Gå direkt till innehållet

HJÄLP FÖR FAMILJEN | FÖRÄLDRASKAP

Hur kan man ge sina barn vägledning?

 Bra att känna till

 I en del kulturer är det vanligt att barn har en nära relation till sina föräldrar och vänder sig till dem för att få vägledning. Men i andra kulturer är det vanligt att barn och ungdomar vänder sig till jämnåriga för att få råd.

 När barnen hellre söker råd hos sina kompisar kan det göra att de börjar tappa respekten för föräldrarnas myndighet. Och när barnen sedan kommer upp i tonåren kanske föräldrarna känner att de har tappat allt inflytande över sina barn. Och det är inte så konstigt. Eftersom barnen är tillsammans med andra barn så mycket blir de nästan uppfostrade av varandra i stället för av sina föräldrar.

 Varför är det så lätt för barn att få starka band till sina kompisar och förlora kontakten med sina föräldrar? Följande faktorer kan spela in.

 •   Skolan. När barn tillbringar större delen av sin tid med andra barn kommer de nära dem, och kompisarnas åsikter kan bli viktigare än föräldrarnas. Och den inställningen kan förstärkas ännu mer under tonårstiden.

  Dina åsikter behöver betyda mer för dina barn än deras klasskompisars.

 •   Mindre tid tillsammans. I många familjer kommer barnen hem till ett tomt hem efter skolan, kanske för att föräldrarna är på jobbet.

 •   Tonårskultur. När barn kommer upp i tonåren är det lätt att de formas av en ungdomskultur där alla ska klä sig likadant, prata likadant och uppföra sig likadant. Och då är det ofta viktigare vad kompisarna tycker än vad föräldrarna tycker.

 •   Marknadsföring. Många företag riktar sina produkter och sin underhållning exklusivt till ungdomar, och det kan göra glappet mellan generationerna ännu större. ”Om tonårskulturen försvann skulle många av dessa multimiljardindustrier omedelbart kollapsa”, skriver Robert Epstein, doktor i psykologi. a

 Vad du kan göra

 •   Håll relationen till ditt barn stark

   Bibeln säger: ”De befallningar som jag ger dig i dag ska du ha i ditt eget hjärta, och du ska inskärpa dem hos dina barn och prata om dem när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du går upp.” (5 Moseboken 6:6, 7)

   Det kan vara bra att ungdomar har jämnåriga vänner, men de vännerna får aldrig ersätta dig i din roll som förälder. Det positiva är att experter säger att majoriteten av barn och ungdomar respekterar sina föräldrar och bryr sig om vad de tycker. Om du håller relationen till ditt barn stark kommer dina åsikter att betyda mer än kompisarnas.

   ”Du måste vara tillsammans med ditt barn och göra vardagliga saker ihop, som att laga mat, städa eller göra läxor. Gör sådant som är kul – spela spel, titta på film eller tv. Tänk inte att det bara behövs lite ’kvalitetstid’, några timmar här och där. Kvalitet kan inte kompensera brist på kvantitet!” (Lorraine)

 •   Hjälp barnen att skaffa vänner i olika åldrar

   Bibeln säger: ”Oförstånd sitter djupt i barnets hjärta.” (Ordspråksboken 22:15)

   Många föräldrar nöjer sig med att barnen har många vänner i sin egen ålder som de kommer bra överens med. Men för att utvecklas behöver de vänner i alla åldrar. Och jämnåriga kan inte ge den vägledning som ungdomar behöver och som kärleksfulla föräldrar är bäst lämpade att ge.

   ”Barnens jämnåriga kompisar kan veta en del saker, men de har inte livserfarenheten och visheten som behövs för att hjälpa andra ungdomar att fatta bra beslut. Men om de som är unga vänder sig till sina föräldrar kommer de att utvecklas och mogna i takt med sin ålder.” (Nadia)

 •   Ge bra vägledning

   Bibeln säger: ”Den som umgås med visa blir vis.” (Ordspråksboken 13:20)

   Även när barnen blir lite äldre kan de lära sig mycket av att vara tillsammans med dig. Var en bra förebild för dem.

   ”Barnens viktigaste förebilder är deras föräldrar. När barn lär sig att uppskatta och respektera sina föräldrar kommer de att vilja bli som de när de växer upp.” (Katherine)

a Från boken Teen 2.0: Saving Our Children and Families From the Torment of Adolescence.