Gå direkt till innehållet

Varför kallas Jesus Guds son?

Varför kallas Jesus Guds son?

Bibelns svar

 I Bibeln kallas Jesus ofta för ”Guds son”. (Johannes 1:49) Uttrycket ”Guds son” bekräftar att Gud är Skaparen och källan till allt liv, däribland Jesus liv. (Psalm 36:9; Uppenbarelseboken 4:11) Bibeln lär inte att Gud blev pappa till ett barn på samma sätt som människor skaffar barn och blir föräldrar.

 Även änglarna omnämns som ”Guds söner” i Bibeln. (Job 1:6, fotnoten) Och Bibeln kallar den första människan, Adam, för ”son till Gud”. (Lukas 3:38) Men Jesus beskrivs som den främste av Guds söner eftersom han skapades allra först och är den ende som skapades direkt av Gud.

 Fanns Jesus till i himlen innan han föddes på jorden?

 Ja. Jesus var en andevarelse i himlen innan han föddes som människa på jorden. Han sa själv: ”Jag ... har kommit ner från himlen.” (Johannes 6:38; 8:23)

 Gud skapade Jesus innan han skapade allt annat. Bibeln säger så här om Jesus:

 Jesus uppfyllde profetian om den vars ”ursprung är från forna dagar, från urminnes tider”. (Mika 5:2; Matteus 2:4–6)

 Vad gjorde Jesus innan han kom till jorden?

 Han hade en hög ställning i himlen. Jesus hänvisade till den ställningen när han bad: ”Min Far, upphöj mig och ge mig den ärofyllda ställning jag hade vid din sida redan innan världen fanns till.” (Johannes 17:5)

 Han hjälpte sin Far att skapa allt annat. Jesus samarbetade med Gud och var ”en skicklig arbetare”. (Ordspråksboken 8:30) Bibeln säger så här om Jesus: ”Med hjälp av honom skapades allt annat i himlen och på jorden.” (Kolosserna 1:16)

 Gud använde Jesus för att skapa allt annat, däribland alla andra änglar och det fysiska universum. (Uppenbarelseboken 5:11) På sätt och vis kan man likna samarbetet mellan Gud och Jesus vid samarbetet mellan en arkitekt och en byggare. Arkitekten gör ritningen och byggaren ser till att ritningen blir verklighet.

 Han var Ordet. När Bibeln talar om Jesus innan han kom till jorden kallas han för ”Ordet”. (Johannes 1:1) Uppenbarligen använde Gud sin son för att förmedla information och instruktioner till andra andevarelser.

 Det verkar som att Jesus användes som Guds språkrör även när det gällde att kommunicera med människor på jorden. Troligen var det Jesus, dvs. Ordet, som vidarebefordrade Guds instruktioner till Adam och Eva i Edens trädgård. (1 Moseboken 2:16, 17) Jesus kan också ha varit den ängel som de forntida israeliterna blev vägledda av i vildmarken och som de var tvungna att lyssna till och lyda. (2 Moseboken 23:20–23) a

a Ordet är inte den ende som Gud har talat genom. När Gud till exempel gav lagen till de forntida israeliterna använde han sig inte av sin förstfödde son utan av andra änglar. (Apostlagärningarna 7:53; Galaterna 3:19; Hebréerna 2:2, 3)