Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 TEMA | APOKALYPSENS RYTTARE – HUR PÅVERKAR DE DIG?

De fyra ryttarna – vilka är de?

De fyra ryttarna – vilka är de?

De fyra ryttarna kan verka mystiska och skrämmande, men så behöver det inte vara. Vi kan få en tydlig bild av vad ryttarna representerar om vi undersöker Bibeln och jämför den med vår moderna historia. Ryttarnas framfart har visserligen orsakat mycket lidande på jorden, men den här synen kan faktiskt ge dig och din familj ett hopp för framtiden. Hur då? Vi ska börja med att ta reda på vad varje ryttare representerar.

RYTTAREN PÅ DEN VITA HÄSTEN

Så här börjar synen: ”Jag såg, och se, en vit häst; och han som satt på den hade en båge; och en krona gavs åt honom, och han red ut segrande och för att göra sin seger fullständig.” (Uppenbarelseboken 6:2)

Vem är ryttaren på den vita hästen? Vi hittar svaret lite längre fram i Uppenbarelseboken, där ryttaren omnämns som ”Guds Ord”. (Uppenbarelseboken 19:11–13) Bibeln visar att Jesus är Guds språkrör och att han därför bär titlarna Guds ord och Ordet. (Johannes 1:1, 14) Han kallas också ”kungarnas Kung och herrarnas Herre” och ”Trofast och Sann”. (Uppenbarelseboken 19:11, 16) Jesus är alltså en kung som fått makt att föra krig, och han kommer aldrig att missbruka sin ställning. Men det här väcker några frågor.

Vem får Jesus den här makten ifrån? (Uppenbarelseboken 6:2) Profeten Daniel fick se en syn där Jesus, som i synen kallas människosonen, får ”herravälde och ära och kungamakt” av ”den Gamle av dagar”, Jehova Gud. * (Daniel 7:13, 14) Det är alltså Gud själv som ger sin son makt och rätt att skipa rättvisa. I Bibeln används ofta färgen vit som symbol för rättfärdighet, så den vita hästen är en passande symbol för Jesus rättvisa krigföring. (Uppenbarelseboken 3:4; 7:9, 13, 14)

När började ryttarna sin ritt? Lägg märke till att den förste ryttaren, Jesus, började rida när han kröntes med en krona. (Uppenbarelseboken 6:2) När blev Jesus kung i himlen? Det var inte när han återvände till himlen efter sin död. Bibeln visar att han först skulle vänta en tid. (Hebréerna 10:12, 13) Jesus berättade för sina efterföljare hur världen skulle se ut när väntetiden tagit slut och han börjat regera som kung i himlen. Förhållandena i världen skulle vara betydligt sämre och präglas av krig, svält och epidemier. (Matteus 24:3, 7; Lukas 21:10, 11) Strax efter första världskrigets utbrott 1914 blev det tydligt att den här svåra perioden hade börjat. Bibeln kallar perioden ”de sista dagarna”. (2 Timoteus 3:1–5)

Men varför har förhållandena i världen blivit sämre sedan Jesus blev kung 1914? Borde de inte ha blivit bättre? Anledningen är att Jesus blev kung i himlen, inte på jorden. Vid den tidpunkten blev det krig i himlen. Och Jesus, som även kallas Mikael, förvisade Satan och hans demoner till jorden. (Uppenbarelseboken 12:7–9, 12) Sedan dess har Satan varit rasande och fullt medveten om att hans dagar är räknade. Gud kommer snart att se till att hans vilja sker även på jorden och att Satan får sitt straff. (Matteus 6:10) Vi ska se hur de andra ryttarna bekräftar att vi lever i de sista dagarna. Vi har sett att den förste ryttaren representerar en specifik individ. Men de tre andra ryttarna representerar de svåra förhållanden som plågat mänskligheten.

RYTTAREN PÅ DEN RÖDA HÄSTEN

”Och en annan kom ut, en eldröd häst; och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden, så att människor skulle slakta varandra; och ett stort svärd gavs åt honom.” (Uppenbarelseboken 6:4)

Den här ryttaren representerar krig. Och han tar inte bara bort freden från ett fåtal länder, utan från hela jorden. År 1914 bröt för första gången ett världskrig ut. Det följdes så småningom av andra världskriget, som innebar ännu större förödelse. Sedan 1914 har över 100 miljoner människor dött till följd av krig och väpnade konflikter, för att inte tala om alla som har skadats.

Håller du med om att vår tid har präglats av krig? För första gången i mänsklighetens historia verkar vi ha kapacitet att förgöra oss själva. Inte ens fredsorganisationer som FN har kunnat sätta stopp för ryttaren på den röda hästen.

