Gå direkt till innehållet

Vad ska jag göra om jag känner mig ensam?

Vad ska jag göra om jag känner mig ensam?

Vad du kan göra

 1. Fokusera på dina starka sidor. (2 Korinthierna 11:6) Visst är det bra att vara medveten om sina svaga sidor, men tänk på att du också har mycket att bidra med. Om du är medveten om dina starka sidor får du den självkänsla du behöver för att kunna bygga en positiv självbild och bekämpa ensamhetskänslorna. Fråga dig: Vilka är mina starka sidor? Tänk på något du är bra på eller på några fina egenskaper du har.

 2. Var uppriktigt intresserad av andra. Börja med att intressera dig för några stycken. ”Man kan bara fråga hur de mår eller hur det går på jobbet så lär man känna dem bättre”, säger en kille som heter Jorge.

Du kan överbrygga klyftan mellan dig och dina kompisar

 Tips. Begränsa dig inte till dem i din egen ålder. I några av de finaste vänskapsförhållandena som nämns i Bibeln var det stor åldersskillnad mellan personerna, till exempel mellan Rut och Noomi, David och Jonatan och Timoteus och Paulus. (Rut 1:16, 17; 1 Samuelsboken 18:1; 1 Korinthierna 4:17) Kom också ihåg att ett samtal måste vara ett utbyte av tankar, inte en monolog. Människor tycker om goda lyssnare. Så om du är blyg – kom ihåg att samtalet inte bara hänger på dig!

 3. Utveckla medkänsla. (1 Petrus 3:8) Även om du inte håller med om allt som någon säger, så låt honom prata färdigt. Fokusera på sådant som ni är överens om. Om du känner att du måste säga ifrån, gör det på ett mjukt och taktfullt sätt.

 Tips. Prata med andra på samma sätt som du själv vill att de pratar med dig. Om du jämt säger emot, retar eller kritiserar andra stöter du bara bort dem. De kommer att gilla dig bättre om du alltid låter ditt tal vara ”fyllt av ljuvt behag”. (Kolosserna 4:6)