Gå direkt till innehållet

UNGDOMAR FRÅGAR

Är jag en perfektionist?

Är jag en perfektionist?

 Fundera på:

  •   Förväntar du dig att få högsta betyg på alla prov?

  •   Undviker du nya utmaningar av rädsla för att misslyckas?

  •   Ser du all kritik som personliga påhopp?

 Om du svarade ja på de här frågorna kanske du är en perfektionist. Men vad spelar det egentligen för roll?

  Är det något fel med att vara en perfektionist?

 Det är inget fel i att försöka göra sitt bästa. Men ”det är stor skillnad mellan en önskan att göra bra ifrån sig och en konstant strävan att nå upp till omöjliga ideal”, sägs det i boken Perfectionism—What’s Bad About Being Too Good? Det står också: ”Det kan vara tungt att vara perfektionist; faktum är ju att ingen är perfekt.”

 Bibeln bekräftar den tanken: ”Det finns ingen rättfärdig människa på jorden som alltid gör det som är gott.” (Predikaren 7:20) Eftersom du är ofullkomlig, som alla andra, kommer det du gör inte alltid att bli perfekt.

 Känns det svårt att acceptera? I så fall kan det vara bra att tänka på fyra områden där perfektionism kan påverka dig negativt.

  1.   Hur du ser på dig själv. Perfektionister ställer orimligt höga krav på sig själva vilket ofta bara leder till besvikelse. En ung kvinna som heter Alicia säger: ”Sanningen är ju att ingen kan vara jättebra på allt. Om man hela tiden trycker ner sig själv för att man inte är perfekt kommer man till slut inte att ha något självförtroende kvar. Och det kan kännas riktigt jobbigt.”

  2.   Hur du ser på välmenta råd. Perfektionister tar ofta konstruktiv kritik som personliga påhopp. ”Jag tycker det är svårt att ta emot råd”, säger en ung man som heter Jeremy. Han fortsätter: ”Som perfektionist inser man inte sina begränsningar och har ofta svårt att ta emot hjälp.”

  3.   Hur du ser på andra. Perfektionister är ofta kritiska mot andra, och det är kanske inte så konstigt. Anna, som är 18, säger: ”När man förväntar perfektion av sig själv ställer man ofta samma orimliga krav på alla andra också. Och när de inte lever upp till ens förväntningar blir man bara besviken.”

  4.   Hur andra ser på dig. Om du har för höga förväntningar på andra kan det hända att de börjar undvika dig. ”Det suger musten ur en att försöka leva upp till någon annans orimliga förväntningar”, säger Beth som är 29. ”Ingen orkar vara med någon som ställer sådana krav.”

 Finns det ett bättre alternativ?

 Bibeln säger: ”Låt er resonlighet bli känd för alla människor.” (Filipperna 4:5) Resonliga människor har rimliga förväntningar på sig själva och på andra.

 ”Pressen utifrån är redan så stor. Det vore onödigt att öka den pressen genom att kräva att allt ska vara perfekt. Det skulle bli för mycket för vem som helst!” (Nyla)

 Bibeln uppmanar dig även att vandra ”i ödmjukhet med din Gud”. (Mika 6:8, Svenska Folkbibeln) Ödmjuka människor inser sina begränsningar. De tar inte på sig mer än de klarar av, och de lägger inte orimligt mycket tid på en uppgift.

 ”Om jag ska känna mig nöjd med det jag gör kan jag inte ta på mig för mycket. Det går helt enkelt inte.” (Hailey)

 Bibeln ger ytterligare ett råd: ”Allt som din hand finner att göra, gör det med den kraft du har.” (Predikaren 9:10) Så botemedlet mot perfektionism är inte att vara lat, utan arbetsam. Men det behöver balanseras upp av de egenskaper som nämndes tidigare: resonlighet och ödmjukhet.

 ”Jag försöker alltid göra mitt bästa på jobbet. Det kommer såklart aldrig att bli helt perfekt, men jag är nöjd när jag har gjort det jag kan.” (Joshua)