Gå direkt till innehållet

VAD BETYDER BIBELVERSEN?

Johannes 1:1: ”I begynnelsen var Ordet”

Johannes 1:1: ”I begynnelsen var Ordet”

 ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var en gud.” (Johannes 1:1, Nya världens översättning)

 ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.” (Johannes 1:1, Svenska Folkbibeln)

Förklaring av Johannes 1:1

 Den här versen ger oss en bild av Jesus Kristus liv innan han kom till jorden som människa. (Johannes 1:14–17) I vers 14 används ”Ordet” (eller ”Logos”, grekiska: ho lọgos) som en titel. Den här titeln beskriver tydligtvis Jesus uppgift att förmedla Guds bud och anvisningar till andra. Jesus fortsatte att göra Guds ord känt under sin tjänst på jorden och efter att han hade återvänt till himlen. (Johannes 7:16; Uppenbarelseboken 1:1)

 ”Begynnelsen” syftar på den tid då Gud började skapa, och hans första skapelse var Ordet. Sedan använde Gud Ordet för att skapa allt annat. (Johannes 1:2, 3) I Bibeln sägs det att Jesus är ”den förstfödde av allt skapat” och att allt annat skapades ”med hjälp av honom”. (Kolosserna 1:15, 16)

 Frasen ”Ordet var en gud” beskriver den gudomliga natur Jesus hade innan han kom till jorden. Det är passande att kalla honom ”en gud” med tanke på att han är Guds språkrör, att han har en unik ställning som Guds förstfödde son och att han är den som Gud använde för att skapa allt annat.

Sammanhanget till Johannes 1:1

 Johannesevangeliet skildrar Jesus jordiska liv och tjänst. De första verserna i det inledande kapitlet berättar om Jesus föremänskliga tillvaro, hans unika förhållande till Gud och hans viktiga roll när det gäller Guds vilja med människan och jorden. (Johannes 1:1–18) De upplysningarna hjälper oss att förstå det Jesus sa och gjorde under sin jordiska tjänst. (Johannes 3:16; 6:38; 12:49, 50; 14:28; 17:5)

Missuppfattningar om Johannes 1:1

 Missuppfattning: Den sista frasen i Johannes 1:1 borde översättas ”Ordet var Gud”.

 Fakta: Många översättare återger den här frasen på det sättet, men andra föredrar att återge den på ett annat sätt. På grundspråket finns det grammatiska skillnader mellan de två förekomsterna av ordet ”Gud” (grekiska: theọs) i Johannes 1:1. Den första förekomsten av ordet ”Gud” föregås av bestämd artikel på grekiska, men det gör inte den andra. Många forskare menar att avsaknaden av bestämd artikel före den andra förekomsten av theọs har betydelse. I The Translator’s New Testament kommenteras avsaknaden av bestämd artikel så här: ”I själva verket ger det en adjektivisk karaktär åt den andra användningen av ordet Theos (Gud), så att frasen betyder ’Ordet var gudomligt’.” a Andra forskare b och bibelöversättningar lyfter fram samma skillnad.

 Missuppfattning: Den här versen visar att Ordet är identisk med den allsmäktige Guden.

 Fakta: Frasen ”Ordet var hos Gud” visar att versen talar om två olika personer. Det är orimligt att Ordet skulle vara ”hos” Gud och samtidigt vara den allsmäktige Guden. Även sammanhanget visar att Ordet inte är den allsmäktige Guden. I Johannes 1:18 står det: ”Ingen människa har någonsin sett Gud.” Men i vers 14 kommer det fram att människor såg Ordet, Jesus. Det står: ”Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi fick se hans storhet.”

 Missuppfattning: Ordet har alltid funnits.

 Fakta: ”Begynnelsen” i den här versen kan inte avse Guds begynnelse, för Gud har ingen början. Jehova c Gud är ”från evighet till evighet”. (Psalm 90:1, 2) Men Bibeln visar att Ordet, Jesus Kristus, har en början. Han är ”början på Guds skapelse”. (Uppenbarelseboken 3:14)

 Missuppfattning: Om man kallar Ordet ”en gud” lär man ut polyteism, dyrkan av flera gudar.

 Fakta: Det grekiska ordet theọs, ”gud”, motsvarar ofta de hebreiska orden ’el och ’elohịm, som används i det som brukar kallas Gamla testamentet. I grund och botten betyder de här hebreiska orden troligen ”den mäktige”, ”den starke”, och används om den allsmäktige Guden, andra gudar och även människor. (Psalm 82:6; Johannes 10:34) Jesus kan med rätta beskrivas som mäktig med tanke på att Gud använde honom för att skapa allt annat. (Johannes 1:3) Att kalla Ordet ”en gud” är helt i linje med profetian i Jesaja 9:6, där det förutsades att Guds utvalde, alltså Messias eller Kristus, skulle kallas ”Väldig gud” (hebreiska: ’El Gibbọ̄r), men inte ”Allsmäktig gud” (’El Shaddạj, som används i 1 Moseboken 17:1; 35:11; 2 Moseboken 6:3; Hesekiel 10:5).

 Bibeln säger inte att man ska tillbe flera gudar. Jesus sa: ”Det är Jehova, din Gud, du ska tillbe, och det är bara honom du ska tjäna.” (Matteus 4:10) Det står också i Bibeln: ”För även om det finns så kallade gudar, i himlen och på jorden, ja, det finns många ’gudar’ och många ’herrar’, så finns det bara en Gud för oss, Fadern. Han är alltings ursprung, och vi lever för honom. Och det finns bara en Herre, Jesus Kristus. Genom honom existerar allt, och genom honom finns vi till.” (1 Korinthierna 8:5, 6)

a W.D. McHardy, The Translator’s New Testament, sidan 451.

b Forskaren Jason David BeDuhn säger att avsaknaden av bestämd artikel gör att de två förekomsterna av theọs är ”lika olika varandra som ’en gud’ är från ’Gud’”. Han tillägger: ”I Johannes 1:1 är Ordet inte den ende Guden, utan en gud eller ett gudomligt väsen.” (Truth in Translation: Accuracy and Bias in English Translations of the New Testament, sidan 115, 122 och 123)

c Jehova är Guds egennamn. (Psalm 83:18)