Gå direkt till innehållet

På vilket sätt är Jesus vår frälsare?

Bibelns svar

 Jesus gav frälsning, eller räddning, åt människor när han gav sitt liv som ett lösenoffer. (Matteus 20:28) Därför kallas han för ”världens Frälsare” i Bibeln. (1 Johannes 4:14, Svenska Folkbibeln) Det sägs också: ”Det [är] ingen annan som kan ge räddning, för det finns inget annat namn under himlen som vi kan bli räddade genom.” (Apostlagärningarna 4:12)

 Jesus dog en smärtsam död för alla som tror på honom. (Johannes 3:16; Hebréerna 2:9) ”Men Gud uppväckte honom från de döda”, och han återvände till himlen som en andevarelse. (Apostlagärningarna 3:15) Därifrån kan Jesus ”rädda dem som närmar sig Gud genom honom, eftersom han alltid är vid liv och kan vädja för deras skull”. (Hebréerna 7:25)

Varför behöver Jesus vädja för vår skull?

 Vi är alla syndare. (Romarna 3:23) Synden skapar en barriär mellan oss och Gud, och det leder till död. (Romarna 6:23) Om vi sätter tro till Jesus lösenoffer fungerar han som ”en som för vår talan” inför Gud. (1 Johannes 2:1, fotnoten) Han vädjar för oss genom att be att Gud ska höra våra böner och förlåta våra synder på grundval av lösenoffret. (Matteus 1:21; Romarna 8:34) Gud lyssnar till dessa vädjanden, eftersom de är i enlighet med hans vilja. Han sände Jesus hit till jorden ”för att världen skulle bli räddad genom honom”. (Johannes 3:17)

Räcker det att tro på Jesus för att bli räddad?

 Nej. Tro på Jesus är naturligtvis en grundförutsättning för att bli räddad. (Apostlagärningarna 16:30, 31) Men det krävs mer än så. Bibeln säger: ”Precis som en kropp utan ande är död, så är också en tro utan gärningar död.” (Jakob 2:26) Så vad är det som krävs?

  •   Vi måste lära känna Jesus och hans Far, Jehova. (Johannes 17:3)

  •   Vi måste bygga upp en tro på dem. (Johannes 12:44; 14:1)

  •   Vi måste visa vår tro genom att följa deras bud. (Lukas 6:46; 1 Johannes 2:17) Jesus förklarade att inte alla som kallar honom ”herre” ska räddas, ”utan bara de som gör ... [hans] himmelske Fars vilja”. (Matteus 7:21)

  •   Vi måste fortsätta hålla tron stark även när vi stöter på problem och prövningar. Det förstår vi av det Jesus sa: ”Den som håller ut till slutet ska bli räddad.” (Matteus 24:13)