Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  december 2015

Ett slut på dubbelmoralen?

Ett slut på dubbelmoralen?

PANAYIOTA växte upp på en Medelhavsö. I tonåren började hon engagera sig politiskt och blev senare lokal ledare för ett parti. Hon knackade till och med dörr för att samla in pengar till partiet. Men med tiden blev hon djupt besviken. Trots att partimedlemmarna kallade varandra ”kamrat”, var relationerna infekterade på grund av svågerpolitik, maktkamp, konflikter och avundsjuka.

Daniel växte upp på Irland i en starkt religiös familj. Han har tydliga minnen av prästernas dubbelmoral. De predikade att han skulle brinna i helvetet om han syndade, samtidigt som de själva söp, spelade och stal från kollekten.

Jeffery har arbetat i princip hela livet med marknadsföring och försäljning på rederier i Storbritannien och USA. Han minns många kunder och konkurrenter som tagit till rena lögner i förhandlingar med myndigheter. De sa nästan vad som helst för att ro i land ett avtal.

Det här är tyvärr inga undantagsfall. Hyckleri finns nästan överallt: i politiken, kyrkan och affärsvärlden. På många språk kommer ordet för hycklare från det grekiska ordet hypokritēs, som avser en talare eller skådespelare, som ofta gömmer sig bakom en mask. Med tiden har ordet kommit att beteckna en person som förställer sig för att lura andra eller för att få personliga fördelar.

Hyckleri och dubbelmoral väcker verkligen starka känslor. Man kan bli både arg, ledsen och besviken. Går det över huvud taget att få bukt med dubbelmoralen i samhället? I Bibeln finns det faktiskt argument för att hyckleriet kommer att försvinna.

HUR SER GUD OCH JESUS PÅ HYCKLERI?

Enligt Bibeln finns dubbelmoralens ursprung i andevärlden. Satan Djävulen lurade den första kvinnan, Eva. Han dolde sitt rätta jag bakom en orm och låtsades att han ville hennes bästa. (1 Moseboken 3:1–5) Sedan dess har många människor utgett sig för att vara något de inte är, och de har gjort det för att lura andra och gynna sig själva.

När falsk tillbedjan och religiöst hyckleri blev en del av vardagen i den forntida nationen Israel varnade Jehova Gud dem för konsekvenserna. Han beskrev situationen genom profeten Jesaja: ”Detta folk nalkades mig med ord, deras läppar ärade mig, men deras hjärtan var långt ifrån  mig.” (Jesaja 29:13, Bibel 2000) När folket inte ville ändra sig tillät Gud att Israels religiösa centrum förstördes av andra nationer. Jerusalem och templet förstördes först av babylonierna år 607 f.v.t. och sedan av de romerska härarna år 70 v.t. Gud tolererar alltså inte hyckleri hur länge som helst.

Gud och hans son, Jesus, uppskattar verkligen ärliga och genuina människor. I början av sin tjänst på jorden fick Jesus syn på en man som hette Natanael och sa då: ”Se, sannerligen en israelit som det inte finns något svek i.” (Johannes 1:47) Natanael var också känd som Bartolomeus, och han blev en av Jesus 12 apostlar. (Lukas 6:13–16)

Jesus spenderade mycket tid tillsammans med sina efterföljare, och han lärde dem att tänka som Gud gör. Dubbelmoralens fula ansikte fick absolut inte visa sig bland dem. De skenheliga religiösa ledarna på den tiden var varnande exempel, och Jesus fördömde dem i skarpa ordalag. Vi ska se på några av deras karaktärsdrag.

De skyltade med sin ”rättfärdighet”. Jesus sa: ”Akta er noga för att utöva er rättfärdighet inför människor för att bli observerade av dem ..., alldeles som hycklarna gör.” Han sa också att det var viktigt att ge ”barmhärtighetsgåvor ... i det fördolda”. De skulle inte be böner inför publik för att få uppmärksamhet, utan de skulle be när de var för sig själva. Det var bara om de var uppriktiga och genuina som Gud skulle tycka om deras tillbedjan. (Matteus 6:1–6)

De var inte sena att hacka på andra. Jesus sa: ”Hycklare! Ta först bort bjälken ur ditt eget öga, och så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders öga.” (Matteus 7:5) Ett vanligt knep för att avleda uppmärksamheten från sina egna brister kan vara att peka på andras fel. Men sanningen är att ”alla har ... syndat och saknar Guds härlighet”. (Romarna 3:23)

De hade alltid en dold agenda. Vid ett tillfälle gick fariséernas lärjungar och Herodes anhängare till Jesus och ställde en fråga om skatt. Först fjäskade de för Jesus och sa: ”Lärare, vi vet att du är sannfärdig och lär Guds väg i sanning.” Sedan ställde de en utstuderad fråga för att få honom att göra bort sig: ”Har man lov att betala huvudskatt till kejsaren, eller har man det inte?” Jesus svarade: ”Varför sätter ni mig på prov, hycklare?” Han kallade dem hycklare med all rätt. De var inte ute efter ett svar på frågan, utan de försökte ”snärja honom genom hans ord”. (Matteus 22:15–22)

