Gå direkt till innehållet

Dog Jesus på ett kors?

Dog Jesus på ett kors?

Bibelns svar

 Många anser att korset är en viktig kristen symbol. Men Bibeln beskriver inte det redskap som Jesus avrättades på, så ingen kan med absolut säkerhet veta hur det såg ut. Bibeln ger ändå tillräckligt med information för att vi ska kunna dra slutsatsen att Jesus inte dog på ett kors, utan på en upprättstående påle.

 Bibeln använder vanligtvis det grekiska ordet staurọs om det redskap som Jesus avrättades på. (Matteus 27:40; Johannes 19:17) Många bibelöversättningar återger visserligen ofta det här ordet med ”kors”, men många bibelforskare är överens om att det grekiska ordets grundbetydelse är ”upprättstående påle”. a En ordbok säger om ordet staurọs: ”Det avser aldrig två trästycken som korsar varandra i en eller annan vinkel.” (A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament)

 Bibeln använder också ordet xỵlon som en synonym till staurọs. (Apostlagärningarna 5:30; 1 Petrus 2:24) Det ordet betyder ”trä”, ”timmer”, ”påle” eller ”träd”. bThe Companion Bible dras därför slutsatsen: ”Det finns ingenting i grekiskan i NT [Nya testamentet] som ens antyder att det rör sig om två trästycken.”

Godkänner Gud att kristna använder korset i sin tillbedjan?

Crux simplex – det latinska uttrycket för en enkel påle som man hängde upp en brottsling på.

 Oavsett hur det avrättningsredskap som Jesus dog på såg ut, visar följande fakta och bibelställen att vi inte ska använda korset i vår tillbedjan.

  1.   Gud godkänner inte tillbedjan där man använder bilder eller symboler, som till exempel korset. Gud befallde israeliterna att inte använda ”någon som helst symbol” i sin tillbedjan, och på liknande sätt uppmanas kristna att ”fly från avgudadyrkan”. (5 Moseboken 4:15–19; 1 Korinthierna 10:14)

  2.   De första kristna använde inte korset i sin tillbedjan. c Alla kristna förväntas följa apostlarnas läror och exempel. (2 Thessalonikerna 2:15)

  3.   Korset som en religiös symbol har ett okristet ursprung. d Flera hundra år efter Jesus död, när kyrkorna hade avvikit från hans läror, tillät man nya kyrkomedlemmar att ”i stor utsträckning behålla sina hedniska tecken och symboler”, däribland korset. (The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words) Men Bibeln godkänner inte att man antar okristna symboler för att kunna omvända fler människor. (2 Korinthierna 6:17)

a Se New Bible Dictionary, tredje upplagan, D. R. W. Wood, sidan 245; Theological Dictionary of the New Testament, band VII, sidan 572; The International Standard Bible Encyclopedia, reviderad upplaga, band 1, sidan 825; The Imperial Bible-Dictionary, band II, sidan 84.

b Se The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words, sidan 1165; A Greek-English Lexicon, Liddell och Scott, nionde upplagan, sidan 1191, 1192; Theological Dictionary of the New Testament, band V, sidan 37.

c Se Encyclopædia Britannica, 2003, uppslagsord ”Cross”; The Cross​—Its History and Symbolism, sidan 40; The Companion Bible, Oxford University Press, appendix 162, sidan 186.

d Se The Encyclopedia of Religion, band 4, sidan 165; The Encyclopedia Americana, band 8, sidan 246; Symbols Around Us, sidan 205–207.