Gå direkt till innehållet

HJÄLP FÖR FAMILJEN

Lär dina barn att hantera misslyckanden

 Förr eller senare kommer dina barn att bli besvikna och möta motgångar i livet. Hur kan du hjälpa dem att hantera det på bästa sätt?

 Bra att känna till

 Alla misslyckas ibland. Bibeln säger: ”Vi syndar alla många gånger.” (Jakob 3:2) Det gäller även barn. Men att dina barn råkar ut för motgångar kan faktiskt leda till något positivt – de kan lära sig att inte ge upp för lätt. Alla barn är kanske inte födda med den förmågan, men de kan utveckla den. ”Min man och jag har märkt att det är bättre att låta barnen lära sig att hantera sina misslyckanden än att låtsas som att de aldrig hänt”, säger en mamma som heter Laura. ”De kan lära sig att inte ge upp när saker inte blir som de tänkt.”

 Många barn har svårt att hantera misslyckanden. I vissa fall beror det på att föräldrarna försöker skydda dem genom att skylla på någon annan. Om barnet till exempel inte får så bra betyg, reagerar en del föräldrar med att direkt skylla på läraren. Eller om barnet inte kommer överens med en kompis, drar föräldrarna direkt slutsatsen att det måste bero på kompisen.

 Men om man tänker efter, hur ska barn någonsin kunna ta ansvar för sina misstag om föräldrarna skyddar dem från alla konsekvenser?

 Vad du kan göra

 •   Lär dina barn konsekvenstänk.

   Bibeln säger: ”Det man sår får man också skörda.” (Galaterna 6:7)

   Handlingar får konsekvenser, misstag får följder och skador leder till kostnader. Barn behöver kunna se sambandet mellan orsak och verkan och inse att de själva har ett visst ansvar i det som hänt. Så undvik att komma med bortförklaringar eller lägga över skulden på någon annan. Lär dem i stället att ta konsekvenserna av det de gjort, och anpassa konsekvenserna efter deras ålder. Och hjälp samtidigt barnet att förstå sambandet mellan handling och konsekvens.

 •   Lär dina barn att hitta lösningar.

   Biblisk princip: ”Den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen.” (Ordspråksboken 24:16)

   Det kan vara tufft att misslyckas, men det är inte hela världen. Hjälp dina barn att fokusera på hur de kan lyckas bättre nästa gång i stället för på hur orättvist det kändes. Om det till exempel inte gick så bra för din son på ett prov, hjälp honom då att se hur förberedelse och beslutsamhet kan hjälpa honom att lyckas bättre nästa gång. (Ordspråksboken 20:4) Och om din dotter har bråkat med en kompis, hjälp henne då att se vad hon kan göra för att de ska bli vänner igen, oavsett vem som startade bråket. (Romarna 12:18; 2 Timoteus 2:24)

 •   Lär dina barn att ha en rimlig syn på sig själva.

   Biblisk princip: ”Jag [säger] till var och en av er att inte tänka högre om sig själv än man bör tänka.” (Romarna 12:3)

   Att säga att ditt barn är bättre än alla andra på något är inte realistiskt, och det hjälper inte barnet heller. Inte ens den som har lätt för sig i skolan får alltid högsta betyg. Och inte heller den som är duktig på en viss sport vinner varje gång. Barn som har en balanserad och realistisk syn på sig själva kan lättare hantera motgångar och besvikelser.

   Bibeln säger att svårigheter hjälper oss att bli starka och uthålliga. (Jakob 1:2–4) Så fast misslyckanden och motgångar är jobbiga, kan du som förälder hjälpa dina barn att se dem ur rätt perspektiv.

   Det krävs både tid och ansträngning för att lära dina barn att hantera motgångar, precis som med mycket annat du försöker lära dem. Men du får igen det sedan när de kommer in i tonåren. ”Tonåringar som lärt sig att hantera motgångar är mindre benägna att göra något riskabelt eller dumt när de blir pressade”, sägs det i boken Letting Go With Love and Confidence. ”De har större chans att lyckas bra i nya och oväntade situationer.” Och självklart kommer de att ha nytta av den förmågan även i vuxenlivet.

 Tips: Var en bra förebild. Hur du reagerar när du blir besviken kommer att lära dina barn hur de ska reagera när de blir det.