Gå direkt till innehållet

UNGDOMAR FRÅGAR

Varför ska man inte låta sig påverkas av idealen i media? – Del 2: För killar

Varför ska man inte låta sig påverkas av idealen i media? – Del 2: För killar

 Vad är medias typiska bild av en tonårskille?

 Titta på de här orden och svara sedan på frågorna.

Spalt 1

Spalt 2

Upprorisk

Respektfull

Självisk

Pålitlig

Hård

Omtänksam

Lat

Arbetsam

Oansvarig

Ansvarsfull

Oärlig

Ärlig

 1.   Vilka ord beskriver bäst hur tonårskillar brukar framställas i filmer, i tidningar och på tv?

 2.   Vilka ord skulle du vilja att andra använde för att beskriva dig?

 Troligen kom dina svar på den första frågan från spalt 1 och svaren på den andra frågan från spalt 2. I så fall är det bra. Varför det? Därför att medias bild av killar antagligen inte stämmer med hur du är, eller den slags person du kommer att bli. Vi ska se varför.

 •   Killar framställs ofta som våldsamma och upproriska. Boken Why Boys Don’t Talkand Why It Matters säger att de populäraste männen i filmer, på tv och inom sporten är ”de som är fysiskt starka och aggressiva. ... Budskapet är att man är cool om man är hård och upprorisk.”

   Att tänka på: Kommer ett aggressivt sätt att göra dig till en bättre vän, arbetskamrat eller äktenskapspartner? Vad kräver mest styrka när du blir provocerad, att ge utlopp för ilskan eller att kontrollera den? Vilket alternativ skulle visa att du är en riktig man?

   Vad Bibeln säger: ”Den som är sen till vrede är bättre än en väldig man, och den som behärskar sin ande är bättre än den som intar en stad.” (Ordspråksboken 16:32)

  Om du kan kontrollera ditt humör är du starkare än en krigare

 •   Killar framställs som sexfixerade. ”I filmer och på tv byter killar flickvän oftare än de byter kläder”, säger 17-årige Chris. Gary, 18 år, säger något liknande. ”Media får killar att verka helt sexfixerade.” En del filmer får det till exempel att se ut som att det enda killar vill göra i livet är att festa, dricka och ha sex.

   Att tänka på: Är det ett sådant rykte du vill ha? Skulle en riktig man behandla kvinnor som sexobjekt, eller skulle han behandla dem med respekt?

   Vad Bibeln säger: ”Detta är Guds vilja: ... att var och en av er skall veta hur man blir herre över sitt eget kärl [sin kropp] i helighet och ära, inte i lystet sexuellt begär.” (1 Thessalonikerna 4:3–5)

 •   Killar framställs som oansvariga. I många populära filmer och tv-program verkar det ofta som att tonårskillar är lata och inte klarar av någonting. Det kanske är därför som en del vuxna inte vågar ge killar så stort ansvar. Gary, som citerades tidigare, säger: ”När jag var 16 var det jättesvårt att få ett jobb eftersom företagare där jag bor bara ville anställa kvinnor. De trodde att alla tonårskillar är oansvariga och opålitliga!”

   Att tänka på: Är den här bilden av tonårskillar rättvis? Hur kan du visa att du är annorlunda?

   Vad Bibeln säger: ”Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Bli däremot ett exempel för de trogna i tal, i uppförande, i kärlek, i tro, i renhet.” (1 Timoteus 4:12)

 Vad du behöver känna till

 •   Det är lätt att påverkas av media. Media kan till exempel få en att tro att man måste ha allt det senaste för att bli populär. ”Reklamen visar hur killar ska klä sig, och tjejerna flockas kring dem”, säger 17-åriga Colin. Han fortsätter: ”Det gör ju att man vill gå ut och köpa de kläderna. Det har jag gjort ett par gånger!”

   Att tänka på: Visar ditt sätt att klä dig vem du verkligen är, eller gör du bara som alla andra? Vem tjänar egentligen på att du lägger en massa pengar på att hänga med i det senaste modet?

   Vad Bibeln säger: ”Låt er inte längre formas efter denna tingens ordning.” (Romarna 12:2)

 •   Om du bara härmar en idealbild kan det faktiskt göra dig mindre tilltalande för tjejer. Se vad några av dem säger:

  •  ”Jag tycker att en kille som är sig själv är mer intressant än en som är osäker och försöker imponera på andra hela tiden. En kille som gör sig till blir faktiskt bara löjlig i längden!” (Anna)

  •  ”Marknadsförare får killar att tro att de måste ha vissa saker och se ut på ett visst sätt för att tjejer ska gilla dem. Men när tjejer blir äldre ser de annorlunda på sådant. De tänker i stället mer på en mans inre egenskaper och hur han behandlar andra. Tjejer gillar till exempel killar som är ärliga och pålitliga.” (Danielle)

  •  ”De snyggaste killarna är ofta rätt dryga, och sådana vill man ju inte vara med. Till och med världens snyggaste kille skulle vara ful om han inte hade en fin personlighet. (Diana)

   Att tänka på: Bibeln säger att ”pojken Samuel [växte] upp och blev alltmer välbehaglig [omtyckt, fotnoten] både för Jehova och för människor”. (1 Samuelsboken 2:26) Vilka egenskaper skulle du behöva utveckla för att få ett sådant omdöme?

   Vad Bibeln säger: ”Uppför er som män.” (1 Korinthierna 16:13)

 Vad du kan göra

 •   Lär dig att ifrågasätta idealen i media. Lägg märke till vad Bibeln säger: ”Allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och det högfärdiga skrytet med ens resurser i livet, det kommer inte från Fadern utan från världen.” (1 Johannes 2:16)

   Media utnyttjar just de här begären och får dem att verka helt normala. Så lär dig att ifrågasätta det du ser. Oftast är det bara något som marknadsförare hittat på för att tjäna pengar.

 •   Gör dina egna val. Bibeln säger: ”Klä er i den nya personligheten, som genom exakt kunskap ständigt förnyas efter bilden av honom som har skapat den” – inte efter den bild som framställs i media. (Kolosserna 3:10)

   För att det ska bli lättare att följa det rådet kan du tänka på de egenskaper som nämndes i början av artikeln, de egenskaper som du skulle vilja att andra förknippade med dig. Varför inte börja arbeta på att visa dem eller utveckla dem ännu mer?

 •   Hitta bra förebilder. ”Den som vandrar med de visa blir vis”, står det i Bibeln. (Ordspråksboken 13:20) Vilka män i din omgivning tycker du är visa? Några kanske finns i din familj, till exempel din pappa, morbror eller farbror. Andra skulle kunna vara mogna vänner eller bekanta. Som ett Jehovas vittne kan man hitta många fina manliga förebilder i församlingen. I Bibeln finns också exempel på många som är bra förebilder, däribland Titus. (Titus 2:6–8)

   Förslag: I boken Efterlikna deras tro kan du läsa om föredömliga män i Bibeln, till exempel Abel, Noa, Abraham, Samuel, Elia, Jona, Josef och Petrus.