Gå direkt till innehållet

Vad är änglar?

Vad är änglar?

Bibelns svar

 Änglar är varelser som är överlägsna människor i både styrka och förmåga. (2 Petrus 2:11) De finns i himlen, eller andevärlden, som är en andlig dimension högre än det fysiska universum. (1 Kungaboken 8:27; Johannes 6:38) Därför kallas de också andar. (1 Kungaboken 22:21; Psalm 18:10)

Var kommer änglarna ifrån?

 Gud skapade änglarna genom Jesus, som i Bibeln kallas ”den förstfödde av all skapelse”. I Bibeln beskrivs det hur Gud använde Jesus för att skapa: ”Med hjälp av honom [Jesus] skapades allt annat i himlarna och på jorden, det synliga och det osynliga”, däribland änglarna. (Kolosserna 1:13–17) Änglar gifter sig inte och får inte heller barn. (Markus 12:25) De skapades individuellt och är ”den sanne Gudens söner”. (Job 1:6)

 Änglar skapades för länge sedan, innan jorden fanns. I Bibeln sägs det att änglarna ”jublande ropade ut sitt bifall” när Gud skapade jorden. (Job 38:4–7)

Hur många änglar finns det?

 I Bibeln nämns det inget exakt antal, men den visar att det finns oerhört många. Exempelvis fick aposteln Johannes i en syn se en glimt av hundratals miljoner änglar. (Uppenbarelseboken 5:11, fotnoten)

Har änglarna namn och olika personligheter?

 Ja. Bibeln nämner namnet på två änglar: Mikael och Gabriel. (Daniel 12:1; Lukas 1:26) a Det finns andra änglar som medgav att de hade namn, men de ville inte avslöja dem. (1 Moseboken 32:29; Domarboken 13:17, 18)

 Änglar har olika personligheter. De kan kommunicera med varandra. (1 Korinthierna 13:1) De kan tänka och lovprisa Gud. (Lukas 2:13, 14) Och de har friheten att kunna välja mellan rätt och fel, som man förstår av att några av dem syndade och ställde sig på Satans sida i hans uppror mot Gud. (Matteus 25:41; 2 Petrus 2:4)

Har änglarna olika rang?

 Ja. Den ängel som har störst makt och myndighet är ärkeängeln Mikael. (Judas 9; Uppenbarelseboken 12:7) Serafer är änglar av hög rang som befinner sig nära Jehovas tron. (Jesaja 6:2, 6) Några andra änglar med hög ställning är keruber, som har särskilda uppgifter. Keruber vaktade till exempel ingången till Edens trädgård efter att Adam och Eva blivit utestängda därifrån. (1 Moseboken 3:23, 24)

Hjälper änglar människor?

 Ja, Gud använder trogna änglar för att hjälpa sitt folk i dag.

Har alla en egen skyddsängel?

 Det är sant att änglarna är intresserade av att Guds tjänare mår bra andligt sett, men det betyder inte att Gud ser till att varje kristen får en ängel som sin personliga beskyddare. b (Matteus 18:10) Änglar skyddar inte Guds tjänare från varje prövning eller frestelse. Bibeln visar att Gud ser till att ”bereda utvägen” ur en prövning genom att till exempel ge vishet och kraft att klara av den. (1 Korinthierna 10:12, 13; Jakob 1:2–5)

Missuppfattningar om änglar

 Missuppfattning: Alla änglar är goda.

 Fakta: Bibeln talar om ”de onda andemakterna” och ”de änglar som syndade”. (Efesierna 6:12; 2 Petrus 2:4) De här onda änglarna är demoner som tillsammans med Satan gjort uppror mot Gud.

 Missuppfattning: Änglar är odödliga.

 Fakta: Onda änglar, däribland Satan Djävulen, kommer att tas bort. (Judas 6)

 Missuppfattning: Människor blir änglar när de dör.

 Fakta: Änglarna skapades separat och är inte människor som har uppstått från de döda. (Kolosserna 1:16) Människor som har uppväckts till liv i himlen får odödligt liv av Gud. (1 Korinthierna 15:53, 54) De kommer att ha en högre position än änglarna. (1 Korinthierna 6:3)

 Missuppfattning: Änglar finns till för att betjäna människor.

 Fakta: Änglar lyder Gud, inte oss. (Psalm 103:20, 21) Inte ens Jesus vände sig direkt till änglar för att få hjälp, utan han vände sig till Gud. (Matteus 26:53)

 Missuppfattning: Vi kan be till änglar om hjälp.

 Fakta: Bön ingår i tillbedjan, och den är det bara Jehova Gud som förtjänar. (Uppenbarelseboken 19:10) Vi ska endast be till Gud, genom Jesus. (Johannes 14:6)

a En del bibelöversättningar använder ordet ”Lucifer” i Jesaja 14:12, vilket en del tror är namnet på den ängel som blev Satan Djävulen. Men det hebreiska ord som används här betyder ”du lysande”. Sammanhanget visar att det här uttrycket inte syftar på Satan, utan på de babyloniska kungar som Gud skulle förödmjuka på grund av deras arrogans och högmod. (Jesaja 14:4, 13–20) Uttrycket ”du lysande” användes på ett hånfullt sätt om den babyloniska dynastin efter att den fallit.

b En del har förstått berättelsen om när Petrus befriades från fängelset som att han hade en personlig skyddsängel. (Apostlagärningarna 12:6–16) Men när lärjungarna sa att det var ”hans ängel”, kan de felaktigt ha trott att det var en ängel som representerade Petrus.