Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 MÅNADENS TEMA | DET GÅR ATT FÖRSTÅ BIBELN

Man kan förstå Bibeln

Man kan förstå Bibeln

Man kan lugnt säga att Bibeln är en väldigt gammal bok. Hur gammal är den? Bibeln började skrivas i Mellanöstern för ungefär 3 500 år sedan. Det var samtidigt som Shangdynastin växte sig stark i Kina och ungefär tusen år innan buddhismen tog sin början i Indien. (Se rutan ” Fakta om Bibeln”.)

Bibeln ger bra svar på de viktigaste frågorna man kan ställa sig i livet.

Vad behövs för att en bok ska kunna hjälpa och vägleda människor? Den måste vara förståelig och relevant. Bibeln är precis en sådan bok. Den ger bra svar på de viktigaste frågorna man kan ställa sig i livet.

Har du till exempel undrat varför vi är här på jorden? Människor har grubblat över den frågan i tusentals år och fortsätter att göra det även i dag. Svaret på frågan finns faktiskt i Bibelns två första kapitel. Där går bibelskildringen tillbaka miljarder år i tiden, till ”begynnelsen”. (1 Moseboken 1:1) Den beskriver när universum – galaxerna, stjärnorna och jorden – såg dagens ljus. Sedan fortsätter den med att skildra hur jorden blev beboelig, hur liv uppstod och hur människan gjorde entré. Dessutom får vi veta varför allt detta kom till.

SKRIVEN PÅ ETT FÖRSTÅELIGT SÄTT

Bibeln ger praktiska råd som hjälper oss att lösa vanliga problem. Vi kan applicera dem i våra liv eftersom Bibeln är lätt att förstå. Det är den av två orsaker.

För det första är undervisningen i Bibeln enkel, tydlig och tilltalande. I stället för att vara späckad med uttryck som är abstrakta eller mystiska är orden i bibeltexten konkreta och lätta att ta till sig. Djupa tankar uttrycks i ord som gemene man förstår.

Jesus lärde ut viktiga tankar genom att använda enkla liknelser som var hämtade från människors vardag. Många av dem kan man hitta i Jesus bergspredikan, som finns nedtecknad i kapitel 5 till 7 i bibelboken Matteus. Den här föreläsningen var inte torr och teoretisk, utan jordnära och praktisk. Människor kunde omedelbart omsätta råden i praktiken. Det tar inte mer än 15 till 20  minuter att läsa de här kapitlen, men du kommer att bli överraskad över hur enkla men kraftfulla Jesus ord var.

Den andra orsaken till att Bibeln är lätt att förstå är handlingen. Det är inte en samling myter och fabler. I stället handlar den till stora delar om ”både framträdande och oansenliga människor” och deras ”bekymmer, förhoppningar, misslyckanden och triumfer”, som The World Book Encyclopedia uttrycker det. Den handlar om människor som funnits på riktigt. Vi kan lätt relatera till dem och lära oss mycket av deras upplevelser. (Romarna 15:4)

TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

Om man ska kunna läsa en bok måste den finnas på ett språk man förstår. Nu för tiden finns antagligen Bibeln på ett språk du talar, oavsett var i världen du bor eller kommer ifrån. Tänk på vad som har gjort detta möjligt.

Översättning. Bibeln skrevs ursprungligen på hebreiska, arameiska och grekiska. Men det är nästan ingen som förstår de språken. Bibeln behövde därför översättas till fler språk, ett arbete som har krävt blod, svett och tårar. Tack vare hängivna översättare finns nu Bibeln, helt eller delvis, på omkring 2 700 språk. Det betyder att mer än 90 procent av jordens befolkning kan läsa åtminstone delar av Bibeln på sitt modersmål.

Utgivning. Från början skrevs Bibeln på ömtåliga material, som läder och papyrus. På den tiden var man tvungen att göra avskrifter för hand för att fler skulle få del av budskapet. Sådana avskrifter var oftast väldigt kostsamma, och det var ytterst få som hade råd med dem. Men i och med att Gutenberg utvecklade boktryckarkonsten för drygt 550 år sedan började Bibeln spridas i ett rasande tempo. Enligt en beräkning har hela Bibeln eller delar av den framställts i mer än fem miljarder exemplar.

Ingen annan religiös text kan ens jämföras med Bibeln i de här avseendena. Det går helt klart att förstå Bibeln, men det krävs ansträngning. Därför kan man behöva lite hjälp på vägen. Var finns den hjälpen? Och vad kan Bibeln ge dig? Svaren kommer i nästa artikel.