Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  december 2015

Var Petrus den förste påven?

Var Petrus den förste påven?

”Kardinal Jorge Mario Bergoglio från jesuitorden har utvalts till påve, den 265:e efterträdaren till Petrus.” (VATIKANENS INFORMATIONSTJÄNST, VATIKANSTATEN 13 MARS 2013)

”Biskopen av Rom har överhöghet över den universella kyrkan eftersom han är efterträdare till Petrus, som mottog detta privilegium av Jesus Kristus.” (LA PRIMAUTÉ DE L’ÉVEQUE DE ROME DANS LE TROIS PREMIERS SIÈCLES, VINCENT ERMONI, 1903)

”Om någon påstår ... att biskopen av Rom inte är efterträdare till Petrus i egenskap av överhuvud, ska han bli bannlyst.” (FÖRSTA VATIKANKONCILIET 18 JULI 1870)

FÖR miljoner katoliker världen över är dekretet från Första Vatikankonciliet 1870 en kyrklig dogm, en bindande lära. Men man måste ändå fråga sig om det är en lära som har stöd i Bibeln. Kan man säga att påve Franciskus är aposteln Petrus efterträdare? Var Petrus den förste påven?

”PÅ DEN KLIPPAN SKALL JAG BYGGA MIN KYRKA”

Dekretet från Första Vatikankonciliet 1870 baserades i första hand på konversationerna mellan Jesus och Petrus i Matteus 16:16–19 och Johannes 21:15–17. De skildringarna visar att Petrus hade en viktig roll under kristendomens första år. Faktum är att första gången de träffades förutsade Jesus att Petrus skulle visa klipplika egenskaper under sitt liv. (Johannes 1:42) Men gjorde Jesus honom till ledare för kyrkan?

I Matteus 16:17, 18 kan vi läsa vad Jesus sa till Petrus: ”Jag säger dig att du är Petrus [ett namn som betyder ”ett klippstycke”], Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka.” * Sa Jesus att hans ”kyrka”, eller församling, skulle byggas på Petrus, en människa? Skulle Petrus bli en ledare för alla Jesus efterföljare? Hur uppfattade de andra apostlarna det Jesus sa? Evangelierna visar att de vid flera tillfällen efter den här händelsen bråkade om vem av dem som var störst. (Matteus 20:20–27; Markus 9:33–35; Lukas 22:24–26) Om Jesus redan hade gett Petrus en ställning som ledare så fanns det väl inget att diskutera?

Hur förstod Petrus själv det Jesus sa? Som israelit kände han säkert till ett antal profetior i de hebreiska skrifterna som talade om en ”sten” eller en ”hörnsten”. (Jesaja 8:13, 14; 28:16; Sakarja 3:9) När han citerade en av dem i ett brev till  sina medkristna förklarade han att den förutsagda hörnstenen var Jesus Kristus, Messias. Petrus använde då det grekiska ordet petra om Kristus och ingen annan, och det är samma ord som återfinns i Jesus uttalande i Matteus 16:18. (1 Petrus 2:4–8)

En annan trogen efterföljare till Jesus var aposteln Paulus. Trodde han att Petrus hade en ledarroll? Paulus bekräftade att Petrus hade en framstående ställning när han räknade upp honom bland dem som ”ansågs vara pelarna”. Men för honom fanns det alltså mer än en pelare. (Galaterna 2:9) Dessutom är det intressant att Petrus bara ”ansågs vara” en pelare. Varför skulle Paulus skriva att Petrus ansågs vara en pelare, om alla visste att han var hela församlingens ledare?

Petrus gjorde dessutom misstag. Vid ett tillfälle behövde Paulus rentav tillrättavisa honom. Han konstaterade respektfullt men uppriktigt: ”Jag [vände] mig öppet mot honom. Han hade ju dömt sig själv.” (Galaterna 2:11–14) Paulus trodde inte att Kristus hade byggt sin kyrka på en ofullkomlig människa – varken på Petrus eller någon annan. Paulus trodde att församlingen var byggd på Jesus Kristus. Han skrev att ”klippan var Kristus”. (1 Korinthierna 3:9–11; 10:4)

”DU ÄR PETRUS ...”

Så hur ska vi förstå Jesus ord: ”Du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka”? För att kunna förstå ett utdrag på rätt sätt måste man läsa det i sitt sammanhang. Vad var det Jesus och Petrus talade om vid det här tillfället? Jesus hade just frågat sina lärjungar: ”Vem säger ni att jag är?” Utan att tveka det minsta svarade Petrus: ”Du är Messias, den levande Gudens son.” Jesus berömde Petrus och tillade att han skulle bygga sin kyrka, eller församling, på en ännu stabilare klippa än Petrus. Samtalet handlade om Jesus roll, och det var alltså på Jesus som församlingen skulle byggas. (Matteus 16:15–18)

Hur ska vi förstå Jesus ord: ”Du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka”?

 Många kyrkofäder trodde också att klippan i Matteus 16:18 var Kristus. Ett exempel är Augustinus som levde på 400-talet. Han skrev: ”Herren sa: ’På denna klippa skall jag bygga min kyrka’, eftersom Petrus hade sagt till honom: ’Du är Kristus, den levande Gudens Son.’ Det är alltså på denna klippa, som du bekände, som jag – säger Herren – ska bygga min kyrka.” Augustinus skrev flera gånger att ”klippan (petra) var Kristus”.

Augustinus och många med honom skulle ansetts vara kättare enligt den nuvarande katolska doktrinen, som fastslogs under Första Vatikankonciliet. Den schweiziske teologen Ulrich Luz menar faktiskt att de flesta av dagens bibelforskare också skulle betraktats som kättare på grund av sin uppfattning i den här frågan.

ÄR PÅVEN EFTERTRÄDARE TILL PETRUS?

Aposteln Petrus kände inte ens till titeln ”påve”. Däremot fanns det många icke-romerska biskopar som kallade sig själva för påvar fram till 800-talet. Men benämningen var ovanlig som officiell titel fram till slutet av 1000-talet. Dessutom trodde ingen av de tidiga kristna att något slags påveämbete gick i arv från Petrus till en rad efterträdare. Den tyske forskaren Martin Hengel konstaterade att det ”inte finns någon påvisbar historisk eller teologisk grund för det som senare blev påvens överhöghet”.

Vad blir då slutsatsen? Var Petrus den förste påven? Hade han några efterträdare? Har den katolska dogmen om påvens överhöghet någon grund i Bibeln? Det enkla svaret på alla de här frågorna är nej. Likväl byggde Jesus en kyrka, eller en församling. Men han byggde den på sig själv. (Efesierna 2:20) Frågan vi alla bör ställa oss är därför: Har jag hittat den församlingen?

^ § 8 Alla bibelcitat i den här artikeln är hämtade från Bibel 2000. Enligt den bibelöversättningen syftar ”klippan” i Matteus 16:18 på Petrus, men en sådan grammatisk syftning finns inte i den grekiska grundtexten. De flesta andra svenska bibelöversättningar återger Jesus uttalande på ett liknande sätt som J. P. E. Benelius katolska översättning: ”Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min kyrka.”