Gå direkt till innehållet

Vad är dop?

Bibelns svar

 När dop nämns i Bibeln syftar det på att någon blir helt nedsänkt under vatten och kommer upp igen. a Jesus blev till exempel döpt i en flod. (Matteus 3:13, 16) Och en etiopisk man kunde bli döpt när han kom till ”ett ställe med vatten”. (Apostlagärningarna 8:36–40)

Dopets innebörd

 Bibeln jämför dopet med begravning. (Romarna 6:4; Kolosserna 2:12) Dopet är en symbol för att man lägger sitt gamla liv bakom sig, att man dör i förhållande till det, och överlämnar sig åt Gud och börjar ett nytt liv som kristen. Dopet är en anordning från Gud för att vi ska kunna ha ett rent samvete, och en förutsättning för det är att vi tror på Jesus lösenoffer. (1 Petrus 3:21) Det var därför Jesus var så noga med att hans lärjungar skulle bli döpta. (Matteus 28:19, 20)

Tvättar dopet bort synder?

 Nej. Bibeln lär att det bara är Jesus blod som kan rena oss från synd. (Romarna 5:8, 9; 1 Johannes 1:7) Men om man ska få nytta av Jesus offer måste man tro på honom, ändra sitt sätt att leva så att man följer det han lärde och sedan bli döpt. (Apostlagärningarna 2:38; 3:19)

 Har barndop någon grund i Bibeln?

 Nej, Bibeln säger inget om att man ska döpa barn. I många kyrkor har man en dopceremoni för små barn då man stänker eller häller lite vatten på barnets huvud. Men det kristna dopet är för dem som är tillräckligt gamla att förstå och tro på ”de goda nyheterna om Guds kungarike”. (Apostlagärningarna 8:12) Man ska alltså kunna höra Guds ord, ta till sig det och ändra sinne – vilket är helt omöjligt för ett spädbarn. (Apostlagärningarna 2:22, 38, 41)

 Dessutom visar Bibeln att Gud ser barn som heliga, eller rena, när deras föräldrar är det och lever efter sin tro. (1 Korinthierna 7:14) Men varför skulle föräldrarnas förhållande till Gud ha någon betydelse för barnen om barndop var allt som behövdes? b

Missuppfattningar om dopet

 Missuppfattning: Man behöver inte bli nedsänkt i vatten, utan det går lika bra att stänka eller hälla lite vatten på huvudet.

 Fakta: Alla personer i Bibeln som blev döpta sänktes ner helt under vatten. Ett exempel är när Filippus skulle döpa en etiopisk man. Då sägs det att de ”gick ner i vattnet” och att de efter dopet ”kom upp ur vattnet”. (Apostlagärningarna 8:36–39, Svenska Folkbibeln) c

 Missuppfattning: Bibeln visar att små barn blev döpta. Det sägs ju till exempel om en fångvaktare i Filippi: ”Han döptes genast tillsammans med hela sin familj.” (Apostlagärningarna 16:31–34, Svenska Folkbibeln)

 Fakta: Skildringen om fångvaktaren visar att de som blev döpta förstod ”Jehovas ord” och ”gladde sig mycket”. (Apostlagärningarna 16:32, 34) Och det måste betyda att småbarnen i hans familj inte blev döpta, eftersom de inte kunde förstå Guds ord.

 Missuppfattning: Jesus förespråkade barndop när han sa att Guds rike tillhör små barn. (Matteus 19:13–15; Markus 10:13–16)

 Fakta: Jesus pratade inte om dopet när han sa de här orden. Han menade att de som hör hemma i Guds rike ska vara som barn, dvs. ödmjuka och formbara. (Matteus 18:4; Lukas 18:16, 17)

a Det grekiska ord som översätts med ”dop” kommer från ett ord som betyder ”doppa”. (Grekisk-svensk ordbok till Nya testamentet och de apostoliska fäderna, Heikel och Fridrichsen, Uppsala 1934, sid. 36)

b Enligt ett bibliskt uppslagsverk ger Nya testamentet inget utrymme för barndop. Det sägs att sedvänjan har sitt ursprung i en felaktig uppfattning om dopets innebörd, dvs. tanken att själva dopet tvättar bort synder. (The International Standard Bible Encyclopedia, band 1, sid. 416, 417)

c ”Det är tydligt att dop i urkyrkan skedde genom nedsänkning.” (New Catholic Encyclopedia, band 2, sidan 59, uppslagsord ”Baptism (in the Bible)”)