Gå direkt till innehållet

Vad är dop?

Vad är dop?

Bibelns svar

 När en person blir döpt blir han helt nedsänkt i vatten. a Bibeln nämner många dop. (Apostlagärningarna 2:41) Man kan bland annat läsa om när Jesus blev döpt i floden Jordan. (Matteus 3:13, 16) Man kan också läsa om en etiopisk man som ”steg ner i vattnet” för att bli döpt. (Apostlagärningarna 8:36–40)

 Jesus sa att hans efterföljare måste bli döpta. (Matteus 28:19, 20) Det här konstaterade också aposteln Petrus. (1 Petrus 3:21)

I den här artikeln:

 Vad innebär det att bli döpt?

 När man döper sig visar man offentligt att man har ångrat sina synder och att man lovar att göra Guds vilja oavsett vad som händer. Det innebär att man resten av livet är inriktad på att göra det som Gud och Jesus vill. Dopet gör att man börjar leva på ett sätt som gör att man kan få leva för evigt.

 När man döper sig har man gjort en del förändringar i livet, och dopet är en bra symbol för det. I Bibeln jämförs nämligen dopet med att bli begravd. (Romarna 6:4; Kolosserna 2:12) När man blir helt nedsänkt i vatten är det som att ens gamla personlighet och sätt att leva dör. När man sedan kommer upp ur vattnet börjar man sitt nya liv som kristen.

 Vad säger Bibeln om barndop?

 Traditionen att döpa spädbarn kommer inte från Bibeln. Det går faktiskt inte ihop med Bibeln att döpa små barn, för den säger att en person som vill bli döpt måste göra vissa saker. Man måste till exempel förstå grunderna i Bibeln och leva efter dem. Man måste också ångra sina synder. Och man måste be till Gud och lova att leva för honom resten av sitt liv. (Apostlagärningarna 2:38, 41; 8:12) Små barn kan inte göra det här.

 Vad innebär det att bli döpt i Faderns, Sonens och den heliga andens namn?

 Jesus sa till sina efterföljare: ”Gör människor … till mina lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er.” (Matteus 28:19, 20) Det här betyder att den som blir döpt erkänner Faderns och Sonens myndighet och ställning och den roll som Guds heliga ande har. Varför kan man dra den slutsatsen? Vi kan se på ett exempel. Petrus sa så här till en man som hade varit förlamad hela livet: ”I nasarén Jesus Kristus namn: Gå!” (Apostlagärningarna 3:6) Varför använde Petrus uttrycket ”i ... Jesus Kristus namn”? För att visa att han erkände Kristus myndighet och för att visa att det var han som låg bakom underverket.

  •   ”Fadern” syftar på Jehova b Gud. Han har skapat oss, gett oss livet och kallas ”den allsmäktige Guden”, så han har den högsta myndigheten. (1 Moseboken 17:1; Uppenbarelseboken 4:11)

  •   ”Sonen” är Jesus Kristus, och han har gett sitt liv för oss. (Romarna 6:23) Vi måste förstå vilken viktig uppgift han har i Guds tanke med mänskligheten, annars kan vi inte bli räddade. (Johannes 14:6; 20:31; Apostlagärningarna 4:8–12)

  •   ”Den heliga anden” är Guds verksamma kraft. c Gud har använt sin heliga ande för att skapa universum och allt liv, för att kommunicera med profeter och andra och för att ge dem kraft att göra hans vilja. (1 Moseboken 1:2; Job 33:4; Romarna 15:18, 19) Gud har också använt sin heliga ande för att få människor att skriva ner hans tankar i Bibeln. (2 Petrus 1:21)

 Är det fel att döpa sig igen?

 Tänk dig att någon har blivit döpt i en kyrka men skulle vilja bli döpt i en annan församling. Skulle det då vara fel att bli döpt igen? Några tycker det och grundar det på Efesierna 4:5, där det står: ”Det finns en enda Herre, en enda tro, ett enda dop.” Men den här versen betyder inte att man bara kan bli döpt en gång. Varför kan man säga det?

 Sammanhanget. Sammanhanget till Efesierna 4:5 visar att Paulus ville betona hur viktigt det var att de kristna var enade i tron. (Efesierna 4:1–3, 16) Det kunde de bara vara om de följde samme Herre, alltså Jesus, hade samma tro, alltså förstod Bibeln på samma sätt, och följde samma bibliska krav för dop.

