Gå direkt till innehållet

Ska kristna fira sabbat?

Ska kristna fira sabbat?

Bibelns svar

 Kristna behöver inte fira sabbat. De följer ”Kristi lag”, som inte inbegriper sabbatsfirande. (Galaterna 6:2; Kolosserna 2:16, 17) Hur kan man veta det? Vi ska först se på ursprunget till sabbaten.

Vad är sabbaten?

 Ordet ”sabbat” kommer från ett hebreiskt ord, som betyder ”vila” eller ”upphöra”. Första gången det finns med i Bibeln är i lagarna som gavs till den forntida nationen Israel. (2 Moseboken 16:23) I det fjärde av de tio budorden står det till exempel: ”Kom ihåg sabbatsdagen så att du håller den helig. Sex dagar skall du utföra tjänst och göra allt ditt arbete, men den sjunde dagen är en sabbat åt Jehova, din Gud. Du skall inte utföra något arbete.” (2 Moseboken 20:8–10) Sabbaten varade från solnedgången på fredagen till solnedgången på lördagen. Under den tiden fick israeliterna inte resa någonstans, tända upp eld, samla ved eller bära något tungt. (2 Moseboken 16:29; 35:3; 4 Moseboken 15:32–36; Jeremia 17:21) Bröt man mot sabbatslagen straffades man med döden. (2 Moseboken 31:15)

 Det fanns andra dagar i den judiska kalendern som också kallades för sabbat, och det gjorde även vart sjunde och femtionde år. Under sabbatsåren skulle israeliterna inte bruka marken och behövde inte betala tillbaka sina skulder. (3 Moseboken 16:29–31; 23:6, 7, 32; 25:4, 11–14; 5 Moseboken 15:1–3)

Jesus offer gjorde att sabbatslagen inte längre gäller.

Varför gäller sabbatslagen inte de kristna?

 Sabbatslagen gällde bara det folk som stod under resten av den lag som Mose fick. (5 Moseboken 5:2, 3; Hesekiel 20:10–12) Gud krävde aldrig att andra folk skulle fira sabbat. Dessutom gjorde Jesus offer att judarna senare blev ”lösta från lagen”, alltså Moses lag, som innehöll de tio budorden. (Romarna 7:6, 7; 10:4; Galaterna 3:24, 25; Efesierna 2:15) Så i stället för att följa Moses lag följer de kristna en helt överlägsen lag som bygger på kärlek. (Romarna 13:9, 10; Hebréerna 8:13)

Missuppfattningar om sabbaten

 Missuppfattning: Gud införde sabbaten när han vilade på den sjunde dagen.

 Fakta: I Bibeln står det: ”Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.” (1 Moseboken 2:3, Bibel 2000) Den här versen innehåller inte en lag till människorna, utan den förklarar bara vad Gud gjorde på den sjunde skapelsedagen. Det nämns ingenstans i Bibeln om någon som firade sabbaten innan Mose levde.

 Missuppfattning: Israeliterna följde sabbatslagen innan de fick Moses lag.

 Fakta: Mose sa till israeliterna: ”Jehova, vår Gud, slöt ett förbund med oss vid Horeb”, området kring berget Sinai. Det här förbundet innehöll sabbatslagen. (5 Moseboken 5:2, 12) Israeliternas sätt att hantera sabbaten visar att den var något nytt för dem. Om de hade firat sabbaten tidigare, medan de fortfarande var i Egypten, hur skulle den då kunna påminna dem om befrielsen därifrån, som Gud sa att den skulle göra? (5 Moseboken 5:15) Varför behövde Gud säga åt dem att inte samla manna på den sjunde dagen? (2 Moseboken 16:25–30) Och varför visste de inte vad de skulle göra första gången sabbatslagen bröts? (4 Moseboken 15:32–36)

 Missuppfattning: Sabbaten är ett evigt förbund och ska därför fortfarande hållas.

 Fakta: I en del bibelöversättningar kallas sabbaten för ett ”evigt förbund”. (2 Moseboken 31:16, Svenska Folkbibeln) Men det hebreiska ord som här översatts med ”evigt” kan också avse något som varar under en obestämd tid, inte nödvändigtvis för evigt. Bibeln använder till exempel samma ord när den beskriver det israelitiska prästerskapet, som Gud slutade använda för omkring 2 000 år sedan. (2 Moseboken 40:15; Hebréerna 7:11, 12)

 Missuppfattning: Kristna ska fira sabbat eftersom Jesus gjorde det.

 Fakta: Jesus firade sabbat eftersom han var jude och stod under Moses lag från det att han föddes. (Galaterna 4:4) Lagförbundet, inklusive sabbatslagen, togs bort efter det att Jesus dött. (Kolosserna 2:13, 14)

 Missuppfattning: Aposteln Paulus firade sabbat även som kristen.

 Fakta: Paulus gick till synagogor under sabbaten, men inte för att fira den tillsammans med judarna. (Apostlagärningarna 13:14; 17:1–3; 18:4) I stället förkunnade han de goda nyheterna där, eftersom det var vanligt på den tiden att besökare kunde få tala till dem som samlats för att tillbe. (Apostlagärningarna 13:15, 32) Paulus förkunnade ”varje dag”, inte bara under sabbaten. (Apostlagärningarna 17:17)

 Missuppfattning: Den kristna sabbaten är på söndagar.

 Fakta: Bibeln säger inget om att kristna måste använda söndagen åt vila och tillbedjan. För de första kristna var söndagen en vanlig arbetsdag. I Nationalencyklopedin står det att söndagen ”var arbetsdag tills [den icke-kristne] kejsar Konstantin genom sina söndagslagar 321 gjorde den till vilodag (världsliga sysslor utom skördearbete förbjöds)”. a

 Men hur är det med skildringar i Bibeln där det kan verka som att söndagen var en speciell dag? På ett ställe står det att Paulus åt tillsammans med några medtroende ”på första dagen i veckan”, söndagen enligt deras sätt att räkna. Det var inte så konstigt att de träffades då, eftersom Paulus skulle ge sig av nästa dag. (Apostlagärningarna 20:7) Och några församlingar som samlade in pengar till hjälparbete fick rådet att lägga undan pengar ”på första dagen i veckan”, alltså söndagen. Men det var bara ett praktiskt förslag för hur de i församlingarna kunde planera sin ekonomi. Bidragen förvarades hemma och lämnades inte in på en mötesplats. (1 Korinthierna 16:1, 2)

 Missuppfattning: Det är fel att avsätta en dag i veckan för vila och tillbedjan.

 Fakta: Bibeln visar att det är ett beslut som var och en själv får fatta. (Romarna 14:5)

a Se också New Catholic Encyclopedia, andra utgåvan, band 13, sidan 608 och The International Standard Bible Encyclopedia, sidan 252.