Gå direkt till innehållet

Vad säger Bibeln om fasta?

Vad säger Bibeln om fasta?

Bibelns svar

 Om någon på Bibelns tid fastade av rätt motiv var det något som Gud godkände. Men han uppskattade inte om någon fastade av fel motiv. Bibeln varken uppmanar till eller förbjuder att man fastar i dag.

Under vilka omständigheter fastade man på Bibelns tid?

  •   När man sökte hjälp och vägledning från Gud. När folket återvände till Jerusalem från Babylon fastade de för att visa hur gärna de ville ha Guds hjälp. (Esra 8:21–23) Paulus och Barnabas fastade ibland i samband med att de skulle tillsätta församlingsäldste. (Apostlagärningarna 14:23)

  •   När man behövde fokusera på Guds vilja. Efter sitt dop fastade Jesus i 40 dagar som en förberedelse för att göra Guds vilja under sin kommande tjänst. (Lukas 4:1, 2)

  •   När man ville visa att man ångrade sina synder. Genom profeten Joel uppmanade Gud de israeliter som kommit på avvägar: ”Vänd tillbaka till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan.” (Joel 2:12–15)

  •   När man firade försoningsdagen. I lagen som Gud gav till nationen Israel fanns ett bud om att fasta på den årliga försoningsdagen. a (3 Moseboken 16:29–31) Fasta var lämpligt vid det här tillfället, eftersom försoningsdagen skulle påminna israeliterna om att de var ofullkomliga och behövde Guds förlåtelse.

Vad vore fel motiv till att fasta?

  •   För att imponera på andra. Jesus förklarade att fasta av religiösa skäl skulle vara en privat angelägenhet mellan en individ och Gud. (Matteus 6:16–18)

  •   För att bli mer rättfärdig. Fasta gör inte en person bättre i moraliskt eller andligt avseende. (Lukas 18:9–14)

  •   För att uppväga avsiktliga synder. (Jesaja 58:3, 4) Gud godkände bara fasta om man samtidigt lydde honom och uppriktigt ångrade de synder man hade begått.

  •   För att utföra en religiös rutin. (Jesaja 58:5–7) En förälder vill inte att hans barn ska göra något för honom av ren plikt, utan att det ska komma från hjärtat. Det är likadant med Gud.

Är fasta ett krav för de kristna?

 Nej. Gud krävde att israeliterna skulle fasta på försoningsdagen, men anordningen med försoningsdagen upphörde när Jesus en gång för alla hade sonat, eller betalat för, de synder som ångerfulla människor begått. (Hebréerna 9:24–26; 1 Petrus 3:18) De kristna är inte förpliktade att hålla Guds lag till israeliterna, där försoningsdagen ingick. (Romarna 10:4; Kolosserna 2:13, 14) Därför är det upp till varje kristen om han eller hon vill fasta. (Romarna 14:1–4)

 Fasta ska alltså inte vara det centrala i de kristnas tillbedjan. Dessutom kopplar Bibeln aldrig samman fasta med glädje. De sanna kristnas tillbedjan skulle däremot kännetecknas av glädje och lycka, något som återspeglar Jehovas personlighet, han som är ”den lycklige Guden”. (1 Timoteus 1:11; Predikaren 3:12, 13; Galaterna 5:22)

Missuppfattningar om Bibelns syn på fasta

 Missuppfattning: Paulus rekommenderade gifta par att fasta. (1 Korinthierna 7:5, Karl XII:s bibel)

 Fakta: I de äldsta bibelhandskrifterna nämns det inget om fasta i 1 Korinthierna 7:5. b Det verkar som vissa avskrivare lade till tanken om fasta, inte bara i den här versen, utan också i Matteus 17:21; Markus 9:29 och Apostlagärningarna 10:30. De flesta moderna bibelöversättningar har inte med dessa felaktiga tillägg om fasta.

 Missuppfattning: Kristna bör fasta till minne av de 40 dagar som Jesus fastade i vildmarken efter sitt dop.

 Fakta: Jesus gav aldrig någon befallning om en sådan fasta, och inget i Bibeln antyder att de första kristna fastade av den orsaken. c

 Missuppfattning: Kristna bör fasta i samband med högtiden till minne av Jesus död.

 Fakta: Jesus befallde aldrig sina lärjungar att fasta i samband med denna högtid. (Lukas 22:14–18) Han sa visserligen att hans lärjungar skulle fasta när han hade dött, men det var bara ett konstaterande och inte ett nytt bud. (Matteus 9:15) Man kan läsa i Bibeln att de kristna som var hungriga skulle äta hemma innan de gick för att högtidlighålla minnet av Jesus död. (1 Korinthierna 11:33, 34)

a Gud sa till israeliterna: ”Ni [ska] visa att ni är bedrövade”, eller ”Ni skall späka er.” (3 Moseboken 16:29, 31; Bibel 2000) Man tror att det här är kopplat till fasta. (Jesaja 58:3) Svenska Folkbibeln har just ordalydelsen: ”Ni ska fasta.”

b Se A Textual Commentary on the Greek New Testament av Bruce M. Metzger, tredje upplagan, sidan 554.

c Angående fastetiden på 40 dagar före påsk kan man läsa i New Catholic Encyclopedia: ”Under de första tre århundrandena [v.t.] varade fasteperioden inför påsken inte längre än en vecka; vanligen pågick den en eller två dagar. ... Första omnämnandet av en fasteperiod på 40 dagar var i den femte kanoniska stadgan från kyrkomötet i Nicaea (325), även om vissa forskare är tveksamma om det verkligen var denna fasta som avsågs.” (Andra utgåvan, band 8, sidan 468)