Gå direkt till innehållet

VAD BETYDER BIBELVERSEN?

Johannes 14:6: ”Jag är vägen och sanningen och livet”

Johannes 14:6: ”Jag är vägen och sanningen och livet”

 ”Jesus sa till honom: ’Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig.’” (Johannes 14:6, Nya världens översättning)

 ”Jesus svarade: ’Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.’” (Johannes 14:6, Bibel 2000)

Förklaring av Johannes 14:6

 Om man vill tillbe Fadern, Jehova a Gud, måste man förstå vilken viktig roll Jesus har.

 ”Jag är vägen.” Jesus visar vägen till att komma nära Gud. Om man ber till Gud måste man göra det i Jesus namn. (Johannes 16:23, 24) Jesus död har gjort det möjligt för människor att försonas med Gud och bli godkända av honom. (Romarna 5:8–11) Jesus har gett ett mönster för hur man lever på ett sätt som Gud tycker om. (Johannes 13:15)

 ”Jag är ... sanningen.” Jesus talade alltid sanning och levde i harmoni med den. (1 Petrus 2:22) Han berättade sanningen om Gud. (Johannes 8:31, 32) Han var också ”sanningen” för att han uppfyllde förutsägelser i Bibeln och gjorde att Guds löften blev verklighet. (Johannes 1:17; 2 Korinthierna 1:19, 20; Kolosserna 2:16, 17)

 ”Jag är ... livet.” Jesus gav sitt liv så att de som tror på honom kan få evigt liv. (Johannes 3:16, 36) Han är också ”livet” för dem som har dött, eftersom han ska ge dem livet tillbaka. (Johannes 5:28, 29; 11:25)

 ”Ingen kan komma till Fadern utom genom mig.” Om man vill vara Guds nära vän måste man erkänna vilken viktig roll Jesus har. Man kan göra det genom att be i Jesus namn och på det sättet visa respekt för hans myndighet. (Johannes 15:16) Man behöver förstå att det är tack vare Jesus man kan bli räddad. (Apostlagärningarna 4:12; Filipperna 2:8–11)

Sammanhanget till Johannes 14:6

 I Johannes, kapitel 13–17, kan vi läsa om de råd Jesus gav till sina elva trogna apostlar kvällen innan han dog. I kapitel 14 uppmanade han sina efterföljare att tro på honom och hans Far och att älska och lyda dem. (Johannes 14:1, 12, 15–17, 21, 23, 24) Han berättade om vilken nära relation han har till sin Far. (Johannes 14:10, 20, 28, 31) Jesus skulle snart återvända till himlen, men han försäkrade sina efterföljare om att han inte skulle överge dem. (Johannes 14:18) Han sa också att det skulle komma en hjälpare, den heliga anden, som Fadern skulle sända i hans namn. (Johannes 14:25–27) Det här var några saker Jesus gjorde för att förbereda sina efterföljare på de prövningar som de skulle möta.