Gå direkt till innehållet

Vad var den första synden?

Vad var den första synden?

Bibelns svar

 Adam och Eva var de första människorna som syndade. När de var olydiga mot Gud och åt av ”kunskapens träd, kunskapen om gott och ont”, begick de vad som brukar kallas den första synden. a (1 Moseboken 2:16, 17; 3:6; Romarna 5:19) Adam och Eva fick inte äta av det trädet eftersom det representerade Guds myndighet, eller rätt, att bestämma vad som är rätt och fel för människan. När Adam och Eva åt av trädet visade de att de själva ville bestämma och förkastade därigenom Guds myndighet.

 Hur påverkades Adam och Eva av den första synden?

 Adam och Evas synd gjorde att de blev gamla och till slut dog. De förstörde sin vänskap med Gud och gick miste om möjligheten att få evigt liv och perfekt hälsa. (1 Moseboken 3:19)

 Hur påverkas vi av den första synden?

 Adam och Eva förde vidare sin syndfullhet till sina avkomlingar, ungefär på samma sätt som föräldrar för vidare genetiska defekter till sina barn. (Romarna 5:12) Varje människa föds därför syndig, b vilket betyder att man föds ofullkomlig och dras till sådant som är fel. (Psalm 51:5; Efesierna 2:3)

 På grund av vår medfödda synd, eller ofullkomlighet, blir vi gamla och sjuka och dör. (Romarna 6:23) Vi känner också av följderna av våra egna och andras misstag. (Predikaren 8:9; Jakob 3:2)

 Kan vi bli fria från verkningarna av den första synden?

 Ja. Bibeln säger att Jesus dog ”som ett försoningsoffer för våra synder”. (1 Johannes 4:10) Tack vare Jesus offer kan vi bli fria från verkningarna av den medfödda synden och få det Adam och Eva gick miste om: möjligheten att få evigt liv och perfekt hälsa. (Johannes 3:16) c

 Missuppfattningar om den första synden

 Missuppfattning: På grund av den första synden kan vi aldrig få ett gott förhållande till Gud.

 Fakta: Gud lastar oss inte för det Adam och Eva gjorde. Han förstår att vi är ofullkomliga och förväntar inte mer av oss än vi klarar av. (Psalm 103:14) Även om vi får lida på grund av den medfödda synden har vi möjligheten och förmånen att få vara nära vänner med Gud. (Ordspråksboken 3:32)

 Missuppfattning: Dopet befriar människor från arvsynden, så spädbarn behöver döpas.

 Fakta: Dopet är visserligen ett viktigt steg för att bli räddad, men det är bara tro på Jesus offer som kan rena en människa från synd. (1 Petrus 3:21; 1 Johannes 1:7) Eftersom sann tro grundar sig på kunskap är det omöjligt för spädbarn att ha en tro. Spädbarnsdop har alltså inget stöd i Bibeln. Det här bekräftas av att de första kristna inte döpte spädbarn, utan män och kvinnor som trodde på Guds ord. (Apostlagärningarna 2:41; 8:12)

 Missuppfattning: När Eva åt av den förbjudna frukten förbannade Gud alla kvinnor.

 Fakta: Gud förbannade inte kvinnor, utan han förbannade ”den forntida ormen, han som kallas djävulen och Satan” och som fick Eva att synda. (Uppenbarelseboken 12:9; 1 Moseboken 3:14) Och dessutom lade Gud det största ansvaret för den första synden på Adam, inte på hans hustru. (Romarna 5:12)

 Varför sa Gud att Adam skulle härska över sin hustru? (1 Moseboken 3:16) Detta betyder inte att Gud tolererar sådant beteende, utan han förutsåg helt enkelt en tragisk följd av synden. Gud förväntar att en man ska älska och ära sin hustru och respektera alla kvinnor. (Efesierna 5:25; 1 Petrus 3:7)

 Missuppfattning: Den första synden innebar att Adam och Eva hade sex.

 Fakta: Här följer flera skäl till att den första synden inte kan ha handlat om sex:

  •   Adam fick befallningen av Gud att inte äta av frukten på kunskapens träd medan han fortfarande var ensam och inte hade någon hustru. (1 Moseboken 2:17, 18)

  •   Gud uppmanade Adam och Eva att ”skaffa barn och bli många”. (1 Moseboken 1:28) Det hade varit grymt av Gud att straffa dem för att de gjorde det han hade uppmanat dem att göra.

  •   Adam och Eva syndade inte samtidigt, utan Eva syndade först och Adam senare. (1 Moseboken 3:6)

  •   Bibeln godkänner att en man och en kvinna som är gifta med varandra har sex. (Ordspråksboken 5:18, 19; 1 Korinthierna 7:3)

a Uttrycket ”den första synden” finns inte i Bibeln. Faktum är att den allra första synd som nämns i Bibeln bestod i att Satan lurade Eva och ljög för henne. (1 Moseboken 3:4, 5; Johannes 8:44) I den här artikeln används uttrycket ”den första synden” om det Adam och Eva gjorde.

b I Bibeln syftar ordet ”synd” inte bara på orätta handlingar, utan också på den ofullkomliga, eller syndfulla, natur vi har ärvt.

c Du kan läsa mer om Jesus offer och hur vi kan få nytta av det i artikeln ”På vilket sätt är Jesus vår frälsare?”.