Gå direkt till innehållet

Vad betyder det att vara helig?

Vad betyder det att vara helig?

Bibelns svar

 Att vara helig innebär att vara avskild från orenhet. Det hebreiska ord som översatts med ”helig” kommer från en term som betyder ”avskild”. Så det som är heligt är avskilt från allmänt bruk på grund av sin renhet.

 Gud är helig i absolut bemärkelse. Bibeln säger: ”Ingen är helig som Jehova.” a (1 Samuelsboken 2:2) Därför är det han som sätter normen för vad som är heligt.

 Ordet ”helig” kan användas om allt som har direkt med Gud att göra, särskilt om sådant som är reserverat för att användas vid tillbedjan. Bibeln talar till exempel om följande:

  •   Heliga platser: När Mose stod nära en buske som mirakulöst brann sa Gud: ”Marken du står på är helig.” (2 Moseboken 3:2–5)

  •   Heliga högtider: De tillfällen under året då israeliterna samlades för att tillbe Jehova kallades ”heliga sammankomster”. (3 Moseboken 23:37)

  •   Heliga föremål: De föremål som användes vid tillbedjan i templet i Jerusalem kallades ”de heliga redskapen”. (1 Kungaboken 8:4) Man skulle handskas med sådana föremål med stor respekt, men de fick aldrig tillbes. b

Kan människor vara heliga?

 Ja. Gud säger till de kristna: ”Ni ska vara heliga, för jag är helig.” (1 Petrus 1:16) Givetvis kan inte ofullkomliga människor vara lika heliga som Gud. Men när vi följer hans rättfärdiga normer kan han ändå godkänna oss och se oss som heliga. (Romarna 12:1) Om man anstränger sig för att vara helig kommer det att påverka både det man säger och det man gör. Då vill man bland annat följa Bibelns råd: ”Ni ska vara heliga och avhålla er från sexuell omoral” och ”ni [ska] vara heliga i allt ni gör”. (1 Thessalonikerna 4:3; 1 Petrus 1:15)

Kan man förlora sin heliga ställning?

 Ja. Om någon slutar följa Guds normer kommer Gud inte längre att se honom som helig. Ett exempel på det finns i Hebréerbrevet i Bibeln. Trots att det riktades till ”heliga bröder” gavs varningen: ”Se till, bröder, att ingen av er drar sig bort från den levande Guden och utvecklar ett ont hjärta utan tro.” (Hebréerna 3:1, 12)

Missuppfattningar om helighet

 Missuppfattning: Man blir helig genom självförnekelse.

 Fakta: I Bibeln sägs det att ”självplågeri ... inte [är] till någon hjälp”. (Kolosserna 2:23) Gud vill i stället att vi ska njuta av livet. Bibeln säger: ”Att äta och dricka och att njuta av sitt hårda arbete, det är en gåva från Gud.” (Predikaren 3:13)

 Missuppfattning: Man blir heligare av att leva i celibat.

 Fakta: En kristen kan välja att förbli ogift, men det i sig gör honom inte helig inför Gud. Det är sant att ogifta personer kan vara mer fokuserade på sin tillbedjan. (1 Korinthierna 7:32–34) Men Bibeln visar att även gifta personer kan vara heliga. Åtminstone en av Jesus apostlar var gift, nämligen Petrus. (Matteus 8:14; 1 Korinthierna 9:5)

a Jehova är Guds namn. I Bibeln nämns det här namnet hundratals gånger i samband med orden ”helig” och ”helighet”.

b Bibeln fördömer tillbedjan av religiösa reliker. (1 Korinthierna 10:14)