VAKTTORNET December 2015 | Det går att förstå Bibeln

Har du någonsin undrat varför Bibeln är så svår att förstå?

TEMA

Varför försöka förstå Bibeln?

Många respekterar Bibeln men förstår inte vilken nytta de kan ha av den.

TEMA

Man kan förstå Bibeln

Läs om fyra saker som visar att alla människor kan förstå Bibeln.

TEMA

Hjälp att förstå Bibeln

Om det är meningen att vi ska förstå Bibeln, varför behöver man då hjälp med det?

Ett slut på dubbelmoralen?

Har dubbelmoralen fått dig att tappa tron på politiken, religionen eller andra organisationer?

Visste du?

Kom det judar från alla världens länder till Jerusalem vid pingsten år 33 v.t.? Var övernattade besökarna som kom till Jerusalem under de judiska högtiderna?

Var Petrus den förste påven?

Vad menade Jesus när han sa: ”Du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka”?

VÅRA LÄSARE FRÅGAR

Är det något fel med jultraditionerna?

Spelar det någon roll att jultraditionerna har hedniskt ursprung?

Svar på bibelfrågor

Varför tycker Gud om sådana som älskar sanning?

Läs mer online

Går vetenskapen och Bibeln ihop?

Finns det vetenskapliga felaktigheter i Bibeln?