Gå direkt till innehållet

Vad säger Bibeln om naturkatastrofer?

Vad säger Bibeln om naturkatastrofer?

Bibelns svar

 Det är inte Gud som ligger bakom naturkatastrofer, men han bryr sig om människor som drabbas av dem. Allt som orsakar lidande, däribland naturkatastrofer, kommer att tas bort under Guds rike. Fram till dess ger Gud tröst åt dem som drabbas av sådana katastrofer. (2 Korinthierna 1:3)

 Hur kan vi veta att naturkatastrofer inte är straff från Gud?

 Bibeln berättar om gånger då Gud använde sig av naturkrafterna, men det är stor skillnad på de händelserna och naturkatastrofer.

  •   Naturkatastrofer skadar och dödar urskillningslöst. Till skillnad från det var Gud selektiv när han använde sig av naturkrafter för att utkräva straff. När han till exempel förstörde de forntida städerna Sodom och Gomorra skonade han den gode mannen Lot och hans två döttrar. (1 Moseboken 19:29, 30) Gud såg till människors inre och tog bara bort dem som var onda. (1 Moseboken 18:23–32; 1 Samuelsboken 16:7)

  •   Naturkatastrofer kommer ofta som en blixt från klar himmel. Gud å andra sidan varnade de onda innan han använde naturkrafterna mot dem. De som lyssnade till varningarna fick möjlighet att undvika katastrofen. (1 Moseboken 7:1–5; Matteus 24:38, 39)

  •   Människan bär till viss del skulden för naturkatastrofer. Varför då? De har förstört miljön och byggt på områden som ofta drabbas av jordbävningar, översvämningar och extrema väderförhållanden. (Uppenbarelseboken 11:18) Det är inte Guds fel att människor har fattat sådana beslut. (Ordspråksboken 19:3)

 Är naturkatastrofer ett tecken på att vi lever i ”de sista dagarna”?

 Ja. Bibeln visar att det skulle inträffa katastrofer under ”avslutningen på världsordningen”, dvs. ”de sista dagarna”. (Matteus 24:3; 2 Timoteus 3:1) Jesus sa till exempel så här om vår tid: ”Det ska vara svält och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.” (Matteus 24:7) Snart kommer Gud att rensa bort allt som gör att människor får lida, däribland naturkatastrofer. (Uppenbarelseboken 21:3, 4)

 Hur hjälper Gud dem som drabbats av naturkatastrofer?

Jehovas vittnen ger nödhjälp åt människor som drabbats av en orkan i Puerto Rico.

 Kan Bibeln hjälpa oss att vara förberedda på naturkatastrofer?

 Ja. Även om Bibeln inte är en handbok i krisberedskap så kan råden i den hjälpa oss att vara förberedda. Här är ett par exempel:

  •   Förbered dig på en eventuell katastrof. Bibeln säger: ”Den kloke ser faran och tar skydd.” (Ordspråksboken 22:3) Det är bra att ha en plan för nödsituationer. Man kan till exempel förbereda en nödväska och prata ihop sig med sin familj om en gemensam samlingsplats ifall en katastrof skulle inträffa.

  •   Värdera livet högre än saker. Första Timoteus 6:7, 8 säger: ”Vi tog inte med oss något när vi kom till världen, och vi kan inte ta med oss något härifrån.” Vi måste vara beredda att lämna allt vi äger bakom oss för att kunna överleva en katastrof. Det är bra att påminna sig om att livet är mycket mer värt än saker. (Matteus 6:25)