Gå direkt till innehållet

Är det rätt att använda bilder i sin tillbedjan?

Är det rätt att använda bilder i sin tillbedjan?

Bibelns svar

 Nej, det är det inte. I New Catholic Encyclopedia står det om de lagar som Gud gav till Israel: ”Det framgår tydligt av olika bibliska skildringar att den sanna gudsdyrkan var fri från bilder och beläten.” Här är några bibelverser att tänka på:

  •   ”Du skall inte göra dig en skulpterad bild eller något som helst som är format likt något uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnen under jorden. Du skall inte böja dig ner för dem eller låta dig förledas till att tjäna dem, ty jag, Jehova, din Gud, är en Gud som kräver odelad hängivenhet.” (2 Moseboken 20:4, 5) Eftersom Gud kräver ”odelad hängivenhet” godkänner han inte att vi ärar eller dyrkar bilder, beläten, avgudar, ikoner, statyer eller olika symboler.

  •   ”Jag ger inte min ära åt någon annan eller min lovprisning åt huggna bilder.” (Jesaja 42:8) Gud vill inte heller att vi ber till honom genom bilder eller statyer. När några israeliter använde en guldkalv för att tillbe Gud sa han att de hade ”gjort något förfärligt”. (2 Moseboken 32:7–9, Bibel 2000)

  •   ”Vi [bör] inte föreställa oss att det Gudomliga väsendet är likt guld eller silver eller sten, likt något som är skulpterat genom mänsklig konst och uppfinning.” (Apostlagärningarna 17:29) I motsats till hednisk gudsdyrkan, där man ofta använder ”något som är skulpterat genom mänsklig konst och uppfinning”, vandrar vi som kristna ”efter vad vi tror, inte efter vad vi ser”, som Bibeln säger. (2 Korinthierna 5:7)

  •   ”Var på er vakt mot avgudarna.” (1 Johannes 5:21) I de bud som Gud gav både till israeliterna och till de kristna framgår det tydligt att Gud inte godkänner att man använder bilder och ikoner i tillbedjan av honom.