Gå direkt till innehållet

Vad är meningen med livet?

Bibelns svar

 Frågan om vad som är meningen med livet kan ställas på många sätt, till exempel ”Varför är vi här?” eller ”Har mitt liv någon mening?” Bibeln säger att meningen med livet är att få en nära vänskap med Gud. Här kommer några grundläggande sanningar i Bibeln som du kan fundera över.

  •   Gud är Skaparen. Bibeln säger: ”Det är han [Gud] som har gjort oss och inte vi själva.” (Psalm 100:3; Uppenbarelseboken 4:11)

  •   Gud har ett syfte med allt han skapar, även med oss. (Jesaja 45:18)

  •   Gud skapade oss med ett andligt behov, och därför intresserar vi oss för livets mening. (Matteus 5:3) Som vår Skapare vill han att vi ska förstå meningen med livet. (Psalm 145:16)

  •   Genom att bli Guds vän kan vi fylla vårt andliga behov. En del har kanske svårt att tro att man kan bli Guds vän, men Bibeln uppmanar oss faktiskt: ”Närma er Gud, så skall han närma sig er.” (Jakob 2:23; 4:8)

  •   För att bli Guds vän måste man leva på det sätt som Gud vill. I Bibeln står det: ”Frukta den sanne Guden och håll hans bud. Ty detta är hela den förpliktelse människan har.” (Predikaren 12:13)

  •   Snart kommer vi helt och fullt att få uppleva vad Guds ursprungliga vilja är med oss när han tar bort allt lidande och ger dem som tillber honom, hans vänner, evigt liv. (Psalm 37:10, 11)