Gå direkt till innehållet

UNGDOMAR FRÅGAR

Hur kan Bibeln hjälpa mig? Del 2: Gör bibelläsningen roligare

Hur kan Bibeln hjälpa mig? Del 2: Gör bibelläsningen roligare

 ”Bibeln kan verka tråkig”, säger en tonåring som heter Will, ”men då beror det på att man inte vet hur man ska läsa den.”

 Skulle du vilja göra bibelläsningen roligare? Ta då hjälp av tipsen i den här artikeln.

 Få berättelserna att komma till liv

 Engagera dig i det du läser. Du kan prova det här:

 1.   Välj en biblisk skildring som du skulle vilja djupdyka i. Du kan välja en särskild händelse i Bibeln, till exempel från evangelierna, eller en av skildringarna som det finns en dramatiserad uppläsning av på jw.org.

 2.   Läs skildringen. Du kan läsa själv eller tillsammans med vänner och familj. Någon kan vara berättaren medan de andra är olika personer i skildringen.

 3.   Testa sedan ett eller flera av de här förslagen:

  •   Gör en teckning av berättelsen. Du kan också prova att göra en storyboard – en serie enkla bilder av händelseförloppet. Gör bildtexter som beskriver det som händer på varje bild.

  •   Gör en tankekarta. Om du till exempel läser om en god person i Bibeln kan du koppla ihop personens egenskaper och handlingar med de välsignelser han eller hon fick.

  •   Gör om skildringen till ett nyhetsreportage. Berätta om händelsen utifrån olika perspektiv och ta med ”intervjuer” med huvudpersonerna och ögonvittnen.

  •   Gör om slutet på en berättelse där någon tog ett dåligt beslut. Tänk till exempel på när Petrus förnekade Jesus. (Markus 14:66–72) Vad kunde han ha gjort för att hantera pressen från andra?

  •   Om du känner att kreativiteten flödar kan du prova att skriva ett teatermanus baserat på en biblisk händelse. Ta med tankar om vad man kan lära sig av skildringen. (Romarna 15:4)

   Få Bibeln att komma till liv!

 Gräv djupare

 Om du går in för att analysera detaljer kan du hitta riktiga guldkorn. Ibland kan enstaka ord ha avgörande betydelse.

 Jämför till exempel Matteus 28:7 med Markus 16:7.

 •    Varför tog Markus med detaljen om att Jesus snart skulle visa sig för lärjungarna och för Petrus?

 •  Ledtråd: Markus var inte ett ögonvittne till de här händelserna. Troligen fick han informationen från Petrus.

 •  Guldkornet: Varför måste Petrus ha känt sig uppmuntrad av att Jesus ville träffa honom igen? (Markus 14:66–72) Hur visade Jesus att han var en riktig vän här? Hur kan du efterlikna Jesus och vara en bra vän?

 När du får berättelserna i Bibeln att komma till liv och analyserar detaljerna, så kommer bibelläsningen att bli mycket roligare!