Gå direkt till innehållet

Vad säger Bibeln om pornografi? Är cybersex fel?

Vad säger Bibeln om pornografi? Är cybersex fel?

Bibelns svar

 Bibeln nämner inte direkt pornografi, cybersex eller liknande saker. Men Bibeln är väldigt tydlig med vad Gud tycker om sådant som förespråkar sex utanför äktenskapet eller som ger en snedvriden syn på sex. Tänk på följande bibelverser:

  •   ”Döda därför era lemmar, som är på jorden, vad beträffar otukt, orenhet, sexuell lidelse.” (Kolosserna 3:5) Pornografi dödar inte felaktiga begär utan förstärker dem. Det gör att man blir oren, eller smutsig, i Guds ögon.

  •   ”Jag säger er att var och en som håller i med att se på en kvinna, så att han grips av begär till henne, redan har begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.” (Matteus 5:28) Bilder på omoraliska sexuella handlingar sätter i gång orena tankar som leder till orena handlingar.

  •   ”Otukt och orenhet av varje slag eller girighet får inte ens nämnas bland er.” (Efesierna 5:3) Vi vill inte ens skämta om orätta sexuella handlingar, ännu mindre se på sådant eller läsa om det.

  •   ”Men köttets gärningar är uppenbara, och de är otukt, orenhet ... och sådant som är likt detta. Angående detta varnar jag er nu, alldeles som jag redan har sagt: de som ägnar sig åt sådant skall inte ärva Guds kungarike.” (Galaterna 5:19–21) De som tittar på pornografi eller håller på med cybersex, telefonsex eller sexting är orena, eller moraliskt förorenade, i Guds ögon. Om vi gör det till en vana att hålla på med sådant kan vi helt förlora Guds godkännande.