Gå direkt till innehållet

”Tro på herren Jesus” – räcker det att tro på Jesus för att bli räddad?

”Tro på herren Jesus” – räcker det att tro på Jesus för att bli räddad?

Bibelns svar

 De kristna tror att Jesus har dött för mänsklighetens synder. (1 Petrus 3:18) Men det krävs mer än att bara tro på Jesus för att bli frälst, eller räddad. Demonerna vet att Jesus är ”Guds son”, men de kommer inte att bli räddade. De kommer tvärtom att bli tillintetgjorda. (Lukas 4:41; Judas 6)

 Vad måste man göra för att bli räddad?

  •   Man måste tro på att Jesus offrade sitt liv för våra synder. (Apostlagärningarna 16:30, 31; 1 Johannes 2:2) Det innebär i praktiken att man tror att Jesus var en verklig person och att allt som Bibeln säger om honom är sant.

  •   Ta reda på vad Bibeln lär. (2 Timoteus 3:15) Bibeln berättar att Paulus och Silas sa till en fångvaktare: ”Tro på herren Jesus, så skall du bli räddad.” (Apostlagärningarna 16:31, Bibel 2000) Sedan, efter det, började de undervisa honom om ”Jehovas ord”. a (Apostlagärningarna 16:32) Det här visar att fångvaktaren inte helt och fullt kunde tro på Jesus om han saknade grundläggande kunskap i Guds ord. Han behövde få ”ingående kunskap” i Skrifterna. (1 Timoteus 2:3, 4)

  •   Visa ånger. (Apostlagärningarna 3:19) Man måste också ångra en felaktig inställning eller ett dåligt uppförande som man tidigare haft. Denna ånger blir uppenbar för andra när man slutar med sådant som Gud inte godkänner och i stället gör ”gärningar som motsvarar ångern”. (Apostlagärningarna 26:20)

  •   Bli döpt. (Matteus 28:19) Jesus sa att de som blev hans lärjungar skulle bli döpta. Fångvaktaren som nämndes tidigare blev döpt. (Apostlagärningarna 16:33) Vid ett annat tillfälle undervisade Petrus en stor skara människor om Jesus, och Bibeln säger att ”de som villigt tog emot budskapet blev döpta”. (Apostlagärningarna 2:40, 41)

  •   Följ Jesus vägledning. (Hebréerna 5:9) Om man är en efterföljare till Jesus måste man visa det genom att ”hålla allt” som han har befallt. (Matteus 28:20) Då blir man en ”ordets görare och inte bara dess hörare”. (Jakob 1:22)

  •   Håll ut till slutet. (Markus 13:13) Jesus lärjungar ”behöver uthållighet” för att bli räddade. (Hebréerna 10:36) Paulus var noga med att följa allt som Jesus hade befallt och var alltid lojal mot Gud. Det var han från den dag han blev kristen till den dag han dog. (1 Korinthierna 9:27)

 Kan ”frälsningsbönen” ge räddning?

 Inom en del samfund ber man ”frälsningsbönen”, eller ”syndarens bön”. Vanligtvis bekänner man då sina synder och uttrycker sin tro på att Jesus har dött för ens synder. Man ber också om att Jesus ska komma in i ens hjärta eller in i ens liv. Men Bibeln varken nämner den här bönen eller rekommenderar att man använder en färdigformulerad bön när man ber.

 Vissa tror att man är garanterad evig räddning om man ber ”frälsningsbönen”. Men det finns ingen bön som i sig själv kan ge evig räddning. Som ofullkomliga människor gör vi hela tiden fel och misstag. (1 Johannes 1:8) Det var därför Jesus lärde sina efterföljare att de gång på gång skulle be om förlåtelse för sina synder. (Lukas 11:2, 4) Dessutom var det några av de första kristna som förlorade hoppet om evig räddning eftersom de slutade tjäna Gud. (Hebréerna 6:4–6; 2 Petrus 2:20, 21)

 Var kommer ”frälsningsbönen” ifrån?

 Historiker är oense om den här bönens ursprung. En del menar att traditionen att använda bönen uppkom under den protestantiska reformationen, medan andra hävdar att det var på 1700- och 1800-talet då nya religiösa rörelser växte fram. I vilket fall som helst har den här traditionen inget stöd i Bibeln. Tvärtom avråder Bibeln oss från att mekaniskt upprepa olika sorters böner.

a Jehova är Guds namn enligt Bibeln.