Gå direkt till innehållet

Vilka var nefilim?

Bibelns svar

 På Noas tid fick onda änglar barn med kvinnor på jorden. Barnen blev våldsamma, övermänskliga jättar och blev kända som nefilim. a

 I Bibeln står det att ”den sanne Gudens söner [lade] märke till människornas döttrar, att de var vackra”. (1 Moseboken 6:2) Dessa söner till Gud var änglar som gjorde uppror mot honom och ”övergav sin rätta hemvist” i himlen för att leva som människor på jorden. (Judas 6, Svenska Folkbibeln) ”Och de tog sig hustrur, nämligen alla som de valde ut.” (1 Moseboken 6:2)

 Det här gick emot naturen, och barnen blev en hybridavkomma. (1 Moseboken 6:4) De blev inga vanliga människor, utan tyranniska jättar som fyllde jorden med våld. (1 Moseboken 6:13) Bibeln beskriver dem som ”de väldiga männen som levde förr i tiden, de ryktbara männen”. (1 Moseboken 6:4) Längre fram tog andra folk efter deras våldsamma och skräckinjagande beteende. (1 Moseboken 6:5; 4 Moseboken 13:33 b)

Missuppfattningar om nefilim

 Missuppfattning: Nefilim finns fortfarande.

 Fakta: Jehova såg till att den forna våldsamma världen dränktes i en global översvämning. Och nefilim togs bort tillsammans med alla onda människor. De enda som gjorde Guds vilja var Noa och hans familj, och de var de enda som överlevde. (1 Moseboken 6:9; 7:12, 13, 23; 2 Petrus 2:5)

 Missuppfattning: Nefilims fäder var vanliga människor.

 Fakta: Fäderna till dessa jättar kallas för ”den sanne Gudens söner”. (1 Moseboken 6:2) Bibeln använder samma uttryck när den talar om änglar. (Job 1:6; 2:1; 38:7) Änglarna hade förmågan att byta skepnad från andevarelse till människa. (1 Moseboken 19:1–5; Josua 5:13–15) Aposteln Petrus skrev om ”andarna i fängelse, vilka hade varit olydiga en gång ... i Noas dagar”. (1 Petrus 3:19, 20) Bibelskribenten Judas refererade till samma tid och förklarade att några änglar ”inte höll fast vid sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist”. (Judas 6, Svenska Folkbibeln)

 Missuppfattning: Nefilim var fallna änglar.

 Fakta: Första Moseboken 6:4 och verserna före visar att nefilim inte var änglar, utan resultatet av sexuella relationer mellan materialiserade änglar och kvinnor. Efter att änglarna börjat gifta sig med vilka de ville, sa Jehova att han 120 år senare skulle gå till rätta med den tidens ogudaktiga värld. (1 Moseboken 6:1–3) Den bibliska berättelsen tillägger att de materialiserade änglarna ”fortsatte att ha umgänge med människornas döttrar”, och resultatet blev ”de väldiga männen som levde förr i tiden”, dvs. nefilim. (1 Moseboken 6:4)

a Det hebreiska ord som transkriberats som ”nefilim” betyder troligen ”fällare”. Enligt Wilson’s Old Testament Word Studies står ordet för människor ”som med våld och plundring kastar sig över andra och får dem att falla”.

b När de israeliter som utforskade det utlovade landet såg storväxta människor kom de att tänka på berättelserna om nefilim, som hade dött flera hundra år tidigare. (1 Moseboken 7:21–23; 4 Moseboken 13:33)