Gå direkt till innehållet

Vad är andlighet? Kan man vara andlig utan att vara religiös?

Vad är andlighet? Kan man vara andlig utan att vara religiös?

Bibelns svar

 Som ordet andlighet används i Bibeln kan det beskrivas som en innerlig önskan att göra Guds vilja och att lära sig tänka som han gör. En andlig person försöker leva efter Guds normer och följa hans heliga andes ledning. a (Romarna 8:5; Efesierna 5:1)

 Bibeln använder ofta kontraster för att förklara andlighet. Den säger till exempel: ”En oandlig människa accepterar inte det som kommer från Guds ande”, alltså det Gud vill lära oss. (1 Korinthierna 2:14–16) Den säger också att det bland ”köttsliga” personer ofta finns ”avundsjuka och osämja”, medan det hos andliga personer ofta finns generositet och frid. (1 Korinthierna 3:1–3) Och de som talar illa om andra och förstör relationer beskrivs som ”djuriska människor som saknar andlighet”. (Judas 19; Ordspråksboken 16:28) b

I den här artikeln:

 Var kommer andlighet ifrån?

 Vi har förutsättningarna för att vara andliga eftersom vi är skapade till Guds avbild. (1 Moseboken 1:27) Så det är inte konstigt att de flesta uppskattar och söker efter något mer än det materiella och fysiska.

 Vi har en medfödd förmåga att visa samma egenskaper som Jehova c Gud har, som frid, barmhärtighet och opartiskhet. (Jakob 3:17) Dessutom stärker Gud andligheten hos dem som försöker leva efter hans normer. (Apostlagärningarna 5:32)

 Varför är andlighet viktigt?

 Andlighet ”leder till liv och frid”. (Romarna 8:6) Det här är helt ovärderliga gåvor från Gud.

  •   Liv: Gud lovar att andliga personer ska få leva för evigt. (Johannes 17:3; Galaterna 6:8)

  •   Frid: En andlig person kan få frid med Gud, medan de som är helt inriktade på sina fysiska behov blir Guds fiender. (Romarna 8:7) De som försöker bli mer andliga belönas dessutom med ”Guds frid, som övergår allt förstånd”. (Filipperna 4:6, 7) Den inre friden hjälper dem att bli verkligt lyckliga. (Matteus 5:3)

 Hur kan jag bli andlig?

  •   Lev på det sätt som Gud vill. Läs Bibeln för att ta reda på vad Guds vilja är. Den innehåller Guds tankar, som skrevs ner av människor som ”vägleddes av helig ande”. (2 Petrus 1:21) Det du lär dig från Bibeln kommer att hjälpa dig att tillbe Gud ”med ande och sanning”, alltså vägledas av hans heliga ande och leva i linje med hans vilja. (Johannes 4:24)

  •   Be Gud hjälpa dig. (Lukas 11:13) Gud kommer att hjälpa dig att utveckla de egenskaper som andliga personer har. (Galaterna 5:22, 23) Han kan också ge dig vishet att hantera olika utmaningar som du möter. (Jakob 1:5)

  •   Umgås med andliga människor. De kan hjälpa dig att bli mer andlig. (Romarna 1:11, 12) Om du däremot umgås med människor vars tänkesätt krockar med Guds tänkesätt kan det bryta ner din andlighet. (Jakob 4:4)

 Måste jag vara religiös för att vara andlig?

 Man blir inte automatiskt andlig bara för att man tillhör en religion. I Bibeln står det: ”Om någon menar att han är religiös men inte kan hålla sin tunga i styr så bedrar han sig själv, och hans tillbedjan är meningslös.” (Jakob 1:26, fotnot)

 Bibeln visar att de som är andliga personer tillber Gud på ett sätt som han godkänner. De inser att det finns ”en enda ande”, Guds heliga ande. Den anden motiverar dem att tillbe Gud som ”en enda kropp”, det vill säga som en organiserad grupp som bevarar ”andens enhet med hjälp av fridens sammanhållande band”. (Efesierna 4:1–4)

 Missuppfattningar om andlighet

 Missuppfattning: Andlighet innefattar allt som hjälper en person att förverkliga sig själv och uppnå sin fulla potential.

 Fakta: Bibeln visar att andlighet inbegriper ett levnadssätt som formas av Guds tankar. Den förespråkar inte någon sorts självförverkligande utan koppling till Gud. Andliga människor erkänner Jehova som Skaparen och försöker göra hans vilja, och det ger deras liv verklig mening. (Psalm 100:3)

 Missuppfattning: Man kan bli mer andlig genom att vara extremt hård mot sig själv och späka sig.

 Fakta: Att behandla sin kropp på ett sådant sätt är ”en självvald form av gudsdyrkan, med hycklad ödmjukhet och självplågeri”, och det är inte ett tecken på andlighet. (Kolosserna 2:18, 23) Bibeln kopplar ihop andlighet med glädje, inte med smärta. (Ordspråksboken 10:22)

 Missuppfattning: Andlighet hör ihop med allt som har med andevärlden att göra, som spiritism, ockultism och spiritualism.

 Fakta: Spiritism är tron på att man kan kommunicera med döda människor. Men Bibeln visar att de döda inte är medvetna om någonting. (Predikaren 9:5) Om man sysslar med spiritism kommunicerar man i själva verket med andevarelser som är Guds fiender. Gud avskyr spiritism och alla andra former av ockultism, och en person som sysslar med sådant kan inte vara andlig. (3 Moseboken 20:6; 5 Moseboken 18:11, 12)

 Missuppfattning: Alla varelser har en medfödd andlighet.

 Fakta: Man kan säga att allt som Gud har skapat ger honom ära. (Psalm 145:10; Romarna 1:20) Men alla levande varelser kan inte utveckla andlighet. Djur drivs av sina instinkter och kan inte bli Guds vänner. De styrs framför allt av sina fysiska behov. (2 Petrus 2:12) Det är därför Bibeln ställer andlighet i kontrast till ett djuriskt tänkesätt och handlande. (Jakob 3:15; Judas 19)

a De ord som i Bibeln översatts med ”ande” har på grundspråken grundbetydelsen ”andedräkt”. I vidare betydelse syftar de på något som är osynligt och som vittnar om kraft i rörelse. Bibeln beskriver Gud som den mäktigaste andevarelsen. En andlig människa låter sig ledas av Guds normer och hans heliga ande.

b När Bibeln beskriver människor som ”köttsliga” eller ”fysiska” syftar den på människor vars tankar och handlingar främst drivs av deras kroppsliga, eller fysiska, behov. De sätter med andra ord sina egna önskningar framför Guds normer.

c Jehova är Guds namn enligt Bibeln. (Psalm 83:18)