Gå direkt till innehållet

Ska man använda bönen Fader vår när man ber?

Ska man använda bönen Fader vår när man ber?

Bibelns svar

 Bönen Fader vår, som också kallas Herrens bön eller mönsterbönen, hjälper oss att veta hur vi ska be och vad vi kan be om. Jesus lärde sina lärjungar den här bönen efter att de hade sagt till honom: ”Herre, lär oss att be.” (Lukas 11:1) Men det här är inte den enda bön som Gud lyssnar på. a Jesus gav oss den som ett mönster för hur vi kan be på ett sätt som Gud godkänner.

I den här artikeln:

 Hur lyder bönen Fader vår?

 Vi hittar den här bönen i Matteus 6:9–13, och den återges lite olika i olika bibelöversättningar. Här är två exempel:

 Nya världens översättning: ”Vår Far i himlen, vi ber att ditt namn ska bli upphöjt. Vi ber att ditt rike ska komma och att din vilja ska ske på jorden, precis som i himlen. Ge oss den mat vi behöver i dag. Förlåt oss våra synder, precis som vi har förlåtit dem som har syndat mot oss. Hjälp oss att inte ge efter för frestelser, utan rädda oss från den onde.”

 Bibel 2000: ”Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.” b

 Vad betyder orden i Fader vår?

 Det Jesus lärde ut stämmer överens med resten av Bibeln. Så det som står i andra delar av Bibeln kan hjälpa oss att förstå innebörden i Fader vår.

”Vår Far i himlen”

 Eftersom Gud har skapat oss och gett oss livet är det passande att vi säger Far till honom. (Jesaja 64:8)

”Vi ber att ditt namn ska bli upphöjt”

 Det är viktigt att Guds namn, Jehova, blir upphöjt och hålls heligt, eller helgas. Vi upphöjer Guds namn när vi berättar om hans fina egenskaper och hans tanke med oss människor. (Psalm 83:18; Jesaja 6:3)

”Vi ber att ditt rike ska komma …”

 Guds rike är ett verkligt rike i himlen med Jesus som kung. Jesus lärde oss att be att det här riket ska ta makten över jorden. (Daniel 2:44; Uppenbarelseboken 11:15)

”… och att din vilja ska ske på jorden, precis som i himlen”

 I himlen finns det varken ondska eller död, och Gud vill att vi människor ska få leva för evigt under lika underbara förhållanden här på jorden. (Psalm 37:11, 29)

”Ge oss den mat vi behöver i dag”

 Vi måste komma ihåg att vår skapare är den som ger oss allt vi behöver för att kunna leva. (Apostlagärningarna 17:24, 25)

”Förlåt oss våra synder, precis som vi har förlåtit dem som har syndat mot oss”

 Alla människor syndar, eller begår misstag, och behöver bli förlåtna. Men om vi vill att Gud ska förlåta oss måste vi själva förlåta andra för det de har gjort mot oss. (Matteus 6:14, 15)

”Hjälp oss att inte ge efter för frestelser, utan rädda oss från den onde”

 Jehova Gud frestar oss aldrig att göra det som är fel. (Jakob 1:13) Däremot frestas vi av Satan djävulen, som också kallas ”den onde” och ”frestaren”. (1 Johannes 5:19; Matteus 4:1–4) Vi ber att Jehova ska hjälpa oss att stå emot frestelsen att göra något som han inte tycker om.

 Ska man upprepa Fader vår ord för ord?

 Jesus gav oss den här bönen som ett exempel. Tanken är inte att vi ska upprepa den ord för ord. Precis innan han uttalade den här bönen sa han faktiskt: ”När ni ber, säg inte samma sak om och om igen.” (Matteus 6:7) Vid ett annat tillfälle använde Jesus andra ord när han gav ett mönster för hur vi ska be. (Lukas 11:2–4)

 Det bästa är att tala från hjärtat när vi ber och berätta precis hur vi tänker och känner. (Psalm 62:8)

 Hur ska vi be?

 Bönen Fader vår hjälper oss att förstå hur vi ska be för att Gud ska lyssna på våra böner. Lägg märke till hur väl den stämmer överens med andra bibelverser som handlar om bön.

 •   Be bara till Gud.

   Bibelställe: ”Be innerligt och uttryck er tacksamhet, så att Gud får veta alla era innersta önskningar.” (Filipperna 4:6)

   Vad det innebär: Vi bör alltid rikta oss till Gud när vi ber, inte till Jesus, Maria eller något helgon. När Jesus inledde med orden ”vår Far” visade han att det är till Jehova Gud vi ska be.

 •   Be om sådant som är i linje med Guds vilja.

   Bibelställe: ”Vad vi än ber Gud om så hör han oss, så länge det är enligt hans vilja.” (1 Johannes 5:14)

   Vad det innebär: Vi kan be om vad som helst, så länge det stämmer överens med Guds vilja. Jesus poängterade hur viktig Guds vilja är när han använde orden ”vi ber … att din vilja ska ske”. Vi kan förstå vad Guds vilja är genom att studera Bibeln och läsa om hans tanke med jorden och mänskligheten.

 •   Be om personliga saker.

   Bibelställe: ”Kasta din börda på Jehova, han kommer att hjälpa dig.” (Psalm 55:22)

   Vad det innebär: Gud bryr sig om oss personligen. Jesus tog med flera personliga saker i Fader vår. Och på samma sätt kan vi be om våra fysiska behov, om vägledning när vi ska fatta stora beslut, om hjälp när vi har det svårt och om förlåtelse när vi gör fel. c

a Jesus och hans lärjungar bad vid andra tillfällen utan att använda samma formuleringar som i mönsterbönen. (Lukas 23:34; Filipperna 1:9)

b En del bibelöversättningar, till exempel Karl XII:s bibel, avslutar bönen Fader vår så här: ”Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.” Ett sådant här uttryck av lovprisning av Gud kallas för en doxologi. Men i en bibelkommentar i The Jerome Biblical Commentary står det: ”Doxologin finns inte i de tillförlitligaste [handskrifterna].”

c De som känner att de behöver Guds förlåtelse kan känna sig ovärdiga att be på grund av skuldkänslor. Men Jehova vädjar till dem som känner så: ”Kom och låt oss rätta till förhållandet mellan oss.” (Jesaja 1:18) När någon uppriktigt ber om hans förlåtelse så lyssnar han och förlåter villigt.