Gå direkt till innehållet

Finns det sju dödssynder?

Finns det sju dödssynder?

Bibelns svar

 Bibeln nämner inte sju specifika dödssynder. Men det står i Bibeln att en person som ägnar sig åt vissa allvarliga synder inte kommer att bli räddad. Några sådana allvarliga synder är sexuell omoral, avgudadyrkan, ockultism, vredesutbrott och dryckenskap, och i Galaterna 5:19–21 kallas de ”köttets gärningar”. Sedan står det: ”De som ägnar sig åt sådant skall inte ärva Guds kungarike.” a

Står det inte i Bibeln att det finns sju saker som Herren avskyr?

 Jo, det gör det. Enligt Bibel 2000 står det i Ordspråksboken 6:16: ”Sex ting är det som Herren hatar, sju är det han avskyr.” Men de synder som sedan nämns i Ordspråksboken 6:17–19 är inte en komplett lista över allt som Gud inte tycker om. Det är snarare mer grundläggande kategorier som omfattar nästan alla felaktiga tankar, ord och handlingar. b

Vad menas med ordet ”dödssynd”?

 Ordet ”dödssynd” står i 1 Johannes 5:16 i vissa bibelöversättningar, bland annat Bibel 2000. Det kan också översättas med ”en synd som drar med sig död”. Men vad är det för skillnad på ”synd som drar med sig död” och ”synd som inte drar med sig död”? (1 Johannes 5:16)

 Bibeln är tydlig med att all synd leder till döden. Men vi kan bli räddade från synd och död tack vare Jesus Kristus lösenoffer. (Romarna 5:12; 6:23) Därför måste en ”synd som drar med sig död” vara en synd som inte täcks in av lösenoffret. En person som begår sådana synder har också en inställning som visar att han aldrig kommer att ångra sig och ändra sitt felaktiga levnadssätt. Sådana synder ”skall inte förlåtas” enligt Bibeln. (Matteus 12:31; Lukas 12:10)

a Det är inte meningen att de 15 allvarliga synder som räknas upp i Galaterna 5:19–21 ska vara en fullständig lista. Direkt efter uppräkningen står det: ”Och sådant som är likt detta.” Så läsaren ska alltså använda sitt eget omdöme och avgöra vad som är ”likt detta”, även om det inte står med i listan.

b I Ordspråksboken 6:16 används ett hebreiskt uttryck som sätter två tal i kontrast till varandra och ger eftertryck åt det andra talet. Det här uttryckssättet används ofta i Bibeln. (Job 5:19; Ordspråksboken 30:15, 18, 21)