I Tjänsten för Guds kungarike finns information om följande möten som Jehovas vittnen har varje vecka: församlingens bibelstudium, teokratiska skolan och tjänstemötet.

OBS: Vissa artiklar i den tryckta upplagan kan skilja sig från de i nätupplagan.