Gå direkt till innehållet

På vilket sätt är Jesus vår frälsare?

På vilket sätt är Jesus vår frälsare?

Bibelns svar

 Jesus gav frälsning, eller räddning, åt människor när han gav sitt liv som ett lösenoffer. (Matteus 20:28) Därför kallas han för ”världens Frälsare” i Bibeln. (1 Johannes 4:14, Svenska Folkbibeln) Det sägs också: ”Det [är] ingen annan som kan ge räddning, för det finns inget annat namn under himlen som vi kan bli räddade genom.” (Apostlagärningarna 4:12)

 Jesus dog en smärtsam död för alla som tror på honom. (Johannes 3:16; Hebréerna 2:9) ”Men Gud uppväckte honom från de döda”, och han återvände till himlen som en andevarelse. (Apostlagärningarna 3:15) Därifrån kan Jesus ”rädda dem som närmar sig Gud genom honom, eftersom han alltid är vid liv och kan vädja för deras skull”. (Hebréerna 7:25)

Varför behöver Jesus vädja för vår skull?

 Vi är alla syndare. (Romarna 3:23) Synden skapar en barriär mellan oss och Gud, och det leder till död. (Romarna 6:23) Om vi sätter tro till Jesus lösenoffer fungerar han som ”en som för vår talan” inför Gud. (1 Johannes 2:1, fotnoten) Han vädjar för oss genom att be att Gud ska höra våra böner och förlåta våra synder på grundval av lösenoffret. (Matteus 1:21; Romarna 8:34) Gud lyssnar till dessa vädjanden, eftersom de är i enlighet med hans vilja. Han sände Jesus hit till jorden ”för att världen skulle bli räddad genom honom”. (Johannes 3:17)

Räcker det att tro på Jesus för att bli räddad?

 Nej. Tro på Jesus är naturligtvis en grundförutsättning för att bli räddad. (Apostlagärningarna 16:30, 31) Men det krävs mer än så. Bibeln säger: ”Precis som en kropp utan ande är död, så är också en tro utan gärningar död.” (Jakob 2:26) Så vad är det som krävs?

  •   Vi måste lära känna Jesus och hans Far, Jehova. (Johannes 17:3)

  •   Vi måste bygga upp en tro på dem. (Johannes 12:44; 14:1)

  •   Vi måste visa vår tro genom att följa deras bud. (Lukas 6:46; 1 Johannes 2:17) Jesus förklarade att inte alla som kallar honom ”herre” ska räddas, ”utan bara de som gör ... [hans] himmelske Fars vilja”. (Matteus 7:21)

  •   Vi måste fortsätta hålla tron stark även när vi stöter på problem och prövningar. Det förstår vi av det Jesus sa: ”Den som håller ut till slutet ska bli räddad.” (Matteus 24:13)