 Paulus uppmanade några som redan var döpta att döpa sig igen. Det var för att de inte hade en klar förståelse av den kristna tron första gången de döpte sig. (Apostlagärningarna 19:1–5)

 Dop som Gud godkänner. För att Gud ska godkänna ens dop måste man ha en rätt förståelse av Bibeln. (1 Timoteus 2:3, 4) Om någon tror på religiösa läror som inte stämmer med Bibeln och döper sig, så kommer det dopet inte att godkännas av Gud. (Johannes 4:23, 24) Den som döper sig kanske är uppriktig, men han ”saknar ingående kunskap”. (Romarna 10:2) Det han måste göra är att lära sig vad Bibeln egentligen säger, leva efter det han lär sig, lova att göra Guds vilja resten av sitt liv och bli döpt igen, för det är bara då Gud kommer att godkänna dopet. I en sådan situation är det inte fel att döpa sig igen. Tvärtom, det skulle faktiskt vara nödvändigt.

 Andra dop som nämns i Bibeln

 Vattendopet för Jesus efterföljare är bara ett av flera slags dop som nämns i Bibeln. Det finns också andra dop som har en annan innebörd. Här är några exempel.

 Dop som utfördes av Johannes döparen. d Johannes döpte judar och sådana som hade blivit omvända till judendomen. Det dopet var en symbol för att de ångrade att de inte hade följt den lag som Gud gav till Mose. Johannes dop gjorde att människor blev mentalt redo att ta emot och erkänna Jesus från Nasaret som Messias. (Lukas 1:13–17; 3:2, 3; Apostlagärningarna 19:4)

 Jesus dop. Ett unikt dop var när Jesus blev döpt av Johannes döparen. Jesus var fullkomlig och hade inte syndat, utan hade alltid lyckats följa Moses lag. (1 Petrus 2:21, 22) Så hans dop var inte ett tecken på att han ångrade sig eller bad ”till Gud om ett gott samvete”. (1 Petrus 3:21) Det var i stället en symbol för att han lovade att göra Guds vilja som Messias. Och en sak som ingick i den uppgiften var att dö för oss människor. (Hebréerna 10:7–10)

 Dop med helig ande. Både Johannes döparen och Jesus pratade om dop med helig ande. (Matteus 3:11; Lukas 3:16; Apostlagärningarna 1:1–5) Det dopet är inte samma sak som dop i den heliga andens namn. (Matteus 28:19) Varför inte då?

 Det är inte alla Jesus efterföljare som blir döpta med helig ande, eller smorda med helig ande. De som blir det ska vara i himlen med Jesus och bli kungar och präster. e (1 Petrus 1:3, 4; Uppenbarelseboken 5:9, 10) De kommer att styra över miljoner av Jesus efterföljare på jorden, som har hoppet att få leva för evigt där. (Matteus 5:5; Lukas 23:43)

 Dop till Kristus Jesus och till hans död. De som blir döpta med helig ande döps också ”till Kristus Jesus”. (Romarna 6:3) Det här dopet gäller alltså Jesus smorda efterföljare, som ska styra med honom i himlen. När de döps till Jesus blir de en del av hans smorda församling, där han är huvudet och de är kroppen. (1 Korinthierna 12:12, 13, 27; Kolosserna 1:18)

 Smorda kristna döps också till Jesus död. (Romarna 6:3, 4) De gör som Jesus och lever för Gud, inte för sig själva. Och precis som Jesus vet de att de inte ska leva för evigt på jorden. De fullbordar det här symboliska dopet när de dör och uppstår som andevarelser i himlen. (Romarna 6:5; 1 Korinthierna 15:42–44)

 Dop med eld. Johannes döparen sa: ”Han [Jesus] kommer att döpa er med helig ande och med eld. Han står redo med kastskoveln, och han ska rensa sin tröskplats helt och hållet och samla in vetet i magasinet. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som inte går att släcka.” (Matteus 3:11, 12) Det är skillnad mellan att bli döpt med eld och att bli döpt med helig ande. Vad menade Johannes med den här illustrationen?

 Vetet står för dem som lyssnar på Jesus och lever efter det han lärde ut. De kan bli döpta med helig ande. Agnarna står för dem som inte lyssnar på Jesus. De blir döpta med eld, och det betyder att de kommer att tas bort för alltid. (Matteus 3:7–12; Lukas 3:16, 17)

a Det grekiska ord som översätts med ”dop” syftar på ”neddoppning, fullständig nedsänkning och uppresande”, enligt Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words.

b Jehova är Guds namn. (Psalm 83:18) Se artikeln ”Vem är Jehova?”.

c Se artikeln ”Vad är den heliga anden?”.

d Se artikeln ”Vem var Johannes döparen?”.

e Se artikeln ”Vilka kommer till himlen?”.

f I Bibeln används också uttrycket ”dop” för att beskriva när man renade något ceremoniellt, till exempel när man doppade olika redskap. (Markus 7:4, fotnot; Hebréerna 9:10, fotnot) Det här är såklart något helt annat än när Jesus och hans efterföljare blev döpta i vatten.