Gå direkt till innehållet

Kommer Gud att förlåta mig?

Kommer Gud att förlåta mig?

Bibelns svar

 Ja, Gud kommer att förlåta dig om du tar rätt steg. I Bibeln står det att Gud är ”redo att förlåta” och att han ”förlåter i rikt mått”. (Nehemja 9:17; Psalm 86:5; Jesaja 55:7) När han förlåter oss gör han det fullständigt. Då blir våra ”synder utplånade”, eller raderade. (Apostlagärningarna 3:19) Gud förlåter för gott. Han själv säger: ”Deras synd skall jag inte mer komma ihåg.” (Jeremia 31:34) När han väl har förlåtit oss drar han aldrig upp våra gamla synder för att anklaga eller straffa oss.

 Men anledningen till att Gud förlåter är inte att han är svag eller känslostyrd. Han tummar aldrig på sina rättfärdiga normer, och därför förlåter han inte vissa synder. (Josua 24:19, 20)

Steg du måste ta för att få Guds förlåtelse

  1.   Inse att det är Guds normer du brutit mot. Även om det du gjort kan ha sårat andra, måste du först och främst erkänna att du gjort fel mot Gud. (Psalm 51:1, 4; Apostlagärningarna 24:16)

  2.   Be till Gud och bekänn vad du gjort. (Psalm 32:5; 1 Johannes 1:9)

  3.   Var uppriktigt ledsen över din synd. ”Bedrövelse på ett sätt som Gud vill” gör att man ångrar sig och ändrar inställning. (2 Korinthierna 7:10) Det innebär också att man ångrar saker man gjort som ledde fram till synden. (Matteus 5:27, 28)

  4.   ”Vänd om”, det vill säga ändra ditt handlingssätt. (Apostlagärningarna 3:19) Det kan innebära att man undviker att upprepa något fel som man gjort en eller flera gånger. Men det kan också innebära att man måste ändra hela sitt tänkesätt och sin livsstil. (Efesierna 4:23, 24)

  5.   Gör vad du kan för att reparera skadan eller rätta till det du ställt till med. (Matteus 5:23, 24; 2 Korinthierna 7:11) Be om ursäkt till dem som påverkats av det du gjort eller inte gjort, och kompensera för det så långt det är möjligt. (Lukas 19:7–10)

  6.   Be till Gud att han ska förlåta dig med hjälp av Jesus lösenoffer. (Efesierna 1:7) För att dina böner ska bli hörda måste du själv förlåta dem som syndat mot dig. (Matteus 6:14, 15)

  7.   Om du begått en allvarlig synd behöver du prata med någon som kan ge andlig hjälp och som kan be för dig. (Jakob 5:14–16)

Missuppfattningar om Guds förlåtelse

 ”Jag har syndat för mycket för att kunna bli förlåten.”

Gud förlät David för äktenskapsbrott och mord.

 Gud kommer att förlåta oss så länge vi följer stegen som beskrivs i Bibeln. Hans förmåga att förlåta är större än våra synder. Han kan förlåta dem som begått allvarliga synder och dem som upprepat samma synd många gånger. (Jesaja 1:18)

 Ett exempel på det är David, som var kung i Israel. Han begick äktenskapsbrott och mord men blev ändå förlåten. (2 Samuelsboken 12:7–13) Aposteln Paulus kände det som att han hade varit världens värsta syndare, men han blev också förlåten. (1 Timoteus 1:15, 16) Till och med judarna under det första århundradet som Gud höll ansvariga för att ha dödat Jesus, den utlovade Messias, blev förlåtna om de ändrade sitt handlingssätt. (Apostlagärningarna 3:15, 19)

 ”Om jag biktar mig för en präst eller pastor får jag syndernas förlåtelse.”

 Det finns ingen människa i dag som kan ge förlåtelse för synder mot Gud. Det är bara Gud som kan förlåta synder, även om den som syndat kan få hjälp att må bättre genom att bekänna sina synder för någon. (Efesierna 4:32; 1 Johannes 1:7, 9)

 Om det är så, vad menade då Jesus när han sa till apostlarna: ”Om ni förlåter några deras synder, förblir de dem förlåtna; om ni kvarhåller någras synder, förblir de kvarhållna”? (Johannes 20:23) Det han pratade om var en unik befogenhet som han skulle ge apostlarna i samband med att de fick helig ande. (Johannes 20:22)

 Det blev precis som Jesus hade lovat när apostlarna uppfylldes av helig ande år 33 v.t. (Apostlagärningarna 2:1–4) Aposteln Petrus använde sig av den här befogenheten när han dömde lärjungarna Ananias och Safira. Petrus fick reda på deras bedrägeri på ett mirakulöst sätt, och hans dom visade att deras synd inte skulle bli förlåten. (Apostlagärningarna 5:1–11)

 Efter apostlarnas död var det inte längre någon som hade den här mirakulösa gåvan, precis som ingen längre fick förmåga att bota sjukdomar eller tala i tungor. (1 Korinthierna 13:8–10) Så i vår tid kan ingen människa förlåta någon annans synd.