Gå direkt till innehållet

Tror historiker att Jesus har funnits?

 Historiker har goda skäl att tro att Jesus har existerat. Som en kommentar till att historiker under de två första århundradena nämnde Jesus och de första kristna sägs det i Encyclopædia Britannica (2002 års utgåva): ”Dessa oberoende skildringar bevisar att inte ens kristendomens motståndare någonsin betvivlade att Jesus var en historisk person, vilket för första gången och på bristfälliga grunder ifrågasattes i slutet av 1700-talet, under 1800-talet och i början av 1900-talet.”

 År 2006 stod det i boken Jesus and Archaeology: ”Ingen ansedd forskare i dag ifrågasätter att en jude som hette Jesus och som var son till Josef har funnits; de medger utan omsvep att vi nu vet en hel del om hans verksamhet och grundläggande läror.”

 Bibeln framställer Jesus som en verklig person. Den berättar vilka som var hans förfäder och vad hans närmaste familjemedlemmar hette. (Matteus 1:1; 13:55) Den namnger också framstående styresmän som levde samtidigt som Jesus. (Lukas 3:1, 2) Tack vare sådan information kan forskare bekräfta att Bibelns berättelse är trovärdig.