Sanna kristna visar ”kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av tro fri från hyckleri”. (1 TIMOTEUS 1:5)

Den kristna församlingen bildades vid pingsten år 33 v.t., och där kunde sanning och ärlighet frodas. De kristna ansträngde sig för att få bort varje spår av hyckleri. Petrus, som var en av de 12 apostlarna, uppmanade sina medtroende att ha ”lydnad för sanningen” och ”broderlig tillgivenhet fri från hyckleri”. (1 Petrus 1:22) Aposteln Paulus sa till sina medarbetare att visa ”kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av tro fri från hyckleri”. (1 Timoteus 1:5)

KRAFTEN I GUDS ORD

Jesus och apostlarnas undervisning som finns nedtecknad i Bibeln är precis lika effektfull i dag som den var då. Paulus skrev: ”Guds ord är levande och utvecklar kraft och är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så långt in att det skiljer själ och ande, och leder och deras märg, och kan bedöma hjärtats tankar och avsikter.” (Hebréerna 4:12) Med hjälp av Bibeln har många utvecklat sin ärliga och uppriktiga sida och vänt sig bort från allt vad skenhelighet och hyckleri heter. Har de tre personerna som nämndes i början av artikeln lyckats med det?

”Där fanns människor som visade äkta kärlek och som var uppriktigt intresserade av varandra.” (PANAYIOTA)

 För Panayiota kom vändpunkten när hon gick på ett möte hos Jehovas vittnen. Där var det ingen som försökte visa upp en rättfärdig fasad för att imponera på andra. Hon säger: ”Där fanns människor som visade äkta kärlek och som var uppriktigt intresserade av varandra. Det hade jag inte sett en skymt av under mina år i politiken.”

Panayiota började studera Bibeln och blev så småningom döpt. Det är 30 år sedan nu. Hon säger: ”När jag gick från hus till hus för att propagera för mitt parti kände jag aldrig någon mening med livet, men den känslan infann sig när jag började vittna om Guds rike – den enda lösningen på världens alla problem.”

”Jag stod inte ut med tanken på att mina medtroende hade en bild av mig som inte stämde.” (DANIEL)

Daniel blev också ett Jehovas vittne och fick med tiden vissa ansvarsområden i församlingen. Efter några år gjorde han ett misstag som han fick väldigt dåligt samvete över. Han sa: ”Med tanke på det hyckleri jag hade sett i kyrkan som ung såg jag inget annat alternativ än att avstå från mina uppgifter i församlingen. Jag stod inte ut med tanken på att mina medtroende hade en bild av mig som inte stämde.”

Efter en tid kände Daniel att han med gott samvete kunde ta emot nya uppgifter i församlingen. Den här genuina ärligheten är kännetecknande för sådana som tjänar Gud utan dubbelmoral. De lär sig att ta bort bjälken ur sitt eget öga innan de erbjuder sig att ta bort flisan ur någon annans öga.

”Jag kunde inte längre vara den där slipade säljaren. ... Mitt samvete hade påverkats.” (JEFFERY)

Jeffery, som har levt större delen av sitt liv i affärsvärlden, säger: ”Ju mer jag lärde mig från Bibeln, desto tydligare blev det för mig att jag inte längre kunde vara den där slipade säljaren som var beredd att säga vad som helst för att få ett kontrakt i hamn. Mitt samvete hade påverkats mycket av bibelverser som Ordspråksboken 11:1, där det står: ’Bedräglig våg är avskyvärd för Jehova.’” Till skillnad från dem som ställde frågan om skatten till Jesus, lärde sig Jeffery att inte ha några baktankar när han hade med andra att göra.

Miljoner Jehovas vittnen över hela jorden anstränger sig för att omsätta det de lär sig från Bibeln i praktiken. De jobbar hårt för att ta på sig ”den nya personligheten som blev skapad enligt Guds vilja i sann rättfärdighet och lojalitet”. (Efesierna 4:24) Varför inte ta reda på vilka Jehovas vittnen är, vad de tror på och vad Bibeln har att säga om den nya världen som Gud har utlovat? I den rättvisa världen kommer dubbelmoralen att vara ett minne blott. (2 Petrus 3:13)

Ta reda på mer

VILKA GÖR JEHOVAS VILJA I VÅR TID?

Vad är Jehovas vittnen för slags människor?

Hur många Jehovas vittnen känner du? Vad vet du egentligen om oss?

GODA NYHETER FRÅN BIBELN!

Vilken nytta har vi av Bibelns principer?

Jesus förklarade varför vi behöver vägledning och vilka två bibliska principer som är viktigast av alla.