Gå direkt till innehållet

HJÄLP FÖR FAMILJEN | FÖRÄLDRASKAP

Är förskola det bästa alternativet för mitt barn?

Är förskola det bästa alternativet för mitt barn?

 En del föräldrar som arbetar väljer att lämna sina barn på förskola. Är det den bästa lösningen för ditt barn?

 Frågor föräldrar kan ställa sig

 Kommer förskola eller annan barnomsorg att påverka förhållandet till ditt barn negativt? Det skulle det kunna göra. Hjärnan utvecklas väldigt snabbt under ett barns tidiga år, och då läggs också grunden för hur barnet knyter an till andra människor. Försök att spendera så mycket tid som möjligt med ditt barn under den här perioden, som är så viktig i ditt barns utveckling. (5 Moseboken 6:6, 7)

 •    Föräldrar som överväger att låta andra ta hand om sina barn behöver tänka över hur de ska kunna fortsätta ha ett nära band till sina barn.

 Kommer förskola eller annan barnomsorg att göra att ditt inflytande som förälder minskar? Det skulle det kunna göra. I en bok om småbarnspsykologi kommer det fram att ju mer barn i förskoleåldern är tillsammans, desto mer påverkas de av sina jämnåriga. a

 •   Föräldrar som överväger att låta andra ta hand om sina barn behöver fråga sig själva: Kommer vi att kunna fortsätta vara de som har störst inflytande på våra barn?

 Kommer förskola eller annan barnomsorg att göra det lättare för ditt barn när han eller hon börjar skolan? En del tycker det. Men andra tycker att förskolan har lite eller ingen inverkan på barns utveckling. Barnpsykologen Penelope Leach skriver så här: ”Intala inte er själva att ’utbildning’ är nyckeln till att lyckas i livet och att ju mer utbildning ett barn får och ju tidigare barnet får det, desto bättre. I så fall underskattar ni den ’utbildning’ ni själva gett ert barn sedan det föddes.” (Your Growing Child: From Babyhood Through Adolescence)

 •   Föräldrar som överväger att låta andra ta hand om sina barn behöver fundera på om det är till barnens bästa, och om det ens är nödvändigt.

 Kan någon av er stanna hemma med barnen? Ibland arbetar båda föräldrarna bara för att familjen ska kunna fortsätta ha en högre levnadsstandard. Är fördelarna fler än nackdelarna?

 •   Föräldrar som överväger att låta andra ta hand om sina barn behöver fundera på om de kan dra ner på utgifterna så att en av dem kan vara hemma.

 Innan man bestämmer sig för om man ska låta sina barn gå på förskola behöver man noga tänka över för- och nackdelarna. Vad ska man tänka på om man kommer fram till att förskola eller annan barnomsorg är det bästa alternativet?

 Vad ni kan göra

 Bibeln säger att ”den kloke tänker över sina steg”. (Ordspråksboken 14:15) Alltså behöver man tänka igenom saken noga innan man bestämmer sig för någon form av barnomsorg.

 Ta reda på vilka alternativ som finns

 •   En del föräldrar väljer att ha sina barn på ett familjedaghem, där en eller flera barnskötare tar emot en liten grupp barn i sitt eget hem.

 •   En del föräldrar väljer att ta hjälp av en släkting, barnflicka eller barnvakt som ser efter deras barn.

 Det finns för- och nackdelar med alla alternativ. Du kanske kan prata med andra föräldrar som har använt sig av någon form av barnomsorg. Bibeln säger: ”Vishet finns hos dem som söker råd.” (Ordspråksboken 13:10)

 Vad ska du tänka på om du väljer att lämna dina barn på en förskola?

 Ta reda på mer om verksamheten

 •   Vilket rykte har förskolan?

 •   Är lokalerna rena och säkra?

 •   Har förskolan aktiviteter som är stimulerande för barnen?

 Ta reda på mer om personalen

 •   Vad har personalen för utbildning? Är de till exempel utbildade förskollärare eller barnskötare och har de utbildning inom första hjälpen och hjärt-lungräddning?

 •   Har de rykte om sig att vara professionella?

 •   Är det hög personalomsättning? Det skulle innebära att ditt barn ständigt behöver vänja sig vid att nya människor tar hand om dem.

 •   Hur många barn per anställd har man? Om det är få anställda i förhållande till antalet barn skulle det kunna bli så att ditt barn får för lite tillsyn och uppmärksamhet. Hur mycket uppmärksamhet ditt barn behöver beror såklart på barnets ålder och behov.

 •   Är det lätt att kommunicera med personalen om dina funderingar, och tar de själva upp sådant som de har funderat på?

a Gordon Neufeld och Gabor Maté, Våga ta plats i ditt barns livså stärker du relationen till ditt barn och undviker att barnets jämnåriga övertar din roll.