Gå direkt till innehållet

Har någon sett Gud?

Bibelns svar

 Ingen människa har bokstavligen sett Gud. (2 Moseboken 33:20; Johannes 1:18; 1 Johannes 4:12) Bibeln säger att ”Gud är en Ande”. Han har ingen fysisk kropp och är därför osynlig för våra ögon. (Johannes 4:24; 1 Timoteus 1:17)

 Men änglar kan se Gud eftersom de också är andevarelser. (Matteus 18:10) Dessutom kommer en del människor att uppstå med en andlig kropp i himlen och kommer då att kunna se Gud. (Filipperna 3:20, 21; 1 Johannes 3:2)

Hur kan man ”se” Gud nu?

 Bibeln använder ofta bildspråk, så när det talas om att man ser något kan det syfta på att man inser eller förstår något. (Jesaja 6:10; Jeremia 5:21; Johannes 9:39–41) En person som har tro kan i bildlig bemärkelse se Gud med sitt ”hjärtas ögon” och på så sätt lära känna honom och hans egenskaper. (Efesierna 1:18) Bibeln visar hur man kan bygga upp en sådan tro.

  •   Lär känna Guds egenskaper, till exempel hans kärlek, generositet, vishet och kraft, genom det han har skapat. (Romarna 1:20) Efter att den trogne mannen Job hade fått lära sig mer om Guds skaparverk kände han det som att han sett Gud med sina egna ögon. (Job 42:5)

  •   Lär känna Gud genom att studera Bibeln. Vi får den här försäkran i Bibeln: ”Om du söker honom [Gud], låter han sig finnas av dig.” (1 Krönikeboken 28:9; Psalm 119:2; Johannes 17:3)

  •   Lär känna Gud genom att läsa om Jesus liv. Eftersom Jesus återspeglade sin Far, Jehova Gud, på ett fullkomligt sätt kunde han säga: ”Den som har sett mig, han har också sett Fadern.” (Johannes 14:9)

  •   Lev på det sätt som Gud vill och upplev hur han hjälper dig. Jesus sa: ”Lyckliga är de renhjärtade, eftersom de skall se Gud.” Som nämndes tidigare kommer några av dem som gör Guds vilja att bli uppväckta till himlen och kommer därför att kunna ”se Gud” där. (Matteus 5:8; Psalm 11:7)

Sägs det inte i Bibeln att Mose, Abraham och andra såg Gud?

 I berättelser där det kan verka som att människor bokstavligen såg Gud visar sammanhanget att det egentligen var en ängel som representerade honom eller att Gud visade sig i en syn.

 Änglar.

På Bibelns tid sände Gud änglar som sina representanter för att de skulle visa sig för människor och tala i hans namn. (Psalm 103:20) Gud talade till exempel till Mose från en brinnande buske. Bibeln säger: ”Då dolde Mose sitt ansikte, ty han var rädd för att se på den sanne Guden.” (2 Moseboken 3:4, 6) Men Mose såg inte Gud bokstavligen, för sammanhanget visar att det var ”Jehovas ängel” han såg. (2 Moseboken 3:2)

 När Bibeln på liknande sätt säger att Gud ”talade till Mose ansikte mot ansikte”, betyder det att Gud hade ett förtroligt samtal med Mose. (2 Moseboken 4:10, 11; 33:11) Mose såg egentligen inte Guds ansikte, för den information han fick ”överbringades av änglar”. (Galaterna 3:19; Apostlagärningarna 7:53) Men Moses tro på Gud var så stark att det var som om ”han såg den Osynlige”. (Hebréerna 11:27)

 Gud talade till Abraham genom änglar på samma sätt som han talade till Mose. Det är sant att det kan verka som att Abraham bokstavligen såg Gud om man inte läser skildringen så noga. (1 Moseboken 18:1, 33) Men sammanhanget visar att de ”tre män” som kom till Abraham egentligen var änglar som var sända av Gud. Abraham betraktade dem som Guds representanter och tilltalade dem som om han talade direkt till Jehova. (1 Moseboken 18:2, 3, 22, 32; 19:1)

 Syner.

Gud har också visat sig för människor i syner, ett slags drömmar i vaket tillstånd. När Bibeln till exempel säger att Mose och israeliterna ”fick se Israels Gud” var det egentligen ”en syn av den sanne Guden” de fick. (2 Moseboken 24:9–11) Ibland sägs det också att profeter fick ”se Jehova”. (Jesaja 6:1; Daniel 7:9; Amos 9:1) Men även i de här fallen visar sammanhanget att de i själva verket såg en syn av Gud. (Jesaja 1:1; Daniel 7:2; Amos 1:1)