RYTTAREN PÅ DEN SVARTA HÄSTEN

”Jag såg, och se, en svart häst; och han som satt på den hade en våg i sin hand. Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra levande skapelserna, och den sade: ’En liter vete för en denar, och tre liter korn för en denar; och skada inte olivoljan och vinet.’” (Uppenbarelseboken 6:5, 6)

Den här ryttaren representerar svält. Det skulle bli så ont om mat att en liter vete skulle kosta en denar, som var ett romerskt silvermynt som motsvarade en hel dagslön under det första århundradet. (Matteus 20:2) För samma mynt kunde man köpa tre liter korn, som ansågs mindre värt än vete. Det räckte inte långt om man hade en stor familj. Under det första århundradet var olivolja och vin vanliga livsmedel. I synen uppmanas människor att till och med vara sparsamma med sådana basvaror.

Sedan 1914 har vi sett många tecken på att ryttaren på den svarta hästen har dragit fram över världen. Under 1900-talet dog omkring 70 miljoner människor av svält. FN:s livsmedelsprogram (WFP) rapporterar: ”Varje år dör fler människor av svält än av aids, malaria och tuberkulos sammantaget.” Man uppskattar att 805 miljoner, dvs. omkring var nionde människa, led av kronisk undernäring mellan 2012–2014. Det har gjorts många stora ansträngningar, men ingen har lyckats stoppa den svarta hästens framfart.

RYTTAREN PÅ DEN BLEKA HÄSTEN

”Jag såg, och se, en blek häst; och han som satt på den hade namnet Döden. Och Hades följde tätt efter honom. Och det gavs dem myndighet över en fjärdedel av jorden, till att döda med ett långt svärd och med hungersnöd och med dödlig hemsökelse och genom vilda djur på jorden.” (Uppenbarelseboken 6:8)

Den fjärde ryttaren representerar död till följd av bland annat hemsökelser, eller sjukdomar. Strax efter 1914 krävde spanska sjukan miljontals liv. Så många som 500 miljoner kan ha smittats, alltså omkring var tredje människa som då levde!

Men spanska sjukan var bara början. Experter har beräknat att flera hundra miljoner dog i smittkoppor under 1900-talet. Till dags dato har man lagt ner mycket möda på medicinsk forskning, men trots det dör miljontals människor i aids, tuberkulos och malaria.

Krig, svält och sjukdom leder alla till samma slut – döden. Hades, mänsklighetens gemensamma grav, samlar skoningslöst in offren utan att erbjuda något hopp.

 EN LJUSARE FRAMTID VÄNTAR

Den här svåra tidsperioden kommer snart att nå sitt slut. Vi slog tidigare fast att Jesus 1914 red ut ”för att göra sin seger fullständig”. Han kastade ner Satan till jorden, men han segrade inte fullständigt vid den tiden. (Uppenbarelseboken 6:2; 12:9, 12) I Harmageddon kommer Jesus att sätta stopp för Satans inflytande över jorden och ta bort alla som står på hans sida. (Uppenbarelseboken 20:1–3) Jesus kommer att avsluta de andra ryttarnas ritt, och han kommer även att reparera den skada ryttarna har orsakat. Hur då? Vi ska se vad Bibeln lovar.

Det ska bli fred på jorden. Jehova ”får krigen att upphöra intill jordens yttersta ände. Bågen bryter han sönder och hugger spjutet i stycken.” (Psalm 46:9) De som älskar fred kommer att ”få njuta av stor frid”. (Psalm 37:11)

Det ska finnas gott om mat till alla, och ingen ska svälta. ”Det skall bli fullt med brödsäd på jorden, på bergens topp skall det vara ett överflöd.” (Psalm 72:16)

Jesus kommer att reparera skadorna från de andra ryttarna.

Ingen ska vara sjuk eller dö; alla ska vara friska och leva för evigt. Gud ”skall torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer”. (Uppenbarelseboken 21:4)

Det Jesus gjorde när han var på jorden var ett smakprov på hur underbart det kommer att bli under hans styre. Han främjade fred, gav mirakulöst tusentals människor mat och botade sjuka. Han gav till och med människor liv igen. (Matteus 12:15; 14:19–21; 26:52; Johannes 11:43, 44)

Vill du veta mer om det här? Jehovas vittnen visar dig gärna från Bibeln hur du kan vara redo när ryttarnas ritt når sitt slut.

^ § 7 Jehova är Guds namn enligt Bibeln.