Gå direkt till innehållet

UNGDOMAR FRÅGAR

Hur bra är jag på att hantera motgångar?

Hur bra är jag på att hantera motgångar?

 Hur bra är du på att hantera motgångar? Har du …

 •   förlorat någon som stod dig nära?

 •   drabbats av en långvarig sjukdom?

 •   varit med om en naturkatastrof?

 Forskning visar att det inte bara är stora motgångar som kräver förmågan att återhämta sig. Även vardagsstress kan göra att man mår dåligt. Så det är viktigt att du lär dig konsten att ta dig upp, oavsett hur små eller stora problemen är.

 Vad innebär det att kunna hantera motgångar?

 Det innebär att man har den mentala styrkan att tackla utmaningar och problem i livet på ett bra sätt. Det betyder inte att man lyckas undvika alla problem, men även om de sätter sina spår klarar man att resa sig och kan gå starkare ur situationen.

Precis som ett träd kan resa sig efter en storm, kan du resa dig efter en motgång.

 Varför behöver du kunna hantera motgångar?

 •   Därför att problem är oundvikliga. Bibeln säger: ”Det är inte alltid de snabba som vinner loppet … eller de lärda som får framgång, för alla påverkas av tid och tillfälligheter.” (Predikaren 9:11) Vad lär vi oss av det? Även goda människor drabbas av problem, och ofta är det inte deras eget fel.

 •   Därför att det skyddar dig. En studievägledare säger: ”Jag har aldrig tidigare haft så många elever som kommer till mitt kontor och bryter ihop för att de har fått dåligt betyg på ett prov eller fått en elak kommentar på sociala medier.” Han menar att även sådana förhållandevis små saker kan leda till ”många olika psykiska och känslomässiga sjukdomar” om man inte kan hantera dem på ett bra sätt. a

 •   Därför att du kommer att ha nytta av det både nu och i framtiden. Richard Lerner, doktor i psykologi, skriver så här om att hantera besvikelser i livet: ”För att vara en framgångsrik och välfungerande vuxen måste man kunna resa sig, sätta upp nya mål eller hitta nya vägar för att nå dit man vill.” b

 Hur kan du lära dig att hantera motgångar?

 •   Se dina problem i rätt perspektiv. Lär dig att skilja mellan stora problem och småsaker. Bibeln säger: ”Den oförståndige visar sin irritation direkt, men den kloke överser med en förolämpning.” (Ordspråksboken 12:16) Du behöver inte lägga all din energi på varje litet problem.

   ”Andra i skolan klagade på småsaker och gjorde en stor grej av dem. När de sedan fick medhåll av sina följare på sociala medier eldade det på dem, och de fick ännu svårare att se problemen i rätt perspektiv.” (Joanne)

 •   Lär dig av andra. Ett ordspråk i Bibeln lyder: ”Som järn skärper järn, så skärper en människa sin vän.” (Ordspråksboken 27:17) Man kan lära sig mycket av sådana som redan har tagit sig igenom tuffa tider.

   ”När man pratar med andra märker man att många har gått igenom en hel del svårigheter men nu mår bra. Intervjua dem och ta reda på vad de har gjort eller inte gjort för att kunna hantera sin situation.” (Julia)

 •   Ha tålamod. Bibeln säger: ”Den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen.” (Ordspråksboken 24:16) Det tar tid att acceptera en situation, så bli inte förvånad om du har dåliga dagar ibland. Det viktigaste är att ”resa sig igen”.

   ”För att komma igen efter en svår situation måste hjärtat och känslorna få läka. Det är en process som tar tid. Jag har lärt mig att det går lite lättare och lite bättre för varje dag som går.” (Andrea)

 •   Var tacksam. Bibeln säger: ”Visa … tacksamhet.” (Kolosserna 3:15) Hur svår din situation än är finns det alltid något att vara tacksam för. Försök att tänka på tre saker som ger livet mening.

   ”När man drabbas av motgångar är det svårt att låta bli att tänka: ’Varför just jag?’ Men för att komma igen är det väldigt viktigt att man inte ältar problemen, utan väljer att tänka positivt och vara tacksam för det man faktiskt har och kan göra.” (Samantha)

 •   Var nöjd. Aposteln Paulus sa: ”Jag har lärt mig att vara förnöjsam, oavsett omständigheter.” (Filipperna 4:11, fotnoten) Paulus kunde inte påverka den svåra situation han var i, men han kunde välja hur han skulle reagera. Han hade bestämt sig för att acceptera sin situation.

   ”En sak som jag lärt mig om mig själv är att min första reaktion på en motgång inte alltid är den bästa. Så jag försöker anstränga mig för att tänka mer positivt i alla situationer. Det gör det lättare både för mig och för omgivningen.” (Matthew)

 •   Be. Bibeln säger: ”Kasta din börda på Jehova, han kommer att hjälpa dig. Han låter aldrig den rättfärdige falla.” (Psalm 55:22) Bön är inte något man tar till för att få en psykologisk effekt, utan det är ett verkligt samtal vi har med vår skapare, som bryr sig om oss. (1 Petrus 5:7)

   ”Jag behöver inte kämpa ensam. Jag brukar öppet och ärligt berätta för Jehova om mina problem och sedan tacka honom för allt han gör för mig. När jag fokuserar på det han har gett mig rinner mina negativa känslor av mig. Bönen är så viktig!” (Carlos)

a Thomas Kersting, Disconnected.

b Richard Lerner, The Good Teen: Rescuing Adolescence From the Myths of the Storm and Stress Years.