Gå direkt till innehållet

Var Jesus gift? Hade Jesus syskon?

Bibelns svar

 I Bibeln framgår det tydligt att Jesus inte var gift, även om det inte uttryckligen sägs något om hans civilstånd. a Tänk på följande:

  1.   Bibeln nämner Jesus familj flera gånger, och den säger att kvinnor följde med honom under hans tjänst och såg när han blev dödad, men den säger däremot inget om att han hade en hustru. (Matteus 12:46, 47; Markus 3:31, 32; 15:40; Lukas 8:2, 3, 19, 20; Johannes 19:25) Den rimligaste förklaringen till det är att han aldrig gifte sig.

  2.   När Jesus talade med sina lärjungar om sådana som förblev ogifta för att kunna göra mer i tjänsten för Gud, sa han: ”Den som kan ge rum åt det [att vara ogift], han må ge rum åt det.” (Matteus 19:10–12) Han gav ett mönster för dem som väljer att inte gifta sig för att kunna engagera sig så mycket som möjligt i tjänsten för Gud. (Johannes 13:15; 1 Korinthierna 7:32–38)

  3.   Strax innan Jesus dog ordnade han så att hans mor fick den omvårdnad hon behövde. (Johannes 19:25–27) Om Jesus hade varit gift eller haft barn skulle han ha sett till att sådana nära familjemedlemmar också togs om hand.

  4.   Bibeln framhåller Jesus som ett exempel för gifta män, men den säger inget om hur han behandlade en hustru. I stället säger den: ”Ni män, fortsätt att älska era hustrur, alldeles som Kristus också älskade församlingen och utlämnade sig själv för den.” (Efesierna 5:25) Om Jesus hade varit gift medan han var här på jorden, skulle då inte hans fullkomliga exempel som en gift man ha använts i den här versen?

Hade Jesus syskon?

 Ja, Jesus hade minst sex syskon, däribland Jakob, Josef, Simon och Judas och åtminstone två systrar. (Matteus 13:54–56; Markus 6:3) De här syskonen var biologiska barn till Jesus mor, Maria, och hennes man, Josef. (Matteus 1:25) Bibeln säger att Jesus var Marias ”förstfödde”, och det visar att hon också fick andra barn. (Lukas 2:7)

Missuppfattningar om Jesus bröder

 För att få stöd för uppfattningen att Maria var jungfru hela livet säger vissa att ordet för ”bröder” kan förstås på olika sätt. En del menar till exempel att Jesus bröder egentligen var Josefs söner från ett tidigare äktenskap. Men Bibeln visar att Jesus ärvde den lagliga rätten till det kungadöme som David blev utlovad. (2 Samuelsboken 7:12, 13; Lukas 1:32) Om Josef hade haft söner som var äldre än Jesus, skulle den äldste av dem ha varit den laglige arvingen till Josef.

 Skulle uttrycket bröder kunna syfta på Jesus lärjungar, hans andliga bröder? Den tanken stämmer inte med Bibeln, eftersom det står att ”hans bröder” under en period ”i själva verket inte [utövade] tro på honom”. (Johannes 7:5) Bibeln gör alltså skillnad på Jesus bröder och hans lärjungar. (Johannes 2:12)

 En annan teori går ut på att Jesus bröder egentligen var hans kusiner. Men i de grekiska skrifterna i Bibeln används olika ord för ”bror”, ”släkting” och ”kusin”. (Lukas 21:16; Kolosserna 4:10) Många bibelkännare håller med om att Jesus bröder och systrar var hans riktiga syskon. I ett bibliskt uppslagsverk sägs det: ”Det naturligaste sättet att förstå ordet ’bröder’ ... är att det avser söner till Maria och Josef och därför bröder till Jesus på hans mors sida.” (The Expositor’s Bible Commentary) b

a Jesus beskrivs som en brudgum i Bibeln, men sammanhanget visar tydligt att det är i bildlig bemärkelse. (Johannes 3:28, 29; 2 Korinthierna 11:2)

b Se också The Gospel According to St. Mark, andra utgåvan, av Vincent Taylor, sidan 249, och A Marginal Jew​—Rethinking the Historical Jesus av John P. Meier, band 1, sidan 331 och 332.