Gå direkt till innehållet

Hur kan jag välja rätt religion?

Hur kan jag välja rätt religion?

Bibelns svar

 I Bibeln finns en liknelse som kan hjälpa oss att se skillnaden mellan dem som tillhör den sanna religionen och dem som inte gör det. I Matteus 7:16 står det: ”Av deras frukter skall ni känna igen dem. Aldrig plockar man väl vindruvor från törnen eller fikon från tistlar?” Det är lätt att skilja en vinranka från en törnbuske med tanke på hur olika deras frukter är. På samma sätt kan du skilja på sann och falsk religion genom att undersöka ”frukterna” och leta efter följande kännetecken.

  1.   Den sanna religionen lär inte ut människors tankar och idéer, utan sanningar från Bibeln. (Johannes 4:24; 17:17) Bland annat gör den klart vad själen är och att det finns ett hopp om evigt liv på en renad jord. (Psalm 37:29; Jesaja 35:5, 6; Hesekiel 18:4) Dessutom drar den sig inte för att avslöja religiöst hyckleri. (Matteus 15:9; 23:27, 28)

  2.   Den sanna religionen hjälper människor att lära känna Gud och vad hans namn, Jehova, står för. (Psalm 83:18; Jesaja 42:8; Johannes 17:3, 6) Den lär inte ut att Guds vägar är outgrundliga eller att han är för stor för att förstå, i stället förklarar den att Gud vill att vi ska få en personlig relation till honom. (Jakob 4:8)

  3.   Den sanna religionen identifierar Jesus Kristus som den som Gud har utvalt till att rädda oss. (Apostlagärningarna 4:10, 12) De som tillhör den har Jesus som sin förebild, och de lyder hans bud. (Johannes 13:15; 15:14)

  4.   Den sanna religionen ser Guds rike som mänsklighetens enda hopp. Och de som tillhör den är aktivt engagerade i att berätta om det riket för andra. (Matteus 10:7; 24:14)

  5.   Den sanna religionen lägger mycket stor vikt vid att man osjälviskt älskar andra. (Johannes 13:35) Den förespråkar att man respekterar alla människor, oavsett vilket språk de talar eller vilken bakgrund, kultur eller etnisk tillhörighet de har. (Apostlagärningarna 10:34, 35) De som tillhör den sanna religionen vägrar att ta del i krig, eftersom det skulle gå stick i stäv med kärleken. (Mika 4:3; 1 Johannes 3:11, 12)

  6.   Den sanna religionen har ingen avlönad prästklass, och den ger inte någon några prestigefyllda titlar. (Matteus 23:8–12; 1 Petrus 5:2, 3)

  7.   Den sanna religionen är helt neutral i politiska frågor. (Johannes 17:16; 18:36) Men de som tillhör den respekterar och lyder ändå myndigheterna där de bor. De följer principen i Markus 12:17: ”Betala tillbaka till kejsaren [myndigheterna i samhället] det som är kejsarens, men till Gud det som är Guds.” (Romarna 13:1, 2)

  8.   Den sanna religionen är en livsstil, den är inte bara en etikett man har eller en tradition man följer. De som tillhör den tänker på att följa Bibelns höga moralnormer i varje sida av livet. (Efesierna 5:3–5; 1 Johannes 3:18) Men de är inga stränga tråkmånsar. Eftersom de tillber den lycklige Guden, gör de hans vilja med ett leende på läpparna. (1 Timoteus 1:11)

  9.   I Bibeln sägs det att de som tillhör den sanna religionen skulle vara i minoritet. (Matteus 7:13, 14) Människor i dag ser i allmänhet ner på dem, och de blir ofta hånade och förföljda för att de gör Guds vilja. (Matteus 5:10–12)

Rätt religion ska inte bara vara ”rätt för mig”

 Det är inte helt riskfritt att bara gå på magkänsla när man ska välja religion. I Bibeln nämns en tid då människor skulle ”samla åt sig en hop [religiösa] lärare för att få sina öron kittlade”, med andra ord för att få höra det de vill höra. (2 Timoteus 4:3) Bibeln uppmanar oss att i stället välja den religion ”som är ren och obefläckad från vår Guds och Faders ståndpunkt”, även om den skulle vara väldigt impopulär. (Jakob 1:27; Johannes 15:18, 19)