Gå direkt till innehållet

Varför inträffade Förintelsen? Varför förhindrade inte Gud den?

Varför inträffade Förintelsen? Varför förhindrade inte Gud den?

 Många som undrar över de här frågorna har personligen fått uppleva stor sorg på grund av Förintelsen. De söker därför inte bara svar utan också tröst. Andra ser Förintelsen som höjden av ondska och har svårt att tro på Gud.

Vanliga missuppfattningar om Gud och Förintelsen

 Myt: Det är fel att fråga sig varför Gud tillät Förintelsen.

 Fakta: Personer med stark tro har ifrågasatt varför Gud tillåter ondskan. Profeten Habackuk frågade till exempel Gud: ”Varför tillåter du att våld, laglöshet, brottslighet och grymhet sprider sig överallt?” (Habackuk 1:3, Contemporary English Version) Gud klandrade inte Habackuk utan lät i stället hans frågor bli nedtecknade i Bibeln så att vi alla kan läsa om det.

 Myt: Gud bryr sig inte om att människor lider.

 Fakta: Gud hatar ondska och det lidande som det medför. (Ordspråksboken 6:16–19) Bibeln säger att Gud på Noas tid ”kände sig sårad i sitt hjärta” på grund av allt våld som fanns på jorden. (1 Moseboken 6:5, 6) Förintelsens lidande smärtade utan tvivel Gud mycket. (Malaki 3:6)

 Myt: Förintelsen var Guds straff över judarna.

 Fakta: Gud tillät att Jerusalem förstördes av romarna i det första århundradet. (Matteus 23:37–24:2) Men sedan dess har Gud inte valt att välsigna eller straffa någon särskild folkgrupp. I Guds ögon är det ”nämligen ingen skillnad mellan jude och grek”. (Romarna 10:12)

 Myt: Om det finns en allsmäktig och kärleksfull Gud så skulle han ha förhindrat Förintelsen.

 Fakta: Även om Gud aldrig orsakar lidande, så tillåter han det för närvarande. (Jakob 1:13; 5:11)

Varför tillät Gud Förintelsen?

 Gud tillät Förintelsen av samma skäl som han har tillåtit allt mänskligt lidande – för att besvara de moralfrågor som väcktes för länge sedan. Bibeln visar tydligt att det för närvarande är Djävulen, inte Gud, som styr världen. (Lukas 4:1, 2, 6; Johannes 12:31) Artikeln som är länkad till den här bibelfrågan ger ett utförligt svar på varför Gud tillåter lidandet, men de här två grundläggande tankarna från Bibeln ger en kort förklaring till varför Gud tillät Förintelsen.

  1.   Vems fria vilja orsakade Förintelsen? Gud sa till de första människorna, Adam och Eva, vad han förväntade av dem, men han tvingade dem inte att lyda. De valde i stället att själva bestämma vad de tyckte var rätt och fel, och deras dåliga beslut, och liknande beslut av människor historien igenom, har medfört fruktansvärda konsekvenser för mänskligheten. (1 Moseboken 2:17; 3:6; Romarna 5:12) Det är som det står i boken Statement of Principles of Conservative Judaism: ”Mycket av det lidande som finns i världen är en direkt följd av att vi missbrukat den fria vilja som vi utrustats med.” Så i stället för att ta bort vår fria vilja har Gud gett oss människor tid att försöka sköta oss själva oberoende av honom.

  2.   Gud kan och kommer att utplåna följderna av Förintelsen. Gud lovar att uppväcka miljoner människor som har dött, däribland Förintelsens offer. Han kommer också att utplåna de smärtsamma minnen som de som överlevt Förintelsen har. (Jesaja 65:17; Apostlagärningarna 24:15) Guds kärlek till människor är en garanti för att han kommer att uppfylla de här löftena. (Johannes 3:16)

 Genom att förstå varför Gud har tillåtit ondskan och hur han har tänkt utplåna dess följder kunde många av dem som var med om Förintelsen behålla sin tro stark och känna en mening med livet.