Gå direkt till innehållet

Leder alla religioner till Gud?

Leder alla religioner till Gud?

Bibelns svar

 Nej, alla religioner leder inte till Gud. Bibeln innehåller många exempel på religioner som Gud inte godkänner. De kan delas in i två grundläggande kategorier.

Kategori 1: När man tillber falska gudar

 Bibeln beskriver tillbedjan av falska gudar som något meningslöst med sådana uttryck som ”en vindfläkt” eller ”tomhet och sådant som inte var till någon nytta”. (Jeremia 10:3–5; 16:19, 20) Jehova a Gud befallde den forntida nationen Israel: ”Du skall inte ha några andra gudar inför mitt ansikte.” (2 Moseboken 20:3, 23; 23:24) När israeliterna tillbad andra gudar sägs det att ”Jehovas vrede flammade upp”. (4 Moseboken 25:3; 3 Moseboken 20:2; Domarboken 2:13, 14)

 Gud har fortfarande samma inställning till att man tillber sådant ”som kallas ’gudar’”. (1 Korinthierna 8:5, 6; Galaterna 4:8) Han uppmanar dem som vill tillbe honom att sluta vara tillsammans med dem som tillhör falsk religion när han säger: ”Gå ut ifrån dem och avskilj er.” (2 Korinthierna 6:14–17) Om alla religioner leder till Gud, varför skulle han då ge en sådan befallning?

Kategori 2: När man tillber den sanne Guden på ett sätt som han inte godkänner

 När israeliterna tillbad Gud följde de ibland trosuppfattningar och seder som de hämtat från tillbedjan av falska gudar. Men Jehova förkastade sådana försök att blanda falsk och sann religion. (2 Moseboken 32:8; 5 Moseboken 12:2–4) Jesus fördömde de religiösa ledarna på sin tid på grund av det sätt som de tillbad Gud på. Utåt sett verkade de vara religiösa, men de var hycklare och visade att de hade ”försummat det som är viktigare i lagen, nämligen rättvisan och barmhärtigheten och troheten”. (Matteus 23:23)

 På liknande sätt är det bara religion som grundar sig på sanningen som i vår tid leder människor till Gud. Den sanningen finns i Bibeln. (Johannes 4:24; 17:17; 2 Timoteus 3:16, 17) Religioner som lär ut det som går emot det Bibeln lär leder snarare människor bort från Gud. Många av de läror som man kanske tror kommer från Bibeln, däribland treenighetsläran, helvetesläran och läran om en odödlig själ, härstammar egentligen från dem som tillbad falska gudar. Tillbedjan som bygger på sådana läror är ”förgäves”, eller värdelös, eftersom den sätter religiösa traditioner framför Guds vilja. (Markus 7:7, 8)

 Gud avskyr religiöst hyckleri. (Titus 1:16) För att en religion ska kunna hjälpa människor att komma närmare Gud måste den påverka deras vardagliga liv och inte bara bestå av ritualer eller formaliteter. Bibeln säger till exempel: ”Om någon menar sig vara religiös och likväl inte tyglar sin tunga utan fortsätter att bedra sitt hjärta, då är hans form av gudsdyrkan meningslös. Den religion som är ren och obefläckad från vår Guds och Faders ståndpunkt är denna: att se till föräldralösa och änkor i deras betryck och att bevara sig obesmittad av världen.” (Jakob 1:26, 27; fotnoterna)