Gå direkt till innehållet

HJÄLP FÖR FAMILJEN

Vad gör jag om mitt barn blir mobbat?

 Din son säger att han blir mobbad i skolan. Vad ska du göra? Kräva att skolan straffar mobbaren? Lära din son att ge igen? Innan du bestämmer dig kan det vara bra att ta reda på lite mer om mobbning. a

 Bra att veta om mobbning

 Vad är mobbning? Mobbning är när någon medvetet och vid upprepade tillfällen skadar någon fysiskt eller känslomässigt. Därför kan man inte räkna varje liten elak kommentar eller handling som mobbning.

 Varför det är viktigt: En del använder uttrycket ”mobbning” om alla slags dåliga beteenden, även om det rör sig om bagateller. Om man blåser upp småsaker kan man omedvetet få sitt barn att tro att han inte kan lösa några konflikter på egen hand – en förmåga som han behöver både nu och som vuxen.

 Biblisk princip: ”Var inte lättstött.” (Predikaren 7:9)

 Slutsats: I vissa situationer kan du såklart behöva ingripa, men andra gånger kan du låta ditt barn träna på att klara av svåra situationer och lära sig konflikthantering. (Kolosserna 3:13)

 Men vad ska du göra om ditt barn säger att han utsätts för medvetna och återkommande trakasserier?

 Vad kan jag göra?

 •   Lyssna tålmodigt på ditt barn. Försök att komma fram till 1) vad som pågår och 2) varför just han utsätts för det här. Dra inte förhastade slutsatser. Fråga dig själv: ”Kan det finnas en annan sida av saken?” Det kan hända att du behöver prata med din sons lärare eller med det andra barnets föräldrar för att få hela bilden.

   Biblisk princip: ”Den som svarar innan han har hela bilden är oförnuftig och får skämmas.” (Ordspråksboken 18:13)

 •   Om ditt barn verkligen blir mobbat är det viktigt att du hjälper honom att förstå att hans reaktion kan förbättra eller förvärra situationen. Bibeln säger till exempel: ”Ett mjukt svar stillar raseri, men hårda ord väcker vrede.” (Ordspråksboken 15:1) Hämndaktioner kan få motsatt effekt, så att mobbningen faktiskt blir ännu värre.

   Biblisk princip: ”Löna inte ont med ont eller förolämpning med förolämpning.” (1 Petrus 3:9)

 •   Förklara för ditt barn att han inte är mesig bara för att han inte ger igen. Tvärtom. Det ger honom ett övertag eftersom han inte låter sig kontrolleras av någon annan. På sätt och vis besegrar han mobbaren utan att själv bli en.

   Det här är särskilt viktigt att komma ihåg om han blir mobbad på nätet. Om han ger sig in i ett ordkrig där, kommer det bara att ge mobbaren chansen att fortsätta, och det kan sluta med att ditt barn själv blir anklagat för mobbning. Ibland är den bästa reaktionen ingen reaktion alls. Då kanske ditt barn kan få tyst på mobbaren och få kontroll över situationen.

   Biblisk princip: ”Utan ved slocknar elden.” (Ordspråksboken 26:20)

 •   I vissa fall kan ditt barn se till att undvika personer och platser som ökar risken för mobbning. Om han till exempel vet var en viss person eller ett visst gäng brukar vara kan han slippa problem genom att ta en annan väg.

   Biblisk princip: ”Den kloke ser faran och tar skydd, men den oerfarne fortsätter och får ta konsekvenserna.” (Ordspråksboken 22:3)

Du kanske behöver prata med läraren eller det andra barnets föräldrar.

 PRÖVA DET HÄR: Hjälp ditt barn att tänka igenom för- och nackdelarna med olika alternativ. Här är några frågor man kan fundera på:

 •  Vad skulle hända om han helt enkelt ignorerar mobbaren?

 •  Vad skulle hända om han säger ifrån?

 •  Vad skulle hända om han anmäler mobbningen till skolan?

 •  Kan han avväpna situationen med lite vänlighet eller humor?

 Oavsett om mobbningen sker på nätet eller någon annanstans är varje situation unik. Försök därför hjälpa ditt barn att hitta en lösning som är praktisk. Se till att han känner att du kommer att stötta honom genom den här jobbiga situationen.

 Biblisk princip: ”En sann vän visar alltid kärlek och blir en bror i svåra tider.” (Ordspråksboken 17:17)

a I den här artikeln talar vi om barnet som en pojke, men principerna är tillämpliga på både pojkar och flickor.