Gå direkt till innehållet

Vilka kommer till himlen?

Vilka kommer till himlen?

Bibelns svar

 Gud har bestämt att ett begränsat antal trogna kristna ska få himmelskt liv efter sin död. (1 Petrus 1:3, 4) Men de som han väljer ut måste fortsätta att hålla sin kristna tro stark och leva ett rent liv för att inte förlora sitt himmelska hopp. (Efesierna 5:5; Filipperna 3:12–14)

Vad ska de göra i himlen?

 De ska tillsammans med Jesus vara kungar och präster i 1 000 år. (Uppenbarelseboken 5:9, 10; 20:6) De kommer att utgöra de ”nya himlar”, eller den himmelska regering, som ska styra över ”en ny jord”, eller ett nytt jordiskt samhälle. De här himmelska regenterna kommer att se till att mänskligheten uppnår det fullkomliga tillstånd som Gud skapade de första människorna med. (Jesaja 65:17; 2 Petrus 3:13)

Hur många kommer att få ett himmelskt liv?

 Bibeln visar att det är 144 000 som blir uppväckta till liv i himlen. (Uppenbarelseboken 7:4) I Uppenbarelseboken 14:1–3 beskrivs det att aposteln Johannes såg en syn där ”Lammet stod på Sions berg och tillsammans med det etthundrafyrtiofyra tusen”. ”Lammet” är en bild av Jesus efter att han blivit uppväckt. (Johannes 1:29; 1 Petrus 1:19) ”Sions berg” är en bild av den höga ställning som Jesus och de 144 000 medregenterna har i himlen. (Psalm 2:6; Hebréerna 12:22)

 ”De kallade och utvalda” som ska styra med Jesus i himlen kallar han för ”du lilla hjord”. (Uppenbarelseboken 17:14; Lukas 12:32) Det visar att det är en relativt liten grupp i jämförelse med alla andra får som Jesus har. (Johannes 10:16)

Missuppfattningar om dem som ska till himlen

 Missuppfattning: Alla goda kommer till himlen.

 Fakta: Gud har lovat att de flesta goda människor ska få leva för evigt på jorden. (Psalm 37:11, 29, 34)

  •   Jesus sa: ”Ingen [har] stigit upp till himlen.” (Johannes 3:13) Han visade därigenom att sådana goda människor som Abraham, Mose, Job och David, som hade dött före honom, inte hade kommit till himlen. (Apostlagärningarna 2:29, 34) De hade i stället hoppet att få livet tillbaka på jorden. (Job 14:13–15)

  •   Uppståndelsen till liv i himlen kallas ”den första uppståndelsen”. (Uppenbarelseboken 20:6) Det här visar att det även kommer att bli en annan uppståndelse, och den ska bli på jorden.

  •   Bibeln säger så här om den tid då Guds rike styr: ”Döden skall inte finnas mer.” (Uppenbarelseboken 21:3, 4) Det här löftet måste gälla jorden, eftersom döden aldrig har funnits i himlen.

 Missuppfattning: Man väljer själv om man ska leva i himlen eller på jorden.

 Fakta: Det är Gud som bestämmer vilka trogna kristna som ska få ”segerpriset, Guds kallelse uppåt”, dvs. liv i himlen. (Filipperna 3:14) Det spelar ingen roll vad man personligen har för önskemål eller ambitioner. (Matteus 20:20–23)

 Missuppfattning: Hoppet om evigt liv på jorden är sämre och ges bara till sådana som inte är värdiga att få komma till himlen.

 Fakta: Gud ser dem som har det jordiska hoppet som sitt folk och kallar dem ”mina utvalda” och ”Jehovas välsignade”. (Jesaja 65:21–23) De kommer att bli fullkomliga och få evigt liv i ett paradis på jorden och därigenom vara med och uppfylla Guds ursprungliga tanke. (1 Moseboken 1:28; Psalm 115:16; Jesaja 45:18)

 Missuppfattning: Talet 144 000 som nämns i Uppenbarelseboken är symboliskt.

 Fakta: Det är sant att Uppenbarelseboken innehåller symboliska tal. Men det är ändå flera tal som är bokstavliga. Det talas till exempel om ”de tolv namnen på Lammets tolv apostlar”. (Uppenbarelseboken 21:14) Här följer några skäl till att även talet 144 000 ska tas bokstavligt.

 I Uppenbarelseboken 7:4 nämns ”antalet av dem som var försedda med sigill [eller utvalda till himmelskt liv], etthundrafyrtiofyra tusen”. Som kontrast till den relativt lilla gruppen nämns det i sammanhanget ”en stor skara, som ingen kunde räkna”, som också ska få räddning. (Uppenbarelseboken 7:9, 10) Om talet 144 000 är symboliskt och inte syftar på ett visst antal skulle kontrasten mellan de båda grupperna försvinna. a

 Dessutom sägs det att de 144 000 ”blivit köpta från människorna som en förstling”. (Uppenbarelseboken 14:4) Uttrycket ”förstling” syftar på ett litet representativt urval. Det är en passande beskrivning av dem som ska regera i himlen med Jesus över ett obestämt antal människor på jorden. (Uppenbarelseboken 5:10)

a Professor Robert Thomas skrev något liknande om de 144 000 som nämns i Uppenbarelseboken 7:4: ”Det är ett bestämt antal till skillnad från det obestämda antalet i 7:9. Om detta tal tas symboliskt, kan ingen siffra i Uppenbarelseboken tas bokstavligt.” (Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, sidan 474)