Gå direkt till innehållet

Vad står det i Bibeln om äktenskap?

Vad står det i Bibeln om äktenskap?

Bibelns svar

 När Gud hade skapat de första människorna vigde han dem, och det var det första äktenskapet. Han ville att äktenskapet skulle vara ett särskilt band mellan en man och en kvinna och att det skulle vara en stabil grund för en trygg familj. (1 Moseboken 1:27, 28; 2:18)

 Gud vill att gifta par ska vara lyckliga. (Ordspråksboken 5:18) I Bibeln finns det riktlinjer för hur ett äktenskap ska vara och vägledning som hjälper gifta par att ha det bra tillsammans.

I den här artikeln:

 Vilka riktlinjer har Gud för äktenskap?

 Guds tanke har hela tiden varit att äktenskapet ska vara ett band mellan en man och en kvinna. (1 Moseboken 2:24) Gud godkänner inte polygami, samkönat sex eller att par bor ihop utan att vara gifta. (1 Korinthierna 6:9; 1 Thessalonikerna 4:3) Jesus sa till sina efterföljare att de skulle följa de riktlinjer som Gud satte upp för äktenskap från början. (Markus 10:6–8)

 När en man och en kvinna gifter sig lovar de att vara lojala mot varandra och att hålla ihop så länge de båda lever. Och Gud förväntar att de ska hålla det löftet, för han ser äktenskapet som något bindande. (Markus 10:9)

 Vad säger Bibeln om separation och skilsmässa?

 Ibland kanske ett gift par måste vara ifrån varandra, till exempel om den ena behöver åka och hjälpa någon i familjen. Men Bibeln rekommenderar inte att man separerar för att man har problem i äktenskapet. Tvärtom uppmanar Bibeln gifta par som har problem att lösa dem och försonas. (1 Korinthierna 7:10)

 I Bibeln finns det bara ett giltigt skäl till att skilja sig, och det är otrohet. (Matteus 19:9) Så om ett gift par separerar eller skiljer sig utan att någon av dem har varit otrogen, kan de enligt Bibeln inte börja dejta någon annan eller gifta om sig. (Matteus 5:32; 1 Korinthierna 7:11)

 Måste ett äktenskap vara registrerat för att Gud ska godkänna det?

 Gud förväntar att de som är kristna ska följa landets lagar för äktenskap. (Titus 3:1) Ett par som registrerar sitt äktenskap om det är möjligt visar respekt för myndigheterna. De visar även att de respekterar Guds tanke om att äktenskapet är bindande. a

 Vad står det i Bibeln att gifta män och kvinnor ska göra?

  •   Bådas ansvar. Både mannen och kvinnan ska visa kärlek och respekt mot sin partner. (Efesierna 5:33) Båda två ska vara intresserade av att den andra är nöjd med deras sexliv, och de ska undvika otrohet i alla former. (1 Korinthierna 7:3; Hebréerna 13:4) Om de har barn är det bådas ansvar att ta hand om dem. (Ordspråksboken 6:20)

     Bibeln går inte in på hur gifta par ska fördela olika uppgifter, som att arbeta eller ta hand om hemmet. De kan gemensamt komma fram till vad som fungerar bäst för deras familj.

  •   Mannens ansvar. I Bibeln står det att ”en man är sin hustrus huvud”. (Efesierna 5:23) Det betyder att han ska ta hand om sin familj och ta beslut som blir bra för hans fru och barn.

     Han ska göra sitt bästa för att de ska vara friska, glada och vänner med Gud. (1 Timoteus 5:8) Han tar hänsyn till sin frus känslor och åsikter när han tar beslut, och det är ett sätt för honom att visa att han uppskattar henne och det hon gör. (Ordspråksboken 31:11, 28) I Bibeln kommer det fram att en gift man alltid ska visa att han älskar sin familj. (Kolosserna 3:19)

  •   Kvinnans ansvar. I Bibeln står det att ”en hustru ska ha djup respekt för sin man”. (Efesierna 5:33) Gud uppskattar när gifta kvinnor respekterar det ansvarsområde som deras män har fått av Gud.

     Hennes ansvar är att stötta sin man, hjälpa honom att ta bra beslut och att respektera hans roll i familjen. (1 Moseboken 2:18) Det står i Bibeln att kvinnor som går in för sin roll i äktenskapet är otroligt värdefulla. (Ordspråksboken 31:10)

 Säger Gud att gifta par måste skaffa barn?

 Nej. På Bibelns tid uppmanade Gud en del att skaffa barn. (1 Moseboken 1:28; 9:1) Men det betyder inte att de som är kristna måste skaffa barn. Jesus sa aldrig att hans efterföljare var tvungna att skaffa barn, och det sa inte hans lärjungar heller. Par bestämmer själva om de ska skaffa barn eller inte.

 Hur kan Bibeln hjälpa mitt äktenskap?

 I Bibeln finns det vägledning som kan hjälpa par att få en bra första tid som gifta. Det finns även vägledning som kan hjälpa par att klara av problem.

 Vägledningen i Bibeln kan hjälpa gifta par att …

a Läs om Bibelns syn på äktenskap som inte är registrerade hos myndigheterna i Vakttornet för 15 oktober 2006, sidan 21, paragraf 12.