Gå direkt till innehållet

HJÄLP FÖR FAMILJEN | FÖRÄLDRASKAP

Barn och smartphones – del 2: Hjälp dina barn att hantera sin smartphone

 En smartphone kan vara väldigt bra att ha, men den kan också vara farlig. Allt beror på hur man använder den. Hur kan du hjälpa ditt barn att använda sin smartphone på ett bra sätt? Och hur mycket skärmtid är lagom? a

 Bra att känna till

 •   Det finns risker. Som vi såg i artikeln ”Barn och smartphones – del 1: Ska mitt barn få en smartphone?” så öppnar en smartphone dörren till allt som finns på internet, både det som är bra och det som är dåligt.

   ”Det är lätt att glömma att en smartphone gör att alla möjliga farliga människor och tankar kan nå fram till våra barn.” (Brenda)

 •   Barn behöver vägledning. Barn och ungdomar är uppvuxna med att ha mobiler och plattor omkring sig, men många vuxna kanske inte är lika vana teknikanvändare. Men det här betyder inte att föräldrarna inte förstår sig på teknik eller att barn är bättre på att avgöra hur och när de ska använda sin smartphone.

   Dina barn kanske kan mer om smartphones än du, men att vara bra på teknik betyder inte att man har bra omdöme. Även väldigt teknikintresserade barn behöver sina föräldrar för att kunna använda sin smartphone på ett bra sätt.

   ”Man kan inte ge sitt barn en smartphone utan att ge vägledning. Det är en lika dålig idé som att ge barnet bilnycklarna, be honom sätta sig i förarsätet utan körlektioner och säga: ’Varsågod, var försiktig.’” (Seth)

 Vad du kan göra

 •   Lär dig vilka funktioner som finns på barnets telefon. Sätt dig in i de funktioner som kan hjälpa ditt barn att använda sin telefon på ett bra sätt. Till exempel:

   Vilka föräldrakontroller finns på telefonen?

   Visste du att inställningar som blockerar skadligt innehåll inte är hundraprocentiga?

   Lär dig så mycket som möjligt om ditt barns smartphone, för då kommer du att kunna hjälpa honom att använda den på ett bra sätt.

   Biblisk princip: ”Den vise samlar på kunskap.” (Ordspråksboken 10:14)

 •   Sätt gränser. Bestäm vad som är okej och vad som inte är okej. Till exempel:

   Får ditt barn ha mobilen vid matbordet eller när ni träffar släkt och vänner?

   Får dina barn ha mobilen på rummet när de går och lägger sig?

   Vilka appar får de ha?

   Hur mycket skärmtid är lagom?

   Kommer du att sätta en maxgräns för hur mycket de får använda mobilen varje dag?

   Se till att barnen vet om reglerna, och tänk ut lämpliga konsekvenser om de bryter mot reglerna.

   Biblisk princip: ”Glöm inte att fostra ditt barn.” (Ordspråksboken 23:13)

 •   Håll koll. Se till att du vet dina barns lösenord, och kolla igenom deras telefoner då och då. Kolla till exempel sms, appar, bilder och webbhistorik.

   ”Vi sa till vår dotter att vi då och då skulle kolla igenom hennes telefon utan att säga till innan. Och om vi märkte att hon inte kunde hantera telefonen på ett ansvarsfullt sätt så skulle det påverka hur hon fick använda den i fortsättningen.” (Lorraine)

   Du är förälder, så du har all rätt att veta hur ditt barn använder sin smartphone.

   Biblisk princip: ”Redan som barn kan man visa genom sina handlingar att man är ren och rättfärdig.” (Ordspråksboken 20:11)

 •   Ge dina barn bra grundvärderingar. Hjälp ditt barn att vilja göra bra val. Varför är det så viktigt? För att ett barn som inte vill att du ska ha koll kommer att hitta sätt att dölja saker för dig. b

   Så ge ditt barn bra grundvärderingar, som att vara ärlig, ha självbehärskning och ta ansvar för det han gör. Då är det mer troligt att han kommer att använda sin telefon på ett bra sätt.

   Biblisk princip: ”De mogna ... har använt sin tankeförmåga och övat den så att de kan skilja mellan rätt och fel.” (Hebréerna 5:14)

a I den här artikeln avser ”smartphones” mobiltelefoner som har tillgång till internet. Man kan säga att det är en liten dator.

b En del ungdomar använder osynliga appar. Och det gör att de kan gömma sådant som de inte vill att föräldrarna ska kunna se i helt oskyldiga appar, till exempel en kalkylator.