Gå direkt till innehållet

Hur man hittar i sin bibel

Hur man hittar i sin bibel

Tabell över Bibelns böcker *

Bokens namn

Skribent(er)

Fullbordad

1 Moseboken

Mose

1513 f.v.t.

2 Moseboken

Mose

1512 f.v.t.

3 Moseboken

Mose

1512 f.v.t.

4 Moseboken

Mose

1473 f.v.t.

5 Moseboken

Mose

1473 f.v.t.

Josua

Josua

ca 1450 f.v.t.

Domarboken

Samuel

ca 1100 f.v.t.

Rut

Samuel

ca 1090 f.v.t.

1 Samuelsboken

Samuel, Gad, Natan

ca 1078 f.v.t.

2 Samuelsboken

Gad, Natan

ca 1040 f.v.t.

1 Kungaboken

Jeremia

580 f.v.t.

2 Kungaboken

Jeremia

580 f.v.t.

1 Krönikeboken

Esra

ca 460 f.v.t.

2 Krönikeboken

Esra

ca 460 f.v.t.

Esra

Esra

ca 460 f.v.t.

Nehemja

Nehemja

e. 443 f.v.t.

Ester

Mordokaj

ca 475 f.v.t.

Job

Mose

ca 1473 f.v.t.

Psalmerna

David och andra

ca 460 f.v.t.

Ordspråksboken

Salomo, Agur, Lemuel

ca 717 f.v.t.

Predikaren

Salomo

f. 1000 f.v.t.

Höga visan

Salomo

ca 1020 f.v.t.

Jesaja

Jesaja

e. 732 f.v.t.

Jeremia

Jeremia

580 f.v.t.

Klagovisorna

Jeremia

607 f.v.t.

Hesekiel

Hesekiel

ca 591 f.v.t.

Daniel

Daniel

ca 536 f.v.t.

Hosea

Hosea

e. 745 f.v.t.

Joel

Joel

ca 820 f.v.t. (?)

Amos

Amos

ca 804 f.v.t.

Obadja

Obadja

ca 607 f.v.t.

Jona

Jona

ca 844 f.v.t.

Mika

Mika

f. 717 f.v.t.

Nahum

Nahum

f. 632 f.v.t.

Habackuk

Habackuk

ca 628 f.v.t. (?)

Sefanja

Sefanja

f. 648 f.v.t.

Haggaj

Haggaj

520 f.v.t.

Sakarja

Sakarja

518 f.v.t.

Malaki

Malaki

e. 443 f.v.t.

Matteus

Matteus

ca 41 v.t.

Markus

Markus

ca 60–65 v.t.

Lukas

Lukas

ca 56–58 v.t.

Johannes

Aposteln Johannes

ca 98 v.t.

Apostlagärningarna

Lukas

ca 61 v.t.

Romarna

Paulus

ca 56 v.t.

1 Korinthierna

Paulus

ca 55 v.t.

2 Korinthierna

Paulus

ca 55 v.t.

Galaterna

Paulus

ca 50–52 v.t.

Efesierna

Paulus

ca 60–61 v.t.

Filipperna

Paulus

ca 60–61 v.t.

Kolosserna

Paulus

ca 60–61 v.t.

1 Thessalonikerna

Paulus

ca 50 v.t.

2 Thessalonikerna

Paulus

ca 51 v.t.

1 Timoteus

Paulus

ca 61–64 v.t.

2 Timoteus

Paulus

ca 65 v.t.

Titus

Paulus

ca 61–64 v.t.

Filemon

Paulus

ca 60–61 v.t.

Hebréerna

Paulus

ca 61 v.t.

Jakob

Jakob (Jesus bror)

f. 62 v.t.

1 Petrus

Petrus

ca 62–64 v.t.

2 Petrus

Petrus

ca 64 v.t.

1 Johannes

Aposteln Johannes

ca 98 v.t.

2 Johannes

Aposteln Johannes

ca 98 v.t.

3 Johannes

Aposteln Johannes

ca 98 v.t.

Judas

Judas (Jesus bror)

ca 65 v.t.

Uppenbarelseboken

Aposteln Johannes

ca 96 v.t.

Observera: Några av skribenternas namn och vissa årtal är osäkra. Många årtal är endast ungefärliga. Förkortningar: e. = ”efter”, f. = ”före” och ca = ”cirka”.

^ § 2 Den här tabellen visar Bibelns 66 böcker i den ordning de förekommer i de flesta bibelöversättningar, en ordning som fastställdes under 300-talet v.t.