Gå direkt till innehållet

Vad betyder det att bli pånyttfödd?

Vad betyder det att bli pånyttfödd?

Bibelns svar

 Uttrycket ”pånyttfödd” syftar på en ny början i förhållandet mellan Gud och den som blir född på nytt. (Johannes 3:3, 7) Gud adopterar de pånyttfödda som sina barn. (Romarna 8:15, 16; Galaterna 4:5; 1 Johannes 3:1) Precis som barn som blir adopterade av en fosterfamilj, så får de pånyttfödda helt nya förutsättningar och blir en del av Guds familj. (2 Korinthierna 6:18)

Varför blir vissa födda på nytt?

 Jesus sa: ”Om någon inte föds på nytt, kan han inte se Guds kungarike.” (Johannes 3:3) Att bli pånyttfödd förbereder alltså personen för att regera med Jesus i Guds kungarike. Bibeln beskriver denna ”nya födelse” som ett arv som är ”förvarat i himlarna”, eftersom det här riket styr från himlen. (1 Petrus 1:3, 4) Gud ger de som föds på nytt en stark övertygelse om att de ska ”regera som kungar” med Jesus. (2 Timoteus 2:12; 2 Korinthierna 1:21, 22)

Hur blir man pånyttfödd?

 Jesus förklarade att den som föds på nytt ”föds av vatten och ande”. (Johannes 3:5) Det innebär att man först döps i vatten och sedan döps med helig ande. (Apostlagärningarna 1:5; 2:1–4)

 Jesus var den första personen som blev pånyttfödd. Han blev döpt i floden Jordan, och efter det smorde (eller döpte) Gud honom med helig ande. Jesus blev därmed född på nytt som son till Gud genom helig ande och fick hoppet om att få leva i himlen igen. (Markus 1:9–11) Det här hoppet blev verklighet när Gud uppväckte Jesus som en andevarelse. (Apostlagärningarna 13:33)

 Andra som blir pånyttfödda har på liknande sätt först döpts i vatten och senare tagit emot den heliga anden. a (Apostlagärningarna 2:38, 41) Då får de hoppet om att få leva i himlen, ett hopp som Gud kommer att uppfylla när han uppväcker dem. (1 Korinthierna 15:42–49)

Missuppfattningar om pånyttfödelse

 Missuppfattning: En person måste bli pånyttfödd för att bli kristen eller frälst.

 Fakta: Jesus offer ger räddning både åt de pånyttfödda som ska regera med honom i himlen och åt kristna som inte är pånyttfödda. (1 Johannes 2:1, 2; Uppenbarelseboken 5:9, 10) De kristna som inte är pånyttfödda har möjligheten att få leva för evigt i ett paradis på jorden. (Psalm 37:29; Matteus 6:9, 10; Uppenbarelseboken 21:1–5)

 Missuppfattning: Man väljer själv om man vill bli pånyttfödd.

 Fakta: Vi har alla möjligheten att lära känna Gud och bli frälsta. (1 Timoteus 2:3, 4; Jakob 4:8) Men det är Gud som väljer ut vilka som blir pånyttfödda, alltså smorda med helig ande. Enligt Bibeln så beror pånyttfödelse ”inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet”. (Romarna 9:16, Svenska Folkbibeln) Uttrycket ”föds på nytt” kan också återges med ”föds från ovan”, vilket bekräftar att utväljandet av dem som föds på nytt kommer ”från ovan”, alltså från Gud. (Johannes 3:3, fotnoten; se också Bo Giertz översättning)

a Ett undantag var Cornelius och hans hushåll. (Apostlagärningarna 10:44–48)