Gå direkt till innehållet

Vad är frälsning?

Vad är frälsning?

Bibelns svar

 Ibland används begreppet ”frälsning” i Bibeln när någon blir räddad från en farlig situation. (2 Moseboken 14:13, 14; Apostlagärningarna 27:20) Men ofta används det när det handlar om att någon blir befriad från synd. (Matteus 1:21) Synd leder till död och därför har de som befriats från synd hoppet att leva för evigt. (Johannes 3:16, 17) a

Hur blir man frälst?

 För att bli frälst måste man tro på Jesus och visa det genom att följa hans befallningar. (Apostlagärningarna 4:10, 12; Romarna 10:9, 10; Hebréerna 5:9)

 Bibeln visar att en levande tro alltid hänger ihop med gärningar, alltså att man lever efter Guds principer. (Jakob 2:24, 26) Det betyder naturligtvis inte att man kan göra sig förtjänt av räddning. Vår räddning är beroende av Guds ”oförtjänta omtanke”, eller ”nåd”, och beskrivs som ”Guds gåva”. (Efesierna 2:8, 9; Bibel 2000)

En gång frälst, alltid frälst?

 Nej, så är det inte. Någon som har varit på väg att drunkna men blivit räddad skulle kunna hoppa ner i vattnet igen. På liknande sätt skulle någon som har blivit frälst från sina synder, men inte håller liv i sin tro, kunna gå miste om räddningen. Och även de som redan har blivit frälsta uppmanas i Bibeln att ”kämpa hårt för ... [sin] tro”. (Judas 3) Vi blir också uppmanade: ”Fortsätt att med fruktan och bävan arbeta på er egen räddning.” (Filipperna 2:12)

Är det Gud eller Jesus som är vår frälsare?

 Bibeln visar att det är Gud som gör det möjligt för oss att bli räddade, och han kallas många gånger för vår ”frälsare”. (Jesaja 43:11, Svenska Folkbibeln; Titus 2:10; Judas 25) Dessutom kallas olika människor som Gud använde för att befria nationen Israel för ”frälsare”. (Nehemja 9:27; Domarboken 3:9, 15; 2 Kungaboken 13:5; 1917) b Och eftersom Gud räddar oss från synd genom Jesus lösenoffer så kallas också Jesus för ”frälsare”. (Apostlagärningarna 5:31; Titus 1:4; Svenska Folkbibeln) c

Kommer alla att bli frälsta?

 Nej, det är inte alla som kommer att bli frälsta. (2 Thessalonikerna 1:9) Jesus fick en gång frågan: ”Är det bara några få som blir frälsta?” Han svarade: ”Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Många, säger jag er, ska försöka komma in men inte lyckas.” (Lukas 13:23, 24, Svenska Folkbibeln)

Missuppfattningar om frälsning

 Missuppfattning: Alla kommer att bli frälsta, eftersom det står i 1 Korinthierna 15:22 att alla ska göras levande i Kristus.

 Fakta: Om man ser till sammanhanget förstår man att versen handlar om uppståndelsen. (1 Korinthierna 15:12, 13, 20, 21, 35) Så när det står att alla ska göras levande i Kristus betyder det helt enkelt att de som får uppstå får göra det tack vare Jesus. (Johannes 11:25)

 Missuppfattning: I Titus 2:11 talas det om ”frälsning för alla människor”, och det visar att alla kommer att bli frälsta. (Svenska Folkbibeln)

 Fakta: Det grekiska ordet som har översatts med ”alla” i den här versen kan också översättas med ”alla slag eller sorter”. d Det som står i Titus 2:11 betyder alltså att Gud har gjort det möjligt för alla slags människor att bli räddade, dvs. människor ur ”alla nationer och stammar och folk och språk”. (Uppenbarelseboken 7:9, 10)

 Missuppfattning: Alla kommer att bli frälsta, för i 2 Petrus 3:9 står det att Gud ”inte vill att någon skall drabbas av förintelse”.

 Fakta: Gud vill att alla ska bli räddade och har gjort anordningar för det, men han tvingar ingen. Bibeln säger att det ska komma en ”domens dag” som innebär att ”de gudlösa skall förintas”. (2 Petrus 3:7, Bibel 2000)

a I Bibeln kan det sägas att en person har blivit frälst, även om han eller hon ännu inte har blivit befriad från synd och död. (Efesierna 2:5; Romarna 13:11)

b I en del översättningar står det inte ”frälsare” i de här verserna, utan man har i stället valt ord som ”befriare”, ”räddare”, ”ledare” eller helt enkelt ”en man”. Men i Bibelns hebreiska grundtext är det samma ord för frälsare som används om både människor och Jehova Gud.

c Namnet Jesus är den svenska formen av det hebreiska namnet Jehōshụa‛, som betyder ”Jehova är räddning”.

d Se Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Samma grekiska ord används i Matteus 5:11, där Jesus säger att man skulle förtala hans efterföljare på ”allt sätt”. (Bibel 2000)