Gå direkt till innehållet

Hur kan föräldrar prata med sina barn om sex?

Hur kan föräldrar prata med sina barn om sex?

Bibelns svar

 Vem ska undervisa barnen om sex? Bibeln lägger det ansvaret på föräldrarna, och många föräldrar har fått hjälp av följande förslag:

  •   Känn dig inte generad. Bibeln talar öppet om sex och könsorganen, och Gud sa till nationen Israel att ”de små barnen” skulle undervisas om sådana saker. (5 Moseboken 31:12; 3 Moseboken 15:2, 16–19) Du kan använda respektfulla ord och uttryck som inte får sex eller kroppens privata delar att verka skamligt.

  •   Undervisa stegvis. I stället för att ha ett enda stort samtal om sex när ditt barn närmar sig puberteten är det bättre om man tar upp olika frågor om det i takt med barnets ålder och förståelse. (1 Korinthierna 13:11)

  •   Undervisa om moralnormer. Skolan kan ge en viss sexualundervisning till barnen. Men Bibeln uppmuntrar föräldrar att undervisa barnen, inte bara om den fysiska aspekten på det som rör sex, utan också om den rätta synen på sex. (Ordspråksboken 5:1–23)

  •   Lyssna på ditt barn. Överreagera inte eller dra inte snabba slutsatser om ditt barn ställer frågor om sex. Var i stället ”snar till att höra, sen till att tala”. (Jakob 1:19)

Hur du kan skydda ditt barn mot sexuella övergrepp

Lär ditt barn att försvara sig om han eller hon blir antastad.

  •   Håll dig informerad. Ta reda på hur en typisk förövare brukar gå till väga. (Ordspråksboken 18:15; se kapitel 32 i boken Ungdomar frågar – svar som fungerar, band 1.)

  •   Var engagerad i barnets vardag. Låt inte någon ta hand om ditt barn förrän du är säker på att du kan lita på den personen, och låt inte ditt barn ”löpa fritt”. (Ordspråksboken 29:15)

  •   Lär ditt barn att ha en balanserad syn på lydnad. Barn behöver lära sig att lyda sina föräldrar. (Kolosserna 3:20) Men om man lär sina barn att de alltid måste lyda alla vuxna skulle det kunna göra dem sårbara om någon försöker antasta dem. Föräldrar kan till exempel säga: ”Om någon säger att du ska göra något som Jehova har sagt är fel, så ska du inte göra det.” (Apostlagärningarna 5:29)

  •   Öva enkla sätt att försvara sig. Lär barnen vad de ska göra om någon försöker utnyttja dem när du själv inte är i närheten. Genom att öva en tänkt situation kan de lära sig att tydligt våga säga: ”Sluta! Jag tänker tala om vad du gör!” och sedan springa därifrån. Du kan behöva påminna barnen många gånger eftersom det är lätt att glömma. (5 Moseboken 6:7)