Gå direkt till innehållet

Vad betyder det att hedra sin far och sin mor?

Vad betyder det att hedra sin far och sin mor?

Bibelns svar

 Budet ”hedra din far och din mor” omnämns flera gånger i Bibeln. (2 Moseboken 20:12; 5 Moseboken 5:16; Matteus 15:4; Efesierna 6:2, 3, Svenska Folkbibeln) Man kan hedra, eller ära, dem på minst fyra olika sätt.

  1.   Uppskatta dem. Du hedrar dina föräldrar genom att vara tacksam för det de gjort för dig. Du kan visa din uppskattning genom att ta till dig av deras råd. (Ordspråksboken 7:1, 2; 23:26) Bibeln uppmanar oss att betrakta våra föräldrar som vår ”stolthet”. (Ordspråksboken 17:6, Svenska Folkbibeln)

  2.   Respektera deras myndighet. Du kan visa att du hedrar dina föräldrar genom att respektera den myndighet som Gud har gett dem, i synnerhet om du är ung. I Kolosserna 3:20 får unga uppmaningen: ”Var lydiga mot era föräldrar i allt, ty detta är välbehagligt i Herren.” Även Jesus var lydig mot sina föräldrar när han var ung. (Lukas 2:51)

  3.   Behandla dem respektfullt. (3 Moseboken 19:3; Hebréerna 12:9) Det kan man göra både genom det man säger och det man gör. Det ska medges att vissa föräldrar ibland beter sig på ett sätt som gör det svårt att respektera dem. Men även i sådana fall kan barn hedra sina föräldrar genom att inte vara respektlösa i sitt tal och sina handlingar. (Ordspråksboken 30:17) Bibeln visar att det är väldigt allvarligt att tala nedsättande om sin far eller mor. (Matteus 15:4)

  4.   Ta hand om dem. När föräldrarna blir gamla kan de behöva praktisk hjälp. Man kan hedra dem genom att göra sitt bästa för att se till att de har det de behöver. (1 Timoteus 5:4, 8) Kort tid före sin död såg till exempel Jesus till att någon tog hand om hans mamma. (Johannes 19:25–27)

Missuppfattningar om att hedra sin far och sin mor

 Missuppfattning: Man hedrar sin far och sin mor om man låter dem styra ens äktenskap.

 Fakta: Bibeln lär att äktenskapsbanden går före andra familjeband. Den säger: ”En man skall lämna sin far och sin mor, och han skall hålla sig till sin hustru.” (1 Moseboken 2:24; Matteus 19:4, 5) Naturligtvis kan det vara bra för ett gift par att lyssna till sina föräldrars råd. (Ordspråksboken 23:22) Men de har rätt att sätta upp gränser för hur mycket deras släktingar ska få lägga sig i deras förhållande. (Matteus 19:6)

 Missuppfattning: Ens föräldrar har alltid sista ordet.

 Fakta: Gud har visserligen gett föräldrar myndighet inom familjen. Men människors myndighet är alltid begränsad; den står aldrig över Guds myndighet. Ett exempel på det är när en domstol beordrade Jesus lärjungar att vara olydiga mot Gud. Då svarade lärjungarna: ”Vi måste lyda Gud som vår härskare mer än människor.” (Apostlagärningarna 5:27–29) På samma sätt lyder barn sina föräldrar ”i gemenskap med Herren”, dvs. i allt som inte går emot Guds lagar. (Efesierna 6:1)

 Missuppfattning: Man måste dela sina föräldrars tro.

 Fakta: I Bibeln uppmanas vi att undersöka det vi tror på för att se om det är sant. (Apostlagärningarna 17:11; 1 Johannes 4:1) Om man gör det kan man ibland behöva välja en annan tro än den föräldrarna har. Bibeln talar om flera trogna tjänare till Gud som inte delade sina föräldrars tro, bland annat Abraham, Rut och Paulus. (Josua 24:2, 14, 15; Rut 1:15, 16; Galaterna 1:14–16, 22–24)

 Missuppfattning: Man måste ta del i förfädersdyrkan för att hedra sina föräldrar.

 Fakta: I Bibeln sägs det: ”Det är Jehova, din Gud, du skall tillbe, och det är endast honom du skall ägna helig tjänst.” (Lukas 4:8) Gud godtar alltså inte förfädersdyrkan. Dessutom konstaterar Bibeln: ”De döda vet ingenting alls.” Så de skulle inte veta om någon dyrkade dem, och inte heller kan de hjälpa eller skada dem som lever. (Predikaren 9:5, 10; Jesaja 8